Nemocnice Nový Jičín úspěšně zvládla hodnocení kvality a bezpečí | Nemocnice AGEL Nový Jičín
Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍ Jsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Rychlý kontakt

+420 556 773 111

O nemocnici

Nemocnice Nový Jičín úspěšně zvládla hodnocení kvality a bezpečí

9.7.2015

Nemocnice Nový Jičín, člen skupiny AGEL, má důvod k radosti. Stala se akreditovaným zdravotnickým zařízením. V těchto dnech podstoupila hodnocení kvality a bezpečí zdravotních služeb, v němž uspěla a obdržela certifikát Spojené akreditační komise. Nemocnice se tak zařadila mezi 106 špičkových zdravotnických zařízení v Česku, kterým se podařilo tento certifikát získat.

Získaný certifikát je nejen důkazem, že zdravotnické zařízení disponuje dostatečným počtem odborných lékařských i nelékařských pracovníků ve všech oborech poskytované péče, ale i že snahou veškerého personálu nemocnice je zvyšovat kvalitu péče o nemocné a zajistit bezpečné prostředí pro pacienty a zaměstnance. „Získání akreditace nespočívalo jen v dokládání kvality poskytované zdravotní péče, ať už lékařské nebo ošetřovatelské, ale třeba i v dokazování efektivního zajišťování následné péče, bezpečnosti podávání léčiv nebo předávání důležitých informací mezi ošetřujícím personálem. Posuzování komise je opravdu komplexní a detailní, napříč veškerými úrovněmi provozu. Auditoři se zajímali například i o zavedené postupy při péči o pacienty s rizikem pádu, prevenci vzniku proleženin nebo prevenci poruch výživy,“ vysvětlila manažerka kvality novojičínské nemocnice Olga Sekerášová.

Z lékařského hlediska se velmi podrobně hodnotila kvalita poskytované péče s důrazem na řádné vedení lékařské dokumentace, která klientovi zaručuje zdokumentování léčebného procesu a je svým způsobem vizitkou daného pracoviště. „Dle závěru komise je lékařská péče, a vše co s ní souvisí, vedena na velmi vysoké úrovni, zaručující všem klientům naší nemocnice maximální míru kvality a bezpeční při jejich léčbě zde v nemocnici,“ dodává garant pro lékařské obory novojičínské nemocnice MUDr. Jakub Fejfar.

Hlavní sestra nemocnice Martina Vaňková doplnila, že přípravě na akreditaci věnoval doslova každý pracovník maximální úsilí. „Proběhlo několik školení a seminářů s praktickými ukázkami (kardiopulmonální resuscitace, hygiena rukou, rehabilitační ošetřovatelství atd.), kterých se zúčastnili všichni zaměstnanci nemocnice. V samotném průběhu akreditačního šetření komise pochválila velmi aktivní a pozitivní přístup všech zaměstnanců, ruku v ruce s jejich výbornými znalostmi, což se jasně odrazilo v celkovém hodnocení nemocnice a za což jim náleží velké díky!“ uvedla hlavní sestra Bc. Martina Vaňková.

Akreditační šetření probíhalo intenzivně po dobu dvou dní. Během této doby prováděli externí auditoři ve složení lékař, sestra a auditor technických částí provozu pohovory jak s managementem nemocnice, tak prakticky se všemi zástupci zaměstnanců, navštěvovali zdravotnická oddělení, ale i doprovodné provozy, které k péči o pacienta patří – například stravovací provoz nebo technické zázemí nemocnice.

Nemocnice Nový Jičín se dlouhodobě snaží nabízet co nejkvalitnější služby a do modernizace svých prostor i přístrojového vybavení neustále investuje. V loňském roce nemocnice například otevřela zrekonstruované operační sály a oddělení ARO, kde si investice vyžádala více než 200 miliónů korun.

Zpět

Kontakt pro média

e-mail: press@agel.cz

Kontakt neslouží k objednávání pacientů na vyšetření, očkování a výdeji výsledků vyšetření

Kontakty na veškeré společnosti skupiny AGEL najdete v sekci Společnosti skupiny AGEL

Online formuláře: