Vybavení pracoviště | Nemocnice AGEL Nový Jičín
Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍ Jsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Vybavení pracoviště

Bronchoskopie:

 • HD Videobronchoskopická věž nejnovější generace Olympus Evis Exera III,
 • 2 HD NBI videobronchoskopy Olympus
 • Videobronchoskopická věž Olympus Evis Lucera (2 videobronchoskopy) vybavená technologií autofluorescence (AFI) a narrow band imaging (NBI)
 • Semiflexibilní videopleuroskop Olympus
 • 2 flexibilní bronchoskopy Pentax a Storz, přenosné, využívané při urgentních výkonech na jiných odděleních nemocnice (JIP, ARO, chirurgický operační sál), napojitelné na videosystém operačních sálů – využívané i k intervenčním výkonům
 • Ultratenký flexibilní bronchoskop Olympus

Intervenční a invazivní bronchologie:

Všechny výkony intervenční bronchologie jsou prováděna na nově vybudovaném komplexním bronchoskopickém zákrokovém sále s kompletním vybavením, s možností celkové anestezie, za přítomnosti anesteziologického týmu a zázemím ARO a JIP lůžkového odd.

 • Endobronchiální ultrasonografie – EBUS bronchoskop fy. Olympus
 • Rigidní videobronchoskopie
 • 3D skiaskopicky navigovaná bronchoskopie biopsie periferních tumorů a intersticálních plicních procesů pod kontrolou 3D skiaskopie. Zákrok prováděn na operačním sále Odd. intervenční radiologie za asistence atestovaného intervenčního radiologa
 • Kryosonda ERBE
 • Elektrokauter Olympus
 • Biopsie periferních tumorů plic pod kontrolou CT a USG

Vyšetření plicních funkcí: MasterScreen Body – Jaeger: (statická a dynamická spirometrie, bodypletysmografie, bronchoprovokační dozimetrická počítačem řízená APS jednotka, difuzní kapacita plic).

Neinvazivní ventilace (NIV): Přístroj umožňuje léčbu těžkých forem respiračního selhání bez nutnosti napojení na umělou plicní ventilaci.

zpět na úvodní stránku oddělení