Logo

Vy a Vaše zdravíJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Odborná veřejnost

Rezidenční místa pro nelékařské obory

Nemocnice AGEL Nový Jičín a.s., Nový Jičín, Purkyňova 2138/16, PSČ 741 01 vyhlašuje 2. kolo výběrového řízení na rezidenční místa v následujících oborech specializačního vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků:

 • Všeobecná sestra – Intenzivní péče – 4 místa
 • Všeobecná sestra – Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech - 2 místa
 • Všeobecná sestra – Ošetřovatelská péče v interních oborech - 2 místa
 • Nutriční terapeut – Výživa dětí a dospělých – 1 místo

Zájemce o rezidenční místo doloží:

 • přihlášku a osobní dotazník - ke stažení viz odkaz níže

http://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/vyhlaseni-a-prubeh-vyberoveho-rizeni-na-rezidencni-misto_17161_3063_3.html

 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání (ne starší 3 měsíce) – nepředkládá zaměstnanec Nemocnice Nový Jičín a.s.
 • výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíce) – nepředkládá zaměstnanec Nemocnice Nový Jičín a.s.
 • neověřenou kopii dokladu potvrzujícího získání odborné způsobilosti
 • přehled o odborné praxi
 • potvrzení o zařazení do příslušného oboru specializačního vzdělávání

Kritéria pro výběr rezidenta a jejich hodnocení:

 • formální náležitosti – úplné doložení všech požadovaných dokladů do výběrového řízení
 • osobnostní předpoklady
 • znalosti a schopnosti v daném oboru

Způsob hodnocení uchazečů:

Nemocnice Nový Jičín a. s. posoudí splnění hodnotících kritérií a stanoví pořadí uchazečů o rezidenční místa.

Případné informace na emailu: marcela.bystronova@nnj.agel.cz nebo kariera@nnj.agel.cz

Přihlášky do výběrového řízení mohou uchazeči podávat do 2.7. 2020 na adresu:

Označení obálky:
NEOTVÍRAT – VŘ rezidenční místa 2020

Marcela Bystroňová
Nemocnice Nový Jičín a.s.
Purkyňova 2138/16
741 01  Nový Jičín