Ošetřovatelský kurz o domácí parenterální výživě pro pracovníky agentur domácí péče v NNJ | Nemocnice AGEL Nový Jičín
Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍ Jsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

O nemocnici

Ošetřovatelský kurz o domácí parenterální výživě pro pracovníky agentur domácí péče v NNJ

25.10.2019

Nutriční centrum Nemocnice Nový Jičín, a.s. uspořádalo v měsíci říjnu již posedmé certifikovaný Ošetřovatelský kurz o domácí parenterální výživě pro pracovníky agentur domácí péče. Takto akce se uskutečňuje od roku 2016 dvakrát ročně v jarním a podzimním termínu a probíhá ve spolupráci s nutričním centrem Nemocnice Havířov.

Jejím cílem je seznámit sestřičky pracující v domácí péči s problematikou nemocných indikovaných k podávání nitrožilní nutrice v jejich vlastním sociálním prostředí.
Nabízí sestrám získat nejen teoretické poznatky z této velmi specifické a zajímavé medicínské oblasti, ale zejména mají možnost praktického nácviku správného ošetřování dlouhodobých centrálních žilních přístupů. Kurz je zakončen teoretickou a praktickou zkouškou a po úspěšném absolvování získává účastník certifikát. Tentokrát závěrečnou zkoušku úspěšně zvládlo 27 zdravotních sester z 9 agentur.

Nutriční centrum Nemocnice Nový Jičín, a.s. patří k 15 aktivním pracovištím v celé České republice a je jediným ve společnosti Agel, a.s. , která jsou akreditována v poskytování domácí parenterální výživy.

Tato péče o pacienta je vysoce specializovaná a vyžaduje nejen erudici zdravotníků centra, ale také v součinnosti s nimi zázemí a pomoc v proškolených - certifikovaných pracovnících agentur domácí péče,  kteří jsou schopni nemocným v domácím prostředí účinně pomáhat.

Ošetřovatelský kurz s sebou nese nejen získání nových poznatků, ale je i místem setkání se, poznání a navázání spolupráce o pacienty stávající i budoucí.  

Zpět

Tiskový mluvčí

KONTAKT PRO MÉDIA

Mgr. Adam Knesl
Email: adam.knesl@agel.cz

Kontakt neslouží k objednávání pacientů na vyšetření, očkování a výdeji výsledků vyšetření

Kontakty na veškeré společnosti skupiny AGEL najdete v sekci Společnosti skupiny AGEL

Online formuláře: