Realizace projektu „Přístrojové vybavení KOC Nemocnice Nový Jičín a.s.“ | Nemocnice AGEL Nový Jičín
Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍ Jsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

O nemocnici

Realizace projektu „Přístrojové vybavení KOC Nemocnice Nový Jičín a.s.“

1.12.2015

Komplexní onkologické centrum Nový Jičín v současné době realizuje projekt „Přístrojové vybavení KOC Nemocnice Nový Jičín a.s.“ reg. č. CZ.1.06/3.2.01/19.09741 spolufinancovaný z Integrovaného operačního programu.

Cílem projektu je pomocí obnovy níže uvedené přístrojové techniky zvýšit dostupnost, kvalitu a efektivitu poskytování zdravotní péče Komplexního onkologického centra Nemocnice Nový Jičín a.s.

Seznam pořizovaných přístrojů/zařízení:

  • Multifunkční (robotický) systém pro endoskopické operování
  • Automatický afterloading pro HDR brachyterapii
  • RTG simulátor
  • Klinická dozimetrie
  • Počítačová tomografie (multidetektorové CT)
  • Digitální subtrakční angiografie
  • Skiagrafický RTG přístroj s přímou digitalizací

Hlavní přínosy jednotlivých přístrojů/zařízení v rámci poskytované zdravotní péče:

Multifunkční (robotický) systém pro endoskopické operování
Systém umožní multidisciplinární využití robotického systému ve třech oborech, tj. gynekologické onkologii, urologii a chirurgii s tím, že se významně zvýší přesnost prováděných procedur.

Automatický afterloading pro HDR brachyterapii
brachyterapie s vysokým dávkovým příkonem (HDR) výrazně umožní zkrátit léčebný čas z desítek hodin na minuty, výhodou je možnost ambulantního absolvování léčby.

RTG simulátor
umožní lokalizaci cílového objemu a topometrii nádorových ložisek, zaměřování svazku paprsků a modelování geometrie polí a ozařovacích parametrů, zakreslení orientačních a referenčních bodů na těle pacienta.

Klinická dozimetrie
umožní zvýšení přesnosti a spolehlivosti dozimetrických systémů pracoviště zejména v oblasti malých polí a svazků s modulovanou intenzitou.

Počítačová tomografie (multidetektorové CT)
umožní rychlejší, přesnější a diagnosticky výtěžnější vyšetření pacientů.

Digitální subtrakční angiografie (DSA)
umožní díky modernější technologii docílit vyšší kvality zobrazení při významném snížení radiační zátěže pacientů i personálu a redukci použité kontrastní látky, což je přínosem zejména pro pacienty s onkologickými onemocněními.

Skiagrafický RTG přístroj s přímou digitalizací
umožní vyšší průchodnost pacientů díky přímé digitalizaci a plné autopozici systému. Taktéž bude umožněno významné snížení radiační zátěže pacientů při zvýšení detailního zobrazení cílových struktur.

Zpět

Tiskový mluvčí

KONTAKT PRO MÉDIA

Mgr. Adam Knesl
Email: adam.knesl@agel.cz

Kontakt neslouží k objednávání pacientů na vyšetření, očkování a výdeji výsledků vyšetření

Kontakty na veškeré společnosti skupiny AGEL najdete v sekci Společnosti skupiny AGEL

Online formuláře: