Řada dětí tráví začátek školního roku v Nemocnici AGEL Nový Jičín. Časté jsou úrazy na elektrokoloběžkách nebo při při parkuru, varují traumatologové | Nemocnice AGEL Nový Jičín
Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍ Jsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

O nemocnici

Řada dětí tráví začátek školního roku v Nemocnici AGEL Nový Jičín. Časté jsou úrazy na elektrokoloběžkách nebo při při parkuru, varují traumatologové

6.9.2021

Školáci lavici nedobrovolně vyměnili za nemocniční lůžko a místo kamarádů jim dělají společnost sestřičky a lékaři. Aktuálně 15 dětí tráví první dny letošního školního roku v novojičínské nemocnici a poměrně často se do akutní péče zdejších traumatologů dostávají v důsledku nejrůznějších úrazů.

„V současné době hospitalizujeme v nemocnici 15 dětských pacientů, kteří zde stráví začátek školního roku, ale to se může v mžiku změnit. Poslední týden prázdnin a první dny nového školního roku se nesou u dětí ve znamení zvýšené pohybové aktivity. Děti se snaží dohnat zameškaný kontakt s vrstevníky, rozbíhají se sportovní kroužky a volnočasové aktivity,” potvrzuje MUDr. Jan Káňa, primář ortopedicko-traumatologického oddělení Nemocnice AGEL Nový Jičín s tím, že průměrná doba hospitalizace většiny dětských pacientů bývá 2 až 3 dny. „Nyní jsou u nás na traumatologii ošetřovány děti především v důsledku úrazů na kole a jiných venkovních aktivit. Výjimkou není ani hospitalizace jedenáctiletého pacienta s komplikovanou  zlomeninou v oblasti lokte, což býval spíše úraz typický pro dospělé jedince, avšak začíná se objevovat ve zvýšené míře u dětí, které se věnují dnes tak populárnímu parkuru. Dále vidíme také množství vážných úrazů z elektrokoloběžek.  Zranění z těchto sportů mají původ v atypických vysokoenergetických rázech na kosterní aparát i okolní měkké tkáně.”

Plnění školních povinností však v nemocnici ani po dobu hospitalizace školáků nenechávají stranou, neboť k dětem v péči zdravotníků dochází pravidelně pedagogický pracovník. „Školním i předškolním dětem se věnuje speciálně vyškolená učitelka mateřské školy. Děti si hrají i učí individuálně na pokojích, někteří s maminkami, nebo mohou trávit čas didaktickými aktivitami v herně. Vždy to záleží na jejich zdravotním stavu,“ doplňuje Jana Domitrová Mičková, DiS., vrchní sestra dětského oddělení Nemocnice Nový Jičín.

Ortopedicko-traumatologické oddělení v Nemocnici AGEL Nový Jičín poskytuje komplexní preventivní, diagnostickou a léčebnou péči pro pacienty s nemocemi a vadami pohybového aparátu, včetně úrazové chirurgie. Nabízí diagnostiku onemocnění pohybového aparátu s návazností na laboratorní segment, ultrazvuk, CT, magnetickou rezonanci, pozitronovou emisní tomografi i (PET). Provádí terapii dětských ortopedických afekcí (léčbu statických vad a deformit, včetně sonografického vyšetření kyčelních kloubů u dětí a mladých žen). Zajišťuje implantace kloubních náhrad (kyčelní kloub, kolenní kloub, ramenní kloub, kořenový kloub palce ruky), včetně unikondylárních náhrad (kolenní kloub), revizních a rekonstrukčních operací. Zabezpečuje komplexní terapii nitrokloubních poranění (otevřené i artroskopické výkony). Provádí vybrané operace na ruce (syndrom karpálního tunelu, Dupuytrenovy kontraktury). Nabízí léčbu benigních nádorů pohybového aparátu a patologických zlomenin s výjimkou oblastí páteře a pánve. Na lůžkovém oddělení disponuje 42 lůžky, z toho 6 je umístěno na nadstandardních pokojích.

Nemocnice AGEL Nový Jičín je ve svém regionu jedinou nemocnicí s komplexní strukturou poskytované zdravotní péče a špičkovým Komplexním onkologickým centrem. Do její spádové oblasti patří na 170 000 obyvatel. 

Zpět

Tiskový mluvčí

KONTAKT PRO MÉDIA

Mgr. Adam Knesl
Email: adam.knesl@agel.cz

Kontakt neslouží k objednávání pacientů na vyšetření, očkování a výdeji výsledků vyšetření

Kontakty na veškeré společnosti skupiny AGEL najdete v sekci Společnosti skupiny AGEL

Online formuláře: