Preventivní onkologická prohlídka pro každého | Nemocnice AGEL Nový Jičín
Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍ Jsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

O nemocnici

Preventivní onkologická prohlídka pro každého

25.11.2019

URČENO POJIŠTĚNCŮM VZP. Komplexní onkologické centrum Nemocnice Nový Jičín nabízí zájemcům Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) onkologické preventivní prohlídky.

V rámci vyšetření budou provedena laboratorní, sonografické, rentgenové a klinické vyšetření potřebné k odhalení případného nádorového onemocnění.

Pro koho je vyšetření určeno?
Projekt preventivních onkologických vyšetření mohou využít pojištěnci VZP od 35 let, bez horní věkové hranice. Není ale určen lidem, kteří jsou již pro onkologickou diagnózu sledováni nebo léčeni.

Jak se mohu objednat?

Zájemci o prohlídku se mohou objednat od pondělí do pátku, v čase od 11.00 do 14.00 hodin, na tel. 725 891 223.

Kolik vyšetření stojí?

Částka za provedení onkologické preventivní prohlídky je max. 5.500 Kč viz seznam výkonů. Maximální a nepřekročitelná výše příspěvku VZP je stanovena částkou 3.000 Kč.

Dokdy mohu žádat o „Onkologickou prohlídku pro každého“?

Program je platný od 1. září 2019 do 30. 11. 2020. Do Projektu se lze přihlásit v Nemocnici Nový Jičín nejpozději do 30. 9. 2020 nebo do vyčerpání počtu voucherů, určených pro Nemocnici Nový Jičín.

Podmínky pro poskytnutí příspěvku VZP?

V době, kdy oprávněný pojištěnec požádá o příspěvek, musí být pojištěncem VZP ČR, oprávněný pojištěnec nesmí mít v době podání žádosti o Příspěvek dluh na pojistném a příslušenství na zdravotním pojištění.

Na koho se příspěvek nevztahuje?

Projekt není určen pro osoby pojištěné v jiném členském státě EU, EHP či ve Švýcarsku, pro které je VZP ČR výpomocnou zdravotní pojišťovnou.

Jak dostanu příspěvek od VZP?

Po vyšetření, které je plně uhrazeno v Nemocnici Nový Jičín obdrží pojištěnec doklad o zaplacení a od lékaře voucher, které musí do 3 měsíců od data vystavení předat na klientském pracovišti VZP ČR nebo zaslat písemnou formou, kdy k formuláři, který je dostupný na webu VZP připojí originály dokladů. Příspěvky budou oprávněným Pojištěncům poukazovány formou bezhotovostního převodu.

Zpět

Tiskový mluvčí

KONTAKT PRO MÉDIA

Mgr. Adam Knesl
Email: adam.knesl@agel.cz

Kontakt neslouží k objednávání pacientů na vyšetření, očkování a výdeji výsledků vyšetření

Kontakty na veškeré společnosti skupiny AGEL najdete v sekci Společnosti skupiny AGEL

Online formuláře: