Rezidenční místa pro nelékařské obory – 2.kolo | Nemocnice AGEL Nový Jičín
Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍ Jsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Odborná veřejnost

Rezidenční místa pro nelékařské obory – 2.kolo

Nemocnice AGEL Nový Jičín a.s., Purkyňova 2138/16, Nový Jičín, 741 01 vyhlašuje 2. kolo Výběrového řízení na rezidenční místa v následujících oborech specializačního vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků:

 • Všeobecná sestra – Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech - 1 místo
 • Všeobecná sestra – Ošetřovatelská péče v interních oborech - 1 místo
 • Logoped – Klinická logopedie – 1 místo
 • Organizace a řízení ve zdravotnictví – 1 místo

Zájemce o rezidenční místo doloží:

 • přihlášku a osobní dotazník - ke stažení viz odkaz níže

https://www.mzcr.cz/vyhlaseni-a-prubeh-vyberoveho-rizeni-na-rezidencni-misto-2021/

 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání (ne starší 3 měsíce) – nepředkládá zaměstnanec Nemocnice AGEL Nový Jičín a.s.
 • výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíce) – nepředkládá zaměstnanec Nemocnice AGEL Nový Jičín a.s.
 • neověřenou kopii dokladu potvrzujícího získání odborné způsobilosti
 • přehled o odborné praxi
 • potvrzení o zařazení do příslušného oboru specializačního vzdělávání

Kritéria pro výběr rezidenta a jejich hodnocení:

 • formální náležitosti – úplné doložení všech požadovaných dokladů do výběrového řízení
 • osobnostní předpoklady
 • znalosti a schopnosti v daném oboru

Způsob hodnocení uchazečů:

Nemocnice AGEL Nový Jičín a. s. posoudí splnění hodnotících kritérií a stanoví pořadí uchazečů o rezidenční místa.

Případné informace na emailu: marcela.bystronova@nnj.agel.cz nebo kariera@nnj.agel.cz

Přihlášky do výběrového řízení mohou uchazeči podávat do 15.7.2021 na adresu:

Marcela Bystroňová
Nemocnice AGEL Nový Jičín a.s.
Purkyňova 2138/16
741 01  Nový Jičín

Označení obálky:
NEOTVÍRAT – VŘ rezidenční místa 2021