Novým vedoucím Komplexního onkologického centra Nemocnice Nový Jičín se stal docent David Vrána. Profesor Jiří Vorlíček bude odborným garantem centra | Nemocnice AGEL Nový Jičín
Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍ Jsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

O nemocnici

Novým vedoucím Komplexního onkologického centra Nemocnice Nový Jičín se stal docent David Vrána. Profesor Jiří Vorlíček bude odborným garantem centra

6.3.2019

Novým vedoucím Komplexního onkologického centra Nemocnice Nový Jičín se stal doc. MUDr. David Vrána, Ph.D., který dosud působil na onkologické klinice Fakultní nemocnice Olomouc. Dosavadní vedoucí centra MUDr. Petr Beneš, Ph.D., nadále zůstává členem oddělení radioterapie. Další novinkou v Komplexním onkologickém centru je, že zkušený onkolog a člen vědecké rady společnosti AGEL prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc., bude s týmem úzce spolupracovat jako odborný garant.

„Docent Vrána je velmi zkušený lékař a vědecký pracovník, kterým jsme posílili náš tým. Vážíme si rovněž osobnosti profesora Vorlíčka a věříme, že oba špičkoví lékaři přispějí svými bohatými zkušenostmi k dalšímu rozvoji našeho Komplexního onkologického centra,“ uvedl ke jmenování předseda představenstva Nemocnice Nový Jičín MUDr. Pavel Bartoš, Ph.D., MMED.

Docent David Vrána vystudoval I. Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a poté postgraduální studium na Onkologické klinice VFN a I.LF UK. Absolvoval odborné zahraniční stáže v MD Anderson Cancer Center - Gastrointestinal Medical Oncology department v Houstonu (USA) a Department of Oncology v Aberdeen Royal Infirmary (Skotsko). Jako hlavní autor nebo spoluautor se podílel na 48 publikacích.

„Komplexní onkologické centrum v Novém Jičíně vždy patřilo mezi špičková onkologická centra a mým úkolem je nejen udržet tento vysoký standard, ale dále ho rozvíjet s ohledem na jeho značný potenciál. V plánu bude prioritně nákup nového lineárního urychlovače, zavedení dalších pokročilých technik radioterapie, dostupnost nejmodernější systémové léčby, další vzdělávání našich odborníků, ale na druhou stranu také podpora péče paliativní. Základem pro úspěšné fungování Komplexního onkologického centra je multidisciplinární spolupráce napříč odbornostmi, která zde má dlouhou tradici,“ sdělil docent Vrána. 

Přední český onkolog prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. v letech 2008–2014 byl ředitelem brněnského Masarykova onkologického ústavu a předsedou České onkologické společnosti ČLS JEP. V minulosti byl přednostou Interní hematoonkologické kliniky, společného pracoviště Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno. V letech 1997–2003 zastával post děkana Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně. V roce 2007 dostal od prezidenta České republiky Medaili Za zásluhy o stát v oblasti vědy.

Komplexní onkologické centrum Nový Jičín je jedním ze dvou Komplexních onkologických center v Moravskoslezském kraji a zabývá se léčbou všech typů solidních nádorů i léčbou hematoonkologických onemocnění. Pacientům je zde poskytována komplexní onkologická péče zahrnující kvalitní diagnostiku i léčbu minimálně invazivními a klasickými chirurgickými přístupy. Součástí léčebných postupů je kvalitní chemoterapie, hormonální léčba, imunoterapie, zevní radioterapie, brachyterapie a intraoperační radioterapie, paliativní péče, léčba podpůrná a symptomatická, včetně léčby bolesti a dispenzarizace pacienta. V rámci klinických studií je využívána i léčba nově vyvíjenými léky.

Zpět

Tiskový mluvčí

KONTAKT PRO MÉDIA

Mgr. Adam Knesl
Email: adam.knesl@agel.cz

Kontakt neslouží k objednávání pacientů na vyšetření, očkování a výdeji výsledků vyšetření

Kontakty na veškeré společnosti skupiny AGEL najdete v sekci Společnosti skupiny AGEL

Online formuláře: