Rezidenční místa pro nelékařské obory – 1. kolo | Nemocnice AGEL Nový Jičín
Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍ Jsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Odborná veřejnost

Rezidenční místa pro nelékařské obory – 1. kolo

Nemocnice AGEL Nový Jičín a.s., Purkyňova 2138/16, Nový Jičín, 741 01 vyhlašuje Výběrové řízení na rezidenční místa v následujícím oboru specializačního vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků:

  • Všeobecná sestra – Intenzivní péče - 4 místa

Zájemce o rezidenční místo doloží:

  • přihlášku a osobní dotazník - ke stažení viz odkaz níže

      https://www.mzcr.cz/vyhlaseni-a-prubeh-vyberoveho-rizeni-na-rezidencni-misto-rmn-2022/

  • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání (ne starší 3 měsíce) – nepředkládá zaměstnanec Nemocnice AGEL Nový Jičín a.s.
  • výpis z Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíce) – nepředkládá zaměstnanec Nemocnice AGEL Nový Jičín a.s.
  • neověřenou kopii dokladu potvrzujícího získání odborné způsobilosti
  • přehled odborné praxe
  • potvrzení o zařazení do příslušného oboru specializačního vzdělávání

Kritéria pro výběr rezidenta a jejich hodnocení:

  • formální náležitosti – úplné doložení všech požadovaných dokladů do výběrového řízení
  • osobnostní předpoklady
  • znalosti a schopnosti v daném oboru

Způsob hodnocení uchazečů:

Nemocnice AGEL Nový Jičín a. s. posoudí splnění hodnotících kritérií a stanoví pořadí uchazečů o rezidenční místa.

Případné informace na emailu: marcela.bystronova@nnj.agel.cz nebo kariera@nnj.agel.cz

Přihlášky do výběrového řízení mohou uchazeči podávat do 5.6. 2022 na adresu:

Marcela Bystroňová
 Nemocnice AGEL Nový Jičín a.s.
 Purkyňova 2138/16
 741 01  Nový Jičín

Označení obálky:
 NEOTVÍRAT – VŘ rezidenční místa 2022