Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍ Jsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Rychlý kontakt

+420 556 773 111

Odborná veřejnost

Projekty, operační programy

Projekt "Úsporná opatření Nemocnice AGEL Nový Jičín – Vítkov"

Více informací...


Projekt "Rozvoj a zvýšení odolnosti onkologické péče v Nemocnici AGEL Nový Jičín a.s. (React 99)"

Více informací...


Projekt "Rozvoj, modernizace a posílení páteřní sítě v Nemocnici AGEL Nový Jičín a.s. (React 98)"

Více informací...


OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ
zdroje financování Dohody o poskytnutí příspěvku z cíleného programu Antivirus

Úřad práce ČR financoval příspěvek poskytnutý na základě výše uvedené Dohody z cíleného programu Antivirus, režim A, vyplacený dne:

30.04.2020 ve výši 237.346,00 Kč
20.05.2020 ve výši 68.728,00 Kč
24.06.2020 ve výši 22.658,00 Kč

z Operačního programu Zaměstnanost, a to v rámci projektu Podpora zaměstnanosti prostřednictvím cíleného programu Antivirus A, registrační číslo CZ.03.1.52/0.0/0.0/20_138/0999999. Příspěvek byl hrazen z Evropského sociálního fondu (80,57 %) a ze státního rozpočtu ČR (19,43 %).Projekt "Zvýšení kvality návazné péče v nemocnici Nový Jičín"
je spolufinancován Evropskou unií 

Název operačního programu: Integrovaný regionální operační program
Název projektu: Zvýšení kvality návazné péče v nemocnici Nový Jičín
Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001589
Prioritní osa: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů
Číslo výzvy: 06_16_043    31. výzva – Zvýšení kvality návazné péče

Předmětem projektu je obnova přístrojového vybavení nezbytného pro poskytování návazné péče ve smyslu Koncepce návazné péče MZČR. Klíčové aktivity zvýší kvalitu péče v oborech radiologie a zobrazovací metody, chirurgie, gynekologie a porodnictví, anesteziologie a intenzivní medicína, vnitřní lékařství, neurologie, urologie, ortopedie, plicní. Jde o vybavení napříč celou nemocnicí. Projekt řeší zejména morální a technickou zastaralost potřebného vybavení pro poskytování návazné péče Nemocnicí Nový Jičín a.s. Cílem je zlepšit kvalitu a dostupnost péče o pacienty i zkvalitnit poskytovanou léčbu v Nemocnici Nový Jičín a.s.


 


Modernizace a obnova přístrojového vybavení péče v onkogynekologii nemocnice Nový Jičín, a.s.

Název operačního programu: Integrovaný regionální operační program
Název projektu: Modernizace a obnova přístrojového vybavení péče v onkogynekologii nemocnice Nový Jičín, a.s.
Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_006/0005130
Prioritní osa: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů
Číslo výzvy: 5 - Vysoce specializovaná péče v oblastech onkogynekologie a perinatologie

Nemocnice Nový Jičín a.s. realizuje projekt Modernizace a obnova přístrojového vybavení péče v onkogynekologii Nemocnice Nový Jičín a.s., jehož cílem je modernizace, obnova a rozšíření vybavení pracoviště zdravotnickými prostředky a příslušenstvím pro zvýšení standardu vybavení jakož i zvýšení a rozšíření spektra léčebné péče o onkogynekologicky nemocné pacienty regionu. Nemocnice Nový Jičín a.s. v rámci zvýšení úrovně a standardu zdravotnické péče vybuduje kvalitní vysoce specializované pracoviště zajišťující špičkovou a komplexní péči o nemocné v oblasti onkogynekologie ve spádové oblasti. Na tento projekt je poskytována finanční podpora od Evropské unie


Obnova lineárního urychlovače KOC Nemocnice Nový Jičín a.s.

Název operačního programu: Integrovaný regionální operační program
Název projektu: Obnova lineárního urychlovače KOC Nový Jičín
Registrační číslo projektu: CZ.1.06/3.2.01/14.08956
Název oblasti podpory: Služby v oblasti veřejného zdraví
Číslo výzvy: 14

Cílem projektu je zvýšit dostupnost, kvalitu a efektivitu poskytování zdravotní péče v souladu se standardy bezpečnosti provozu a evropskými standardy kvality péče ve specializovaném pracovišti – oddělení radioterapie a onkologie Nemocnice Nový Jičín a.s, které je součástí Komplexního onkologického centra v Novém Jičíně, a to prostřednictvím obnovy technického a přístrojového vybavení – lineárního urychlovače.


Přístrojové vybavení KOC Nemocnice Nový Jičín a.s.

Název operačního programu: Integrovaný operační program
Název projektu: Přístrojové vybavení KOC Nemocnice Nový Jičín a.s.
Registrační číslo projektu: CZ.1.06/3.2.01/19.09741
Název oblasti podpory: Služby v oblasti veřejného zdraví
Číslo výzvy: 19

Cílem projektu je zvýšit dostupnost, kvalitu a efektivitu poskytování zdravotní péče v souladu se standardy bezpečnosti provozu a evropskými standardy kvality péče ve specializovaném pracovišti – oddělení radioterapie a onkologie Nemocnice Nový Jičín a.s, které je součástí Komplexního onkologického centra v Novém Jičíně, a to prostřednictvím obnovy 7 přístrojů:

  • multifunkční (robotický systém) pro endoskopické operování,
  • automatický afterloading pro HDR brachyterapii,
  • RTG simulátor,
  • klinická dozimetrie,
  • počítačová tomografie (multidetektorové CT),
  • digitální subtrakční angiografie (DSA),
  • skiagrafický RTG přístroj s přímou digitalizací.