Pacientům s poruchou pohybu v Léčebném a rehabilitačním pracovišti Vítkov pomáhá speciální terapie | Nemocnice AGEL Nový Jičín
Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍ Jsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

O nemocnici

Pacientům s poruchou pohybu v Léčebném a rehabilitačním pracovišti Vítkov pomáhá speciální terapie

18.9.2019

Fyzioterapeuti Léčebného a rehabilitačního pracoviště Vítkov, jež je součástí novojičínské nemocnice skupiny AGEL, pacientům nově nabízí vysoce specializovanou terapii. Jedná se o tzv. Proprioceptivní neuromuskulární facilitaci, při níž ovlivňují poruchu pohybu už v jejím základu, na úrovni motorického řízení. Metoda je jedinečná tím, že se pacient při léčbě stává ve většině případů aktivním a plnohodnotným partnerem a dosahuje tak rychlejšího a trvalejšího efektu terapie.

Proprioceptivní neuromuskulární facilitace (PNF) patří celosvětově k nejznámějším a klinicky nejužívanějším fyzioterapeutickým konceptům již více než 70 let. Jeho základem je praktická aplikace principů řízení lidské motoriky a motorického učení. Využívá co nejvíce možných zdrojů z periferie - protažení svalu, slovní povely, dotek či odpor tak, aby došlo k ovlivnění centrálních mozkových funkcí. 

„Jedná se o manuální terapeutický přístup založený na neurofyziologických znalostech, který umožňuje terapeutovi analyzovat pacientův pohybový stav a zároveň poskytuje účinnou terapii pro obnovu funkčního pohybu. Pomáhá pacientovi najít ekonomičtější a výhodnější pohyb a obnovit tak jeho funkčnost,“ popisuje fyzioterapeutka Mgr. Michaela Scholasterová, která před časem prošla certifikovaným kurzem PNF a nyní terapii praktikuje v Léčebném a rehabilitačním pracovišti ve Vítkově.

PNF je jedinečná především v možnosti využití u široké škály pacientů z různých klinických oborů, bez nutnosti použití drahých pomůcek nebo přístrojů, a to na poli neurologie, neurochirurgie, ortopedie, traumatologie, revmatologie, vnitřního lékařství, gynekologie a urologie. „Využití je možné na nemocničním lůžku, na terapeutickém lehátku a u aplikovaných technik na žíněnce v tělocvičně. Umožňuje terapeutovi práci s pacientem v různých pozicích a posturálních situacích, pracuje s tělovým schématem, umožňuje propojení fyzické činnosti končetin s dynamickou stabilizací trupu, a to v různých polohách,“ dodává fyzioterapeutka.

Využití metody je velmi široké, od neurologických onemocnění typu roztroušená skleróza,  cévní mozková příhoda, poranění míchy, poškození periferních nervů, traumatická poškození, u pooperačních a poúrazových stavů, až po degenerativní onemocnění páteře a končetinových kloubů a funkční poruchy pohybového systému. Ovlivňuje také činnost vnitřních orgánů nebo funkci lymfatického systému. A protože je přístup zaměřen na celého člověka, nejen na daný problém v jednom segmentu, napomáhá dosáhnout i vyšší úrovně funkce pro celek.

„Při indikaci pohybové terapie lékařem je tento koncept možné využít u každého pacienta. Je s výhodou používán jak u těžce nemocných imobilních pacientů, např. v podobě pasivního provedení, tak i u ambulantních pacientů, u kterých se výše zmíněná široká škála posilovacích nebo relaxačních technik konceptu PNF dá při dobré spolupráci využít k ovlivnění nejrůznějších potíží, s kterými daný pacient přichází,“ doplňuje Mgr. Vladimíra Dobiášová, vrchní fyzioterapeutka a vrchní sestra Léčebného a rehabilitačního pracoviště Vítkov.

Fyzioterapeuti u hospitalizovaných pacientů rehabilitují s pacienty podle potřeby i několikrát denně, účastní se vizit, kde se stanovuje rehabilitační plán. „Rehabilitace se zaměřuje na výcvik sebeobsluhy, lokomoci, mobilitu, soběstačnost a nácvik běžných denních činností. Kromě zmiňované PNF u hospitalizovaných i ambulantních pacientů využíváme nepřebernou škálu fyzioterapeutických metod, např. Bobath koncept, Respirační fyzioterapii, Manuální lymfodrenáže, Bazální programy, Školu zad dle MUDr. Raševa, mobilizaci dle Mojžíšové, terapii závratí, SM systém MUDr. Smíška, tejpování atd.“ ilustruje Mgr. Vladimíra Dobiášová.

Lůžkové oddělení ve Vítkově má kapacitu 40 lůžek a terapie je zde koncipována multidisciplinárně. Součástí týmu je také sociální sestra, která se stará o sociální problematiku pacienta, oddělení spolupracuje s klinickým logopedem a nutričním terapeutem, kteří do zařízení pravidelně dojíždějí, a ve Vítkově také úspěšně aplikují léčbu chronických ran. Neopomenutelnou součástí péče je úzká spolupráce s klinickým logopedem, který se zaměřuje na terapii poruch polykání,  kognitivní rehabilitaci, léčbu afázií a dysartrií.

Zpět

Tiskový mluvčí

KONTAKT PRO MÉDIA

Mgr. Adam Knesl
Email: adam.knesl@agel.cz

Kontakt neslouží k objednávání pacientů na vyšetření, očkování a výdeji výsledků vyšetření

Kontakty na veškeré společnosti skupiny AGEL najdete v sekci Společnosti skupiny AGEL

Online formuláře: