Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍ Jsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Rychlý kontakt

+420 556 773 111

O nemocnici

Umírajícím i jejich rodinám pomůže nový projekt Nemocnice Nový Jičín

26.10.2018

Pokoj pro nevyléčitelně nemocné pacienty, ve kterém mohou své poslední dny života strávit se svou rodinou, má od letošního roku k dispozici Nemocnice Nový Jičín, člen skupiny AGEL. Zájemci jej mohou využít zdarma a kromě zdravotní péče jim bude k dispozici i péče sociální, psychologická či duchovní. Na realizaci projektu poskytování specializované paliativní péče získala nemocnice dotaci ministerstva zdravotnictví.

 „Kvalitní elektrické polohovací lůžko a aktivní antidekubitní matrace, jako prevence proleženin, je základ nového vybavení pokoje pro pacienty v konečných stadiích nevyléčitelných nemocí. Na nadstandardně vybaveném pokoji je také lůžko určené pro rodinného příslušníka, který nemocného člověka v závěru života doprovází,“ vysvětlila PhDr. Markéta Čožíková, projektová manažerka pro oblast sociální péče společnosti AGEL s tím, že tímto projektem se Nemocnice Nový Jičín připojila k poskytování specializované paliativní péče.

Paliativní péče se pohybuje na zdravotně sociálním pomezí, kdy vedle péče zdravotní je lidem s život ohrožujícím onemocněním poskytována také nezbytná péče sociální, psychologická i duchovní.

Paliativní péče nemá za svůj hlavní cíl uzdravit pacienta, spíše hledá možnosti, jak pomoci ve velmi složité životní situaci. Klade důraz na důstojnost nemocného a zároveň je jejím cílem zvyšování kvality závěrečné fáze lidského života. Tým profesionálů je připraven zvládat všechny příznaky, které umírání provázejí. Nabízejí tak variantu, kdy se nemocný člověk může spolehnout, že nebude trpět velkými bolestmi, nebude opuštěný a lidé kolem něj se budou snažit vyjít vstříc všem jeho přáním. Nablízku může mít své přátele i rodinu, kteří s ním mohou být 24 hodin denně.

Pokoj pro paliativní pacienty v novojičínské nemocnici je k dispozici v rámci Komplexního onkologického centra nemocnice. V návaznosti na projekt nemocnice provozuje také paliativní ambulanci pro pacienty v konečných stadiích nevyléčitelných nemocí.

„V případě, že pacient ještě nepotřebuje nemocniční lůžkovou péči nebo se rozhodl strávit závěr života ve svém přirozeném prostředí, lékař z  paliativní ambulance bude spolupracovat s poskytovatelem mobilní specializované paliativní péče - konkrétně jde o mobilní hospic Strom života. Cílem vzájemné spolupráce nemocnice a mobilního hospice je, aby pacient zůstal co nejdéle doma, tedy ve známém prostředí, kde se cítí dobře. V okamžiku, kdy nebude služba mobilního hospice odpovídat naplňování potřeb pacienta s nevyléčitelným onemocněním, přijmeme jej na paliativní lůžko, kde mu pomůžeme v jeho nejtěžším životním období,“ vysvětlil MUDr. Petr Beneš, Ph.D., primář radioterapie a vedoucí Komplexního onkologického centra Nemocnice Nový Jičín.

Nově vybudovaný pokoj by mohl ročně sloužit několika desítkám pacientů. Průměrně hospicovou pomoc využívají lidé sedmnáct až dvacet dnů, lze tedy předpokládat, že lidé na paliativním pokoji budou nejčastěji několik posledních dnů až týdnů svého života.

Primář MUDr. Petr Beneš, Ph.D. si od zavedení nové služby slibuje zkvalitnění péče o pacienty v závěru jejich života, ale i o jejich rodinné příslušníky. Nadstandardně vybavený pokoj bude nemocným k dispozici zdarma, bez příplatku.

„Nemocnice Nový Jičín vnímá péči o osoby s život ohrožujícím onemocněním jako významný segment poskytování kvalitních zdravotních služeb, proto budeme společně připravovat i navazující projekt. V současnosti čekáme, až Ministerstvo zdravotnictví, které přispívá na úhradu až 70 procent nákladů, zveřejní další výzvu pro příští rok,“ uzavřela projektová manažerka PhDr. Markéta Čožíková s tím, že paliativní projekty v rámci skupiny AGEL již běží také v Nemocnici Valašské Meziříčí i Nemocnici Prostějov, a v příštím roce, v případě nové výzvy, by se chtěla připojit i Jesenická nemocnice.

Zpět

Kontakt pro média

e-mail: press@agel.cz

Kontakt neslouží k objednávání pacientů na vyšetření, očkování a výdeji výsledků vyšetření

Kontakty na veškeré společnosti skupiny AGEL najdete v sekci Společnosti skupiny AGEL

Online formuláře: