Onkologickým pacientům v Nemocnici AGEL Nový Jičín pomůže nejnovější lineární urychlovač | Nemocnice AGEL Nový Jičín
Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍ Jsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

O nemocnici

Onkologickým pacientům v Nemocnici AGEL Nový Jičín pomůže nejnovější lineární urychlovač

23.11.2021

Nový lineární urychlovač v hodnotě 124 milionů Kč slouží k léčbě pacientů komplexního onkologického centra v Nemocnici AGEL Nový Jičín. Špičkový přístroj v rámci cyklů periodické výměny nahradil předchozí verzi, které již skončila životnost.

„Provozujeme 2 tyto přístroje a k jejich pravidelné výměně dochází každých 10 let s tím, že my střídáme vždy jedno zařízení tak, abychom měli to nejmodernější na trhu každých 5 let,“ uvádí docent MUDr. David Vrána, Ph.D., vedoucí Komplexního onkologického centra Nemocnice AGEL Nový Jičín.

Lineární urychlovač slouží ke zničení nádorových buněk pomocí vysoce přesného vysokoenergetického záření. Tato léčba se v novojičínské nemocnici využívá u dospělých pacientů se širokým spektrem diagnóz a dle potřeby bývá doplňována nebo kombinována s dalšími léčebnými postupy jako jsou např. chemoterapie, či biologická léčba, imunoterapie.

„Přístroj bude spolufinancován prostřednictvím nového investičního nástroje REACT-EU určeného pro péči o zvlášť ohrožené – onkologické pacienty a vlastních finančních prostředků nemocnice. Využívat jej mohou pacienti s Moravskoslezského, Olomouckého či Zlínského kraje, což je spádová oblast zdejšího onkologického centra. Za jeden den je obvykle na lineárním urychlovači ozářeno až 65 pacientů. Za rok se jedná o cca 1200 nových pacientů, kteří podstoupí tuto špičkovou léčbu,“ uvádí místopředseda představenstva Nemocnice AGEL Nový Jičín Ing. David Koribský, MBAce.

Nový lineární urychlovač slouží nejen ke klasické radioterapii, ale také k pokročilé stereotaktické radioterapii, která umožňuje aplikaci vysoké dávky záření do nádorového ložiska, ale současně šetří okolní zdravé tkáně. Běžná léčba na lineárním urychlovači se v Novém Jičíně využívá nejčastěji pro karcinomy prsou, prostaty, plic a konečníku s tím, že obvyklý počet ozařovacích dnů dle typu nádoru je většinou mezi 20-40 frakcemi (ozařovacími dny). Jednou z výhod výše uvedené techniky stereotaktické radioterapie také je, že umožňuje aplikovat během jedné, či jen několika málo návštěv pacienta, plnou dávku radioterapie do nádorového ložiska a tím je možné zásadně zkrátit délku radioterapie (na 1 týden či méně). „Zároveň je tato metoda ultra přesná a maximálně šetrná vůči okolním zdravým tkáním,” vedoucí novojičínského Komplexního onkologického centra doc. MUDr. David Vrána, Ph.D.

„Pacienti se léčby u nás nemusí obávat. Jde vlastně o jakýsi vysokoenergetický rentgen a vlastní léčba je neinvazivní a nebolestivá. Navíc naše pracoviště zajišťuje na vlastní náklady dovoz a odvoz pacientů i ze vzdálenějších oblastí, a to bez ohledu na to, zda má pacient nárok na jejich proplacení či nikoliv,“ uvádí docent Vrána, s tím, že rovněž děkuje všem kolegům, kteří se podíleli na zdárném dokončení tohoto významného projektu zejména v nelehké covidové době.

Zpět

Tiskový mluvčí

KONTAKT PRO MÉDIA

Mgr. Adam Knesl
Email: adam.knesl@agel.cz

Kontakt neslouží k objednávání pacientů na vyšetření, očkování a výdeji výsledků vyšetření

Kontakty na veškeré společnosti skupiny AGEL najdete v sekci Společnosti skupiny AGEL

Online formuláře: