Logo

Vy a Vaše zdravíJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Pacienti, návštěvy, veřejnost

Duchovní péče

Co nabízí?

  • rozhovor, naslouchání, modlitbu, svátosti (pro katolické věřící)

Pro koho je určena?       

  • lidem jakéhokoli vyznání, hledajícím i bez vyznání
  • nemocným, jejich příbuzným i blízkým
  • personálu nemocnice

Jak o ni požádat?

  • péče je poskytována na žádost pacienta nebo jeho rodiny
  • přímo na níže uvedených tel. číslech nebo přes ošetřující personál
  • při návštěvě nemocničního kaplana nebo dobrovolníků přímo na odděleních

Kde?

  • NEMOCNIČNÍ KAPLE v pavilonu interních oboru (budova 5a)
    v přízemí (od hlavního vstupu doleva přes Ambulance, číslo dveří 153)

KAPLE je volně přístupná jako prostor ticha pro pacienty, návštěvy i personál   nemocnice. V nemocniční kapli se každou sobotu v 16:00 hod. koná katolická mše. Nemocní na lůžku budou před mší sv. osloveni dobrovolníky k zprostředkování návštěvy duchovního.

Duchovní péči v Nemocnici Nový Jičín zajišťuje Mgr. Jaromír Bok, nemocniční kaplan, jáhen Římskokatolické církve. Na žádost pacienta je schopen zajistit i duchovní jiných státem uznaných církví. 


Návštěvy duchovního na pokojích na žádost pacienta nebo rodiny je možné domluvit:

Mgr. Jaromír Bok, nemocniční kaplan - jáhen
mobil: 739 329 155

nebo osobně na odděleních PO-PÁ: 13-15 hod a v SO: 14-16 hod. Pro svátostnou službu - (sv. smíření+pom.nemocných) římsko-katolického         kněze je možné se telefonicky obrátit přímo: fara - 731 625 671,

P. Plachký – 604 633 836, Mons. Peroutka – 731 625 673,
Španěl. kaple - P. Michal Petr: 737 089 262