Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍ Jsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Rychlý kontakt

+420 556 773 111

Odborná veřejnost

Rozvoj, modernizace a posílení páteřní sítě v Nemocnici AGEL Nový Jičín a.s.

Název operačního programu: Integrovaný regionální operační program

Název projektu: Rozvoj, modernizace a posílení páteřní sítě v Nemocnici AGEL Nový Jičín a.s.

Registrační číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016303

Výzva: 98. Výzva IROP - Rozvoj, modernizace a posílení odolnosti páteřní sítě poskytovatelů zdravotní péče s ohledem na potenciální hrozby - SC 6.1 (REACT EU)

Projekt je zaměřen na pořízení, modernizaci a obnovu zdravotnického přístrojového vybavení na navazující oddělení v rámci urgentního příjmu 2. typu v Nemocnici AGEL Nový Jičín a.s. Projektem dojde k zachování a posílení funkčnosti, modernizaci a k poskytování vysoké kvality péče a ke zlepšení připravenosti na pandemickou situaci.

Hlavním cílem projektu je nezbytné dovybavení přístrojovou technologií tak, aby zdravotnické zařízení mohlo pružněji reagovat na případné nadcházející hrozby v podobě infekčních onemocnění, včetně nových vln epidemie COVID-19 a jiných infekčních chorob, a to jak na národní úrovni, ale zejména na lokální a regionální úrovni.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.