Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍ Jsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Rychlý kontakt

+420 556 773 111

O nemocnici

ZÁKAZ NÁVŠTĚV OD 28. 10. 2021

27.10.2021

S ohledem na aktuální vývoj epidemiologické situace bude od čtvrtka 28. 10. až do odvolání vyhlášen zákaz návštěv na všech odděleních Nemocnice AGEL Nový Jičín a. s. (vč. pracoviště ve Vítkově)

Výjimka platí pouze pro:

 • přítomnost otce/partnera u porodu,
 • zákonného zástupce dítěte na dětském či ORL odd.,
 • návšteva v porodnici (na novorozeneckém oddělení),
 • návštěva u pacienta v terminálním stádiu onemocnění.

Tyto návštěvy budou umožněny POUZE za níže uvedených podmínek:

 • doba návštěv: od 14:00 do 16:00 hod.
 • k 1 pacientovi max. 2 osoby po dobu 15 min.
 • návštěva pacienta je možná pouze za splnění podmínek určených mimořádným opatřením MZČR:

S účinností ode dne 22. 11. 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření se:

 1. omezují u všech poskytovatelů zdravotních služeb návštěvy pacientů ve zdravotnických zařízeních tak, že návštěvu lze připustit pouze za podmínky, že osoba navštěvující pacienta nevykazuje klinické příznaky onemocnění covid-19 a s výjimkou pro bod c) níže u dítěte do dovršení 12 let věku prokáže poskytovateli zdravotních služeb, že splňuje některou z uvedených podmínek:

 

 1. osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

 

 1. osoba absolvovala nejdéle před 24 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, provedený zdravotnickým pracovníkem, s negativním výsledkem, nebo

 

 1. osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID1 , za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu; za národní certifikát o provedeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněnou osobou působící v třetí zemi, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví; písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci osoby, která potvrzení vydala, a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení, za předpokladu, že očkování bylo provedeno 

i) léčivým přípravkem obsahujícím očkovací látku proti covid-19, kterému byla udělena registrace podle nařízení (ES) č. 726/2004, nebo

ii) léčivým přípravkem, jehož výroba je v souladu s patentem léčivého přípravku podle bodu i), pokud je tento léčivý přípravek zároveň schválen Světovou zdravotnickou organizací pro nouzové použití; nebo

 1. osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba nařízené izolace a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS[1]CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,

 

 1. zakazuje u všech poskytovatelů zdravotních služeb přítomnost třetí osoby při porodu ve zdravotnickém zařízení v případě, že nejsou splněny tyto podmínky:

 

 • porod bude probíhat v samostatném porodním pokoji nebo boxu s vlastním sociálním zařízením,
 • bude zamezen kontakt třetí osoby s ostatními rodičkami,
 • třetí osoba se podrobí stejným pravidlům jako osoba navštěvující pacienta podle bodu 1 (tj. PCR test ne starší než 72 hodin nebo antigenní test ne starší než 24 hodin nebo 14 dnů od dokončeného očkování nebo max. 180 dnů od prodělané nemoci).

 

Po příchodu na oddělení je návštěvník povinen provést hygienickou dezinfekci rukou a nahlásit se zdravotnickému personálu. Po celou dobu pobytu v nemocničním areálu je nutné používat ochranu dýchacích cest – respirátor minimální třídy FFP2/N95 (bez výdechového ventilu) a respektovat režimová opatření.

Děkujeme za pochopení

Vedení nemocnice

Zpět

Kontakt pro média

Mgr. Radka Miloševská
tisková mluvčí AGEL
press@agel.cz

Kontakt neslouží k objednávání pacientů na vyšetření, očkování a výdeji výsledků vyšetření

Kontakty na veškeré společnosti skupiny AGEL najdete v sekci Společnosti skupiny AGEL

Online formuláře: