Průběh darování | Nemocnice AGEL Nový Jičín
Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍ Jsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Transfuzní oddělení

Průběh darování

Pro dárce krve (prvodárce):

 • Připravte si občanský průkaz a průkaz pojištěnce.
 • Při vstupu na transfuzní oddělní si z vyvolávacího zařízení vezměte lístek s číslem, který Vás bude provázet až do usazení na křeslo.
 • Po vyvolání Vašeho čísla budete zaevidován na recepci.
 • V recepci dostanete „Poučení dárce krve“ a „Dotazník pro dárce krve a krevních složek“. Přečtěte si Poučení dárce krve. Dotazník dárce krve mějte stále při sobě.
 • Po chvíli budete zavolán k měření tlaku, teploty, váhy a odběru vzorku krve.
 • Poté se nasnídejte v jídelně pro dárce a vyplňte Dotazník pro dárce krve.
 • Vyčkejte, až Vás vyzve lékař nebo pověřený zdravotnický pracovník k vyšetření.
 • Pokud splníte kritéria dárcovství, posaďte se zpět do čekárny a počkejte, až budete zavolání do odběrového sálu, kde proběhne odběr.
 • Až budete definitivně rozhodnut, že Vaše krev může být použita pro příjemce, zakřížkujte na dotazníku Použití mé krve svou odpověď a vhoďte jej do schránky naproti recepci.
 • Po ukončení odběru si na recepci vyzvedněte průkazku dárce a dárcovské výhody.
 • Pokud jste prvodárce, průkazka Vám bude zaslána poštou.
 • Podle Vaší pojišťovny Vám budou vydány potravinové doplňky a vyplacena náhrada cestovních výloh.
 • Celkový čas strávený na oddělení se pohybuje okolo 1,5 - 2 hodiny.

Pro dárce plazmy a krvinek:

 • k odběru se zaregistrujte na odbery.nnj.agel.cz
 • v případě, že se nebudete moci dostavit k odběru, informujte nás osobně nebo telefonicky
 • celkový čas strávený na oddělení je cca 1,5 hod.
zpět na úvodní stránku oddělení