Lineární urychlovač sloužil v AGEL Komplexním onkologickém centru v Novém Jičíně 10 let. Odborníci ho nyní demontují, aby uvolnili místo pro nový | Nemocnice AGEL Nový Jičín
Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍ Jsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Rychlý kontakt

+420 556 773 111

O nemocnici

Lineární urychlovač sloužil v AGEL Komplexním onkologickém centru v Novém Jičíně 10 let. Odborníci ho nyní demontují, aby uvolnili místo pro nový

30.8.2021

V současné době dochází k demontáži jednoho ze dvou lineárních urychlovačů, který sloužil pro léčbu pacientů AGEL Komplexního onkologického centra v Novém Jičíně od roku 2010. Souběžně s tím již probíhají stavební úpravy související s návozem, instalací a provozem nového zařízení TrueBeam, s jehož uvedením do klinického provozu se počítá v listopadu 2021.

„Připravovaný lineární urychlovač VARIAN TrueBeam se řadí mezi nejmodernější urychlovače na světě, disponuje dokonalejším systémem ozařování. Kromě přesného zasažení cílového objemu, nabízí i průběžnou úpravu pacientovy polohy, podle jeho anatomických poměrů, minimalizaci dávkového zatížení zdravých tkání a zajištění optimální dávky do cílového objemu v co nejkratším čase,“ uvádí Mgr. Naděžda Klečková – vrchní radiologický asistent oddělení radioterapie v novojičínské nemocnici. Lineární urychlovač poslední generace disponuje vysokým dávkovým příkonem a možnostmi velmi rychlého, přesného nastavení a ozáření pacientů v kratším ozařovacím čase, což výrazně zlepšuje přesnost ozáření, a to i v případě velmi malých ložisek a zároveň umožňuje využití v podstatě všech nových moderních ozařovacích technik.

Nemocnice AGEL Nový Jičín je ve svém regionu jedinou nemocnicí s komplexní strukturou poskytované zdravotní péče a špičkovým Komplexním onkologickým centrem. Do její spádové oblasti patří na 170 000 obyvatel. 

AGEL Komplexní onkologické centrum Nový Jičín je jedním ze dvou Komplexních onkologických center v Moravskoslezském kraji a zabývá se léčbou všech typů solidních nádorů i léčbou hematoonkologických onemocnění. Pacientům je zde poskytována komplexní onkologická péče zahrnující kvalitní diagnostiku i léčbu klasickými chirurgickými přístupy, ale i minimálně invazivními (např. robotická chirurgie systémem DaVinci Xi). Součástí léčebných postupů je rovněž chemoterapie, hormonální léčba, imunoterapie, zevní radioterapie, brachyterapie a intraoperační radioterapie, paliativní péče, léčba podpůrná a symptomatická, včetně léčby bolesti a dispenzarizace pacienta. V rámci klinických studií je využívána i léčba nově vyvíjenými léky.

Zpět

Kontakt pro média

e-mail: press@agel.cz

Kontakt neslouží k objednávání pacientů na vyšetření, očkování a výdeji výsledků vyšetření

Kontakty na veškeré společnosti skupiny AGEL najdete v sekci Společnosti skupiny AGEL

Online formuláře: