Ministerstvo potvrdilo Komplexnímu onkologickému centru Nemocnice Nový Jičín statut špičkového pracoviště. Pacienti se zde dostanou i k unikátní léčbě novými molekulami | Nemocnice AGEL Nový Jičín
Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍ Jsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

O nemocnici

Ministerstvo potvrdilo Komplexnímu onkologickému centru Nemocnice Nový Jičín statut špičkového pracoviště. Pacienti se zde dostanou i k unikátní léčbě novými molekulami

24.6.2020

Komplexní onkologické centrum Nemocnice Nový Jičín, která patří do skupiny AGEL, získalo od Ministerstva zdravotnictví České republiky na dalších pět let statut vysoce specializovaného onkologického centra. Ročně zde ošetří desetitisíce pacientů a centrum kontinuálně zavádí nové léčebné postupy a techniky.

„Samotnou akreditací jsme prošli bez jakýchkoliv problémů a i s poměrně velkou rezervou splnili všechny požadavky ministerstva,“ těší doc. MUDr. Davida Vránu, Ph.D., vedoucího Komplexního onkologického centra Nemocnice Nový Jičín. Každé zařízení, které se uchází o statut Komplexního onkologického centra (centra vysoce specializované onkologické péče), musí splnit velmi přísná kritéria nejen personální (adekvátní počet atestovaných lékařů a stejně tak kvalifikovaného středního zdravotního personálu), ale i přístrojová (minimálně dva kompatibilní lineární urychlovače atd.). Současně musí léčit dostatečné počty onkologických pacientů.

Na základě statutu pak mohou odborná pracoviště nadále poskytovat nejnáročnější léčbu onkologicky nemocných pomocí špičkových odborníků a technologií. „Centralizace péče o pacienty s onkologickým onemocněním do vysoce specializovaných center, ve kterých je zajištěna trvalá přítomnost a dostatečná zkušenost členů multidisciplinárního týmu, vede k zajištění dostupnosti a nejlepší možné kvality a efektivity zdravotní péče o pacienty trpící tímto onemocněním,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch[1].

Vlastní akreditace má zajistit, že novojičínské onkologické centrum je schopno komplexně léčit nádorová onemocnění dospělého věku v plném rozsahu diagnóz a současně vychovávat mladé lékaře. „Je třeba zdůraznit, že naše centrum nezahrnuje pouze onkologii, ale všechny obory, které se zabývají diagnostikou a léčbou nádorových onemocnění, tedy chirurgické obory, radiodiagnostiku, patologii, genetiku a další,“ pokračuje dále docent David Vrána.

V rámci Komplexního onkologického centra je v novojičínské nemocnici ročně ošetřeno desetitisíce pacientů a jejich počet neustále stoupá. „Je to bohužel trend v rámci celé České republiky,“ přiznává vedoucí špičkového pracoviště, které aplikuje nové a efektivní léčebné postupy i techniky.  V minulém roce byla například zavedena nová technika, radioterapie tzv. stereotaktická radioterapie. Ta umožňuje výrazně navýšit dávku do nádorového ložiska při současném maximálním šetření okolních zdravých tkání.

„Dále byla například zavedena v rámci radioterapie technika NanoKnife, která dále posouvá možnosti léčby recidiv nádorů prostaty. Abychom zabezpečili pro naše pacienty tu nejlepší péči i ze strany léčby systémové, biologické, otevřeli jsme několik nových klinických studií. Pacienti tak mají možnost se dostat k léčbě novými molekulami, které v tuto chvíli nejsou dostupné v běžné klinické praxi a současně vykazují velmi slibné klinické výsledky,“ říká doc. MUDr. David Vrána, Ph.D. a vzápětí dodává: „Rádi bychom v horizontu několika měsíců tuto činnost v rámci klinických studií centralizovali a založili v našem KOC Centrum klinických studií.“

Přestože počet nádorů v české populaci stále roste, daří se v mnohem větší míře jeho výskyt odhalit v nižším stádiu onemocnění. Právě včasná diagnostika výrazně zvyšuje šance na úspěšnou léčbu pacienta. „Jedním z faktorů, které tento pozitivní trend umožnily, je velmi dobře fungující systém preventivních vyšetření nádorových onemocnění v České republice,“ vysvětluje docent Vrána. Nůžky mezi incidencí (nově se objevujícími případy) a mortalitou (pacienti zemřelí na nádorová onemocnění) se tak čím dál více rozevírají, zejména pak u karcinomu prsu a prostaty.

„Bohužel se stále objevují pacienti, kteří přicházejí pozdě a naše možnosti jsou v takové situaci značně omezené. Proto bych velmi rád zdůraznil význam preventivních vyšetření, které probíhají v ambulancích praktických lékařů,“ apeluje vedoucí novojičínského Komplexního onkologického centra na širokou veřejnost. V současnosti probíhají v České republice programy preventivních vyšetření zhoubných nádorů prsu, tlustého střeva a konečníku či děložního čípku

Předseda představenstva Nemocnice Nový Jičín, MUDr. Jan Káňa, k obhajobě statutu vysoce specializovaného onkologického centra dodává: „Úspěšná akreditace je potvrzením vysoké úrovně kvality poskytované péče a také toho, že máme nakročeno správným směrem. Samozřejmě, že z toho těží v prvé řadě pacienti v našem regionu. Ti se pochopitelně chtějí kvalitně léčit, především tam, kde je k dispozici špičkový personál, vybavení a zkušenosti. Nejen pro pacienty, ale i pro naši nemocnici má obhajoba tohoto statusu význam a přínos.“

Statut centra vysoce specializované onkologické péče pro dospělé byl udělen ministerstvem zdravotnictví Komplexnímu onkologickému centru Nemocnice Nový Jičín do konce roku 2025. Je jedním ze dvou Komplexních onkologických center v Moravskoslezském kraji a zabývá se léčbou všech typů solidních nádorů i léčbou hematoonkologických onemocnění.

„Zvýšená odbornost personálu, příležitosti k nadstandartnímu profesnímu rozvoji, přístup k mnohdy unikátním diagnostickým a léčebným metodám, či špičkovému vybavení, jako například chirurgický robotický systém Da Vinci XI, nám také pomáhají na trhu práce při náboru šikovných lékařů a sestřiček. Nejen jim, ale všem, kteří se na úspěšné obhajobě akreditace podíleli, proto patří naše poděkování,“ uzavírá MUDr. Jan Káňa.

Zpět

Kontakt pro média

e-mail: press@agel.cz

Kontakt neslouží k objednávání pacientů na vyšetření, očkování a výdeji výsledků vyšetření

Kontakty na veškeré společnosti skupiny AGEL najdete v sekci Společnosti skupiny AGEL

Online formuláře: