Logo

Vy a Vaše zdravíJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Odborná veřejnost

Rezidenční místa pro nelékaře

Nemocnice Nový Jičín a.s., Nový Jičín, Purkyňova 2138/16, PSČ 741 01 vyhlašuje Výběrové řízení na rezidenční místa v následujících oborech specializačního vzdělávání nelékařů:

 • Všeobecná sestra – intenzivní péče - 1 místo
 • Všeobecná sestra – ošetřovatelská péče v chirurgických oborech - 1 místo
 • Všeobecná sestra – ošetřovatelská péče v interních oborech - 1 místo

Zájemce o rezidenční místo doloží:

 • přihlášku a osobní dotazník - ke stažení zde.
 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání (ne starší 3 měsíce) – nepředkládá zaměstnanec Nemocnice Nový Jičín a.s.
 • výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíce) – nepředkládá zaměstnanec Nemocnice Nový Jičín a.s.
 • neověřenou kopii dokladu potvrzujícího získání odborné způsobilosti,
 • přehled o odborné praxi.

Kritéria pro výběr rezidenta a jejich hodnocení:

 • formální náležitosti – úplné doložení všech požadovaných dokladů do výběrového řízení
 • vzdělání a kvalifikace
 • jazykového znalosti
 • odborné znalosti a dovednosti – práce s počítačem, státní zkoušky
 • osobnostní předpoklady
 • úspěšně absolvovaný ústní pohovor před komisí.

Způsob hodnocení uchazečů:

Nemocnice Nový Jičín a. s. posoudí splnění hodnotících kritérií a stanoví pořadí uchazečů o rezidenční místa.

V případě získání rezidenčního místa v Nemocnici Nový Jičín a.s. se vybraný rezident stává zaměstnancem společnosti a sepisuje kvalifikační dohodu se zaměstnavatelem.

Případné informace na emailu: kariera@nnj.agel.cz.

Přihlášky do výběrového řízení mohou uchazeči podávat do 31. 7. 2017 na adresu:

Označení obálky:
NEOTVÍRAT – VŘ rezidenční místa 2017

Ing. Ivana Heraltová, MBA
Nemocnice Nový Jičín a.s.
Purkyňova 2138/16
741 01  Nový Jičín