Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍ Jsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Rychlý kontakt

+420 556 773 111

Pracoviště

Transfuzní oddělení

Jaké jsou výhody pro dárce krve?

Pracovní volno

v souvislosti s odběrem stanovuje Zákoník práce (zák. 262/2006 Sb., § 203 odst.2d): …k činnosti dárce při odběru krve a při aferéze; přísluší pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku za dobu cesty k odběru, odběru, cesty zpět a zotavení po odběru, pokud tyto skutečnosti zasahují do pracovní doby v rámci 24 hodin od nástupu cesty k odběru…. Nedojde-li k odběru, poskytuje se pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku jen za prokázanou nezbytně nutnou dobu nepřítomnosti v práci.

§206, odst.1) Je-li překážka v práci zaměstnanci předem známa, musí včas požádat zaměstnavatele o poskytnutí pracovního volna. Jinak zaměstnanec uvědomí zaměstnavatele o překážce a o předpokládané době jejího trvání bez zbytečného průtahu.

odst. 2) Překážku v práci je zaměstnanec povinen prokázat zaměstnavateli. Ke splnění povinnosti podle věty první jsou právnické a fyzické osoby povinny poskytnout zaměstnanci potřebnou součinnost.

odst. 3) Náhrada mzdy nebo platu zaměstnanci nepřísluší, jestliže neomluveně zameškal převážnou část směny v kalendářním měsíci, kdy mu bylo poskytnuto pracovní volno, nebo jestliže se po skončení pracovního volna bez vážného důvodu včas nevrátí do práce….

Proplacení ceny jízdného a parkovného

Odečet z daňového základu – dárce má nárok si za každý bezpříspěvkový (bezplatný) odběr odečíst 3 000 Kč z daňového základu (až do výše 10% daňového základu)

Vitamíny či poukazy zdravotních pojišťoven – individuální u každé pojišťovny

Občerstvení – croissant, sendvič a výběr nápojů z automatu (káva, čokoláda, voda)


Oceňování bezpříspěvkových dárců krve

Český červený kříž již půl století pravidelně oceňuje bezpříspěvkové dárce krve (BDK) těmito vyznamenáními:

Krůpěj krve
Uděluje se za první odběr. Předává se na transfuzní stanici.
Bronzová medaile Prof. MUDr. Jana Janského
Uděluje se za 10 odběrů. Předává OS ČČK zpravidla přímo na trasfuzní stanici.
Průměr medailí je 27 mm.
Stříbrná medaile Prof. MUDr. Jana Janského
Uděluje se za 20 odběrů. Předává OS ČČK na slavnostním shromáždění.
Zlatá medaile Prof. MUDr. Jana Janského
Uděluje se za 40 odběrů. Předává OS ČČK na slavnostním shromáždění.
Zlatý kříž ČČK 3. třídy 
Uděluje se za 80 odběrů. Předává OS ČČK na slavnostním shromáždění. Průměr odznaků je 21 mm. 
Zlatý kříž ČČK 2. třídy 
Uděluje se za 120 odběrů. Předává slavnostně ČČK na celokrajském shromáždění.
Zlatý kříž ČČK 1. třídy 
Uděluje se za 160 odběrů. Předává ČČK na celostátním slavnostním shromáždění.
Plaketa ČČK Dar krve - dar života 
Uděluje se za 250 odběrů. Předává ČČK na celostátním slavnostním shromáždění (jednou za dva roky). Průměr plakety je 60 mm. 

Pro účely oceňování bezpříspěvkových dárců krve se odběry krve a jejích složek započítají takto:

  • odběr plné krve = 1 odběr
  • odběr krevních složek, při němž nejsou odebírány červené krvinky ani krevní destičky = 1 odběr
  • odběr krevních složek, při němž jsou odebírány červené krvinky nebo krevní destičky = 1 odběr za každou TU červených krvinek nebo krevních destiček; odběr se hodnotí nejvýše jako 2 odběry

Harmonogram oceňování

  • Medaile Jana Janského: slavnostní shromáždění se konají zpravidla v závěru roku, v němž dárce dovršil příslušný počet odběrů, pokud není medaile předávána přímo na transfúzní stanici
  • Zlaté kříže: slavnostní shromáždění se konají v roce následujícím po roce dovršení příslušného počtu odběrů
  • Plaketa Dar krve - dar života: slavnostní shromáždění se koná zpravidla jednou za dva roky, zváni jsou dárci, kteří příslušný počet dovršili do konce roku předcházejícího

K předání uvedených ocenění jsou dárci zváni pozvánkou.

zpět na úvodní stránku oddělení