Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍ Jsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Rychlý kontakt

+420 556 773 111

Pracoviště

Transfuzní oddělení

Slide thumbnail

Zveme Vás na virtuální prohlídku oddělení:

Profil oddělení

Transfuzní oddělení je komplexní transfuzní farmakologické zařízení provozované na základě povolení k výrobě Státního ústavu kontroly léčiv. Na základě této legislativy je nositelem rakouské licence pro odběr lidské plazmy pro zpracování frakcionací na krevní deriváty pro státy evropské unie.I když se kvalifikuje jako odběrové středisko bez konečného zpracování, počtem odběrů se blíží fakultním transfuzním zařízením. Celkový počet odběrů dosahuje od roku 2014 pravidelně téměř 15 000 darování. Oddělení zajišťuje běžné odběry pro výrobu transfuzních přípravků pro klinické použití, ale hlavně se zaměřuje na multikomponentní dárcovství. Toto uspořádání dovoluje získávat lidskou plazmu pro účely frakcionace, kdy se  vyseparuje jen určitá léčivá část  pro léčbu např. krvácivých chorob, poruch imunity nebo jaterních selhání. Aferetickými technikami na separátorech krevních elementů vyrábí transfuzní oddělení koncentráty červených krvinek v nejvyšší kvalitě hlavně pro onkologické pacienty komplexního onkologického centra. Tímto docilujeme velice kvalitního evropského klinického ukazatele, kdy pacienti naší nemocnice jsou průměrně ve 30% léčeni přípravky. Celá činnost oddělení zahrnuje výrobu pro in vivo použití a také pro in vitro dle možného začlenění do vhodných výrobních programů.

Technické vybavení oddělení

Oddělení je umístěno v samostatné budově. Disponuje třemi odběrovými sály s dvaadvaceti separátory krevních elementů a třemi odběrovými vahami na odběr plné krve.

Přednosti pracoviště

Předností pracoviště je vysoká efektivita vzhledem k počtu zaměstnanců. Dále je to komplexnost oddělení a prolínajícími se programy dárcovství tak, aby každý potenciální dárce mohl být efektivně využit v souladu s jeho zdravotními předpoklady. Pracovníci jsou vedeni k „rodinnému“ přístupu k dárci a k důslednému jednání ve smyslu demokratických práv a svobod dárce, který se pro dárcovství rozhoduje na základě absolutní dobrovolnosti. Velké péče je věnováno dárkyním. Je objektivně známo, že ženy nemají ideální předpoklady k dárcovství červených krvinek. Předností pracoviště je proto vysoké zastoupení žen v programu  plazmaferéz.