Nemocnice AGEL Nový Jičín
Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍ Jsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Rychlý kontakt

+420 556 773 111
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail

Nemocnice AGEL Nový Jičín stále bojuje s velkým zatížením jednotek JIP. Operační péči není proto možné zatím obnovit v plné míře
S ohledem na aktuální vytížení jednotek intenzivní péče, které se nadále starají o pacienty s komplikacemi spojenými s onemocněním COVID19, není nemocnice aktuálně schopna poskytnout operační péči takovému množství pacientů, jež by bylo potřeba a jež odpovídá běžnému standardu. Pacienti plánování k odloženým operačním výkonům, které vyžadují intenzivní pooperační péči budou v případě uvolnění kapacit neprodleně kontaktováni za účelem naplánování výkonu. Děkujeme za pochopení.


ZÁKAZ NÁVŠTĚV OD 28. 10. 2021  Zde naleznete bližší informace k zákazu návštěv.


Vakcinační centrum COVID-19  Zde naleznete bližší informace k očkování a rezervační formulář.


Testování veřejnosti na COVID-19 Zde naleznete bližší informace k testování a rezervační formulář
V současné době není možné z kapacitních důvodů testování samoplátců v našem odběrovém centru.


Nadále platí pro vstup do nemocnice a ambulancí povinnost zakrytí úst a nosu (respirátor FFP2), dezinfekce rukou a dodržování rozestupů. Žádáme vstupující i doprovod o dodržování tohoto preventivního opatření. Zde naleznete další informace k návštěvám v nemocnici. Děkujeme za pochopení. Vedení nemocnice. 

Kariéra

Vyberte si z množství nabídek práce a staňte se součástí vysoce profesionálního týmu.

pozice pro lékaře pozice pro nelékařské zdravotnické profese pozice pro nezdravotnické profese

Studenti a absolventi

Společnost AGEL a.s. úzce spolupracuje se školami, zaměřuje se na práci se studenty a nabízí možnosti spolupráce pro studenty a absolventy škol především zdravotnického zaměřením.


Stipendijní program AGEL Povinné praxe studentů SVOČ Závěrečné práce Nabídka práce pro absolventy Kalendář akcí Informační linka

alt

Virtuální prohlídka

Rádi byste viděli i ty části naší nemocnice, kam mohou pouze zdravotníci? Navšivte virtuální prohlídku vybraných prostor naší nemocnice.
alt

Bezpečný AGEL

Stejně jako všechna ostatní zdravotnická zařízení skupiny AGEL je i Nemocnice Nový Jičín zapojena do programu Bezpečný AGEL.
alt

Online poradna

Vytvořili jsme pro vás online poradnu ORL oddělení. Vaše dotazy ochotně zodpoví MUDr. Jakub Syrovátka, primář oddělení.

Nemocnice AGEL Nový Jičín a.s. je ve svém regionu jedinou nemocnicí s komplexní strukturou poskytované zdravotní péče. Do její spádové oblasti patří na 170 000 obyvatel.  Součástí Nemocnice AGEL Nový Jičín a.s. je i nadregionální špičkové onkologické centrum - KOC - Komplexní onkologické centrum AGEL Nový Jičín. Od ledna 2006 je Komplexní onkologické centrum součástí sítě třinácti onkologických pracovišť v celé České republice, která splňují náročné požadavky dané Českou onkologickou společností.

Součástí Nemocnice AGEL Nový Jičín je i Nemocnice Vítkov poskytující zdravotní péči v oborech rehabilitace, interního lékařství, radiologie a zobrazovacích metod, klinické biochemie a hematologie a péče o dlouhodobě nemocné pacienty.