Rezidenční místa pro lékařské obory | Nemocnice AGEL Nový Jičín
Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍ Jsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Odborná veřejnost

Rezidenční místa pro lékařské obory

Nemocnice AGEL Nový Jičín a.s., Purkyňova 2138/16, Nový Jičín, 741 01 vyhlašuje Výběrové řízení na rezidenční místa v následujících oborech specializačního vzdělávání lékařských zdravotnických pracovníků:

 • Anesteziologie a intenzivní medicína  (celé specializační vzdělávání) - 1 místo
 • Chirurgie  (celé specializační vzdělávání - 1 místo
 • Pediatrie  (celé specializační vzdělávání) – 1 místo

Zájemce o rezidenční místo doloží:

 • přihlášku a osobní dotazník - ke stažení viz odkaz níže

https://www.mzcr.cz/vyhlaseni-a-prubeh-vyberoveho-rizeni-na-rezidencni-misto-2021/

 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání (ne starší 3 měsíce) – nepředkládá zaměstnanec Nemocnice AGEL Nový Jičín a.s.
 • výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíce) – nepředkládá zaměstnanec Nemocnice AGEL Nový Jičín a.s.
 • neověřenou kopii dokladu potvrzujícího získání odborné způsobilosti, příp. specializované způsobilosti
 • přehled o odborné praxi
 • potvrzení o zařazení do příslušného oboru specializačního vzdělávání

Kritéria pro výběr rezidenta a jejich hodnocení:

 • formální náležitosti – úplné doložení všech požadovaných dokladů do výběrového řízení
 • vzdělání a kvalifikace
 • odborné znalosti a dovednosti
 • osobnostní předpoklady

Způsob hodnocení uchazečů:

Nemocnice AGEL Nový Jičín a. s. posoudí splnění hodnotících kritérií a stanoví pořadí uchazečů o rezidenční místa.

Případné informace na emailu: marcela.bystronova@nnj.agel.cz nebo kariera@nnj.agel.cz

Přihlášky do výběrového řízení mohou uchazeči podávat do 11.8.2022 na adresu:

Marcela Bystroňová
Nemocnice AGEL Nový Jičín a.s.
Purkyňova 2138/16
741 01  Nový Jičín

Označení obálky:
NEOTVÍRAT – VŘ rezidenční místa 2022