Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍ Jsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Rychlý kontakt

+420 556 773 111

Odborná veřejnost

Rozvoj a zvýšení odolnosti onkologické péče v Nemocnici AGEL Nový Jičín a.s.

Název operačního programu: Integrovaný regionální operační program

Název projektu: Rozvoj a zvýšení odolnosti onkologické péče v Nemocnici AGEL Nový Jičín a.s.

Registrační číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_122/0016655

Výzva: 99. Výzva IROP - Rozvoj a zvýšení odolnosti poskytovatelů péče o zvlášť ohrožené pacienty - SC 6.1 (REACT EU)

Hlavním cílem projektu je pořízení přístrojového vybavení Komplexního onkologického centra v Nemocnici AGEL Nový Jičín a.s. tak, aby došlo k zajištění kvalitní a adekvátní péče onkologickým pacientům a tím došlo ke zvýšení odolnosti onkologické péče vůči aktuálním infekčním hrozbám (včetně pandemie COVID-19) a to jak na národní úrovni, ale zejména na lokální a regionální úrovni.

Cíle bude dosaženo prostřednictvím rozvoje a modernizace jednotlivých pracovišť Komplexního onkologického centra, čímž bude zajištěna optimální individuální léčba onkologickým pacientům, kteří jsou ohroženou skupinou pacientů z pohledu nejenom onemocnění COVID-19, ale vůči všem infekčním onemocněním, které tak může velmi zásadně změnit a zkomplikovat úspěšnost léčby onkologického onemocnění.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.