Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Odborná veřejnost

Rezidenční místa pro nelékařské obory

Nemocnice AGEL Nový Jičín a.s., Nový Jičín, Purkyňova 2138/16, PSČ 741 01 vyhlašuje 2. kolo výběrového řízení na rezidenční místa v následujících oborech specializačního vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků:

 • Všeobecná sestra – Intenzivní péče – 4 místa
 • Všeobecná sestra – Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech - 2 místa
 • Všeobecná sestra – Ošetřovatelská péče v interních oborech - 2 místa
 • Nutriční terapeut – Výživa dětí a dospělých – 1 místo

Zájemce o rezidenční místo doloží:

 • přihlášku a osobní dotazník - ke stažení viz odkaz níže

http://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/vyhlaseni-a-prubeh-vyberoveho-rizeni-na-rezidencni-misto_17161_3063_3.html

 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání (ne starší 3 měsíce) – nepředkládá zaměstnanec Nemocnice Nový Jičín a.s.
 • výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíce) – nepředkládá zaměstnanec Nemocnice Nový Jičín a.s.
 • neověřenou kopii dokladu potvrzujícího získání odborné způsobilosti
 • přehled o odborné praxi
 • potvrzení o zařazení do příslušného oboru specializačního vzdělávání

Kritéria pro výběr rezidenta a jejich hodnocení:

 • formální náležitosti – úplné doložení všech požadovaných dokladů do výběrového řízení
 • osobnostní předpoklady
 • znalosti a schopnosti v daném oboru

Způsob hodnocení uchazečů:

Nemocnice Nový Jičín a. s. posoudí splnění hodnotících kritérií a stanoví pořadí uchazečů o rezidenční místa.

Případné informace na emailu: marcela.bystronova@nnj.agel.cz nebo kariera@nnj.agel.cz

Přihlášky do výběrového řízení mohou uchazeči podávat do 2.7. 2020 na adresu:

Označení obálky:
NEOTVÍRAT – VŘ rezidenční místa 2020

Marcela Bystroňová
Nemocnice Nový Jičín a.s.
Purkyňova 2138/16
741 01  Nový Jičín