Projekty, operační programy | Nemocnice AGEL Nový Jičín
Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍ Jsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Odborná veřejnost

Projekty, operační programy

Projekt "Úsporná opatření Nemocnice AGEL Nový Jičín – Vítkov"

Více informací...


Projekt "Rozvoj a zvýšení odolnosti onkologické péče v Nemocnici AGEL Nový Jičín a.s. (React 99)"

Více informací...


Projekt "Rozvoj, modernizace a posílení páteřní sítě v Nemocnici AGEL Nový Jičín a.s. (React 98)"

Více informací...


OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ
zdroje financování Dohody o poskytnutí příspěvku z cíleného programu Antivirus

Úřad práce ČR financoval příspěvek poskytnutý na základě výše uvedené Dohody z cíleného programu Antivirus, režim A, vyplacený dne:

30.04.2020 ve výši 237.346,00 Kč
20.05.2020 ve výši 68.728,00 Kč
24.06.2020 ve výši 22.658,00 Kč

z Operačního programu Zaměstnanost, a to v rámci projektu Podpora zaměstnanosti prostřednictvím cíleného programu Antivirus A, registrační číslo CZ.03.1.52/0.0/0.0/20_138/0999999. Příspěvek byl hrazen z Evropského sociálního fondu (80,57 %) a ze státního rozpočtu ČR (19,43 %).Projekt "Zvýšení kvality návazné péče v nemocnici Nový Jičín"
je spolufinancován Evropskou unií 

Název operačního programu: Integrovaný regionální operační program
Název projektu: Zvýšení kvality návazné péče v nemocnici Nový Jičín
Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001589
Prioritní osa: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů
Číslo výzvy: 06_16_043    31. výzva – Zvýšení kvality návazné péče

Předmětem projektu je obnova přístrojového vybavení nezbytného pro poskytování návazné péče ve smyslu Koncepce návazné péče MZČR. Klíčové aktivity zvýší kvalitu péče v oborech radiologie a zobrazovací metody, chirurgie, gynekologie a porodnictví, anesteziologie a intenzivní medicína, vnitřní lékařství, neurologie, urologie, ortopedie, plicní. Jde o vybavení napříč celou nemocnicí. Projekt řeší zejména morální a technickou zastaralost potřebného vybavení pro poskytování návazné péče Nemocnicí Nový Jičín a.s. Cílem je zlepšit kvalitu a dostupnost péče o pacienty i zkvalitnit poskytovanou léčbu v Nemocnici Nový Jičín a.s.


 


Modernizace a obnova přístrojového vybavení péče v onkogynekologii nemocnice Nový Jičín, a.s.

Název operačního programu: Integrovaný regionální operační program
Název projektu: Modernizace a obnova přístrojového vybavení péče v onkogynekologii nemocnice Nový Jičín, a.s.
Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_006/0005130
Prioritní osa: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů
Číslo výzvy: 5 - Vysoce specializovaná péče v oblastech onkogynekologie a perinatologie

Nemocnice Nový Jičín a.s. realizuje projekt Modernizace a obnova přístrojového vybavení péče v onkogynekologii Nemocnice Nový Jičín a.s., jehož cílem je modernizace, obnova a rozšíření vybavení pracoviště zdravotnickými prostředky a příslušenstvím pro zvýšení standardu vybavení jakož i zvýšení a rozšíření spektra léčebné péče o onkogynekologicky nemocné pacienty regionu. Nemocnice Nový Jičín a.s. v rámci zvýšení úrovně a standardu zdravotnické péče vybuduje kvalitní vysoce specializované pracoviště zajišťující špičkovou a komplexní péči o nemocné v oblasti onkogynekologie ve spádové oblasti. Na tento projekt je poskytována finanční podpora od Evropské unie


Obnova lineárního urychlovače KOC Nemocnice Nový Jičín a.s.

Název operačního programu: Integrovaný regionální operační program
Název projektu: Obnova lineárního urychlovače KOC Nový Jičín
Registrační číslo projektu: CZ.1.06/3.2.01/14.08956
Název oblasti podpory: Služby v oblasti veřejného zdraví
Číslo výzvy: 14

Cílem projektu je zvýšit dostupnost, kvalitu a efektivitu poskytování zdravotní péče v souladu se standardy bezpečnosti provozu a evropskými standardy kvality péče ve specializovaném pracovišti – oddělení radioterapie a onkologie Nemocnice Nový Jičín a.s, které je součástí Komplexního onkologického centra v Novém Jičíně, a to prostřednictvím obnovy technického a přístrojového vybavení – lineárního urychlovače.


Přístrojové vybavení KOC Nemocnice Nový Jičín a.s.

Název operačního programu: Integrovaný operační program
Název projektu: Přístrojové vybavení KOC Nemocnice Nový Jičín a.s.
Registrační číslo projektu: CZ.1.06/3.2.01/19.09741
Název oblasti podpory: Služby v oblasti veřejného zdraví
Číslo výzvy: 19

Cílem projektu je zvýšit dostupnost, kvalitu a efektivitu poskytování zdravotní péče v souladu se standardy bezpečnosti provozu a evropskými standardy kvality péče ve specializovaném pracovišti – oddělení radioterapie a onkologie Nemocnice Nový Jičín a.s, které je součástí Komplexního onkologického centra v Novém Jičíně, a to prostřednictvím obnovy 7 přístrojů:

  • multifunkční (robotický systém) pro endoskopické operování,
  • automatický afterloading pro HDR brachyterapii,
  • RTG simulátor,
  • klinická dozimetrie,
  • počítačová tomografie (multidetektorové CT),
  • digitální subtrakční angiografie (DSA),
  • skiagrafický RTG přístroj s přímou digitalizací.