Skrytou formu tuberkulózy neodhalí ani rentgen | Nemocnice AGEL Nový Jičín
Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍ Jsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

O nemocnici

Skrytou formu tuberkulózy neodhalí ani rentgen

23.3.2022

Na 24. března připadá Světový den boje proti tuberkulóze a přestože je v České republice situace ohledně tohoto infekčního onemocnění příznivá, neboť patříme mezi země s nízkou incidencí, je důležité každý případ pokud možno odhalit včas. V Nemocnici AGEL Nový Jičín specialisté léčí tuberkulózu ročně zhruba u dvou pacientů, celorepublikově se pak jedná o více než 350 případů.

„Tuberkulóza se projevuje únavou, nechutenstvím, hubnutím, poklesem fyzické výkonnosti, zvýšenými teplotami, nočním pocením a kašlem. Kašel může být zpočátku suchý, později i produktivní i s vykašláváním krve,” vyjmenovává na úvod základní příznaky tuberkulózy MUDr. Ľubomír Leškovský, primář oddělení pneumologie a ftizeologie Nemocnice AGEL Nový Jičín s tím, že častější výskyt nemoci, jejíž objev oznámil právě 24. března roku 1882 německý lékař Robert Koch, je u mužské populace.

Tuberkulóza (TBC) je infekční onemocnění, postihující především plíce. Přenos této kapénkové infekce se děje nejčastěji inhalační cestou a stejně jako u jiných nemocí, je i v tomto případě důležité včasné odhalení. „Včasný záchyt nemoci se zahájením léčby  je důležitý  z několika stran - předcházení pozdním následkům, zabránění úmrtí a v neposledním řade má význam i epidemiologický, protože nemocný pacient je zdrojem tuberkulózní nákazy,” potvrzuje primář Leškovský, který pacienta s tuberkulózou léčil v Nemocnici AGEL Nový Jičín naposledy loni. „Výskyt TBC na našem pracovišti je sporadický, za poslední rok jsme měli 1 pacienta a za poslední roky je to průměrně 1 až 2 pacienti za rok.”

Tuberkulóza může mít však i jinou podobu, kdy v těle člověka tiše spí, neprojevuje se ani kašlem, únavou či pocením a neodhalí ji ani rentgenové vyšetření. Řeč je o tzv. latentní tuberkulózní infekcí a “probudí” se v těle člověka ve chvíli, kdy je pacient velice zranitelný - po absolvování transplantace nebo při biologické léčbě. „Tito pacienti mají až 74 krát vyšší riziko přechodu do aktivního onemocnění. Proto všichni pacienti před zahájením  anti TNF terapie a před plánovanou transplantací jsou aktivně vyšetřovaní na přítomnost latentní TBC infekce, která se diagnostikuje pomocí krevních testů  založených  na detekci interferonu gama (IGRA).  V případě jejího prokázání podstupují preventivní chemoterapií,” vysvětluje MUDr. Ľubomír Leškovský.

Dlouholetý minimální výskyt tuberkulózy v České republice vedl v roce 2010 k ukončení plošného očkování populace proti této infekční nemocnic. „I nadále se ale očkují například děti, které měly kontakt s nemocným s TBC infekcí, nebo mají rodiče či člena domácnosti, který se narodil nebo delší dobu pobýval v krajině s vyšším výskytem tuberkulózy, konkrétně s incidencí 40 nemocných na 100 tisíc obyvatel a vyšší,” dodává na závěr MUDr. Ľubomír Leškovský, primář oddělení pneumologie a ftizeologie Nemocnice AGEL Nový Jičín.

Pro srovnání: v České republice bylo během roku 2020 hlášeno celkem 369 onemocnění tuberkulózou všech forem a lokalizací,  což je přesně 3,4 případů na 100 tisíc obyvatel.

Zpět

Tiskový mluvčí

KONTAKT PRO MÉDIA

Mgr. Adam Knesl
Email: adam.knesl@agel.cz

Kontakt neslouží k objednávání pacientů na vyšetření, očkování a výdeji výsledků vyšetření

Kontakty na veškeré společnosti skupiny AGEL najdete v sekci Společnosti skupiny AGEL

Online formuláře: