Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍ Jsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Rychlý kontakt

+420 556 773 111

O nemocnici

Digitální trendy vedou k výraznému zvýšení komfortu pacientů

25.10.2022

Skupina AGEL využívá synergického efektu, kdy nemocnice pracují s identickým informačním systémem.

Mezi hlavní výhodu sjednocené komunikace patři efektivní sdílení dat v prostřednictvím Integrovaného klinického informačního systému (IKIS), díky kterému ošetřující lékař pacienta může vidět jeho zdravotní historii, pokud byl ošetřen v některém ze zařízení AGELu. "Tímto maximálně eliminujeme zbytečná vyšetření, které mohou zatížit jak pacienty samotné, tak samotný zdravotní systém," říká MUDr. Jakub Fejfar, předseda představenstva Nemocnice AGEL Nový Jičín a a zároveň garant pro elektronizaci a digitalizaci  ve skupině AGEL.

Další nespornou výhodnou digitalizace je značné zefektivnění práce samotných zdravotníků, neboť data v elektronické podobě jsou mnohem snadněji přístupné nejen pro analytické výstupy. "Účelem elektronizace zdravotnictví má být to, ať zdravotní data se kterými je pracováno, nekončí na papíře, kde se s nimi již následně velice špatně pracuje, ale jsou v co největší možné míře digitalizována. Touto digitalizací dosáhneme mnohem efektivnějšího nakládání se získanými daty, která nebudou končit na papíře. Získáme informace k tvorbě mohutné datové základny, jenž bude sloužit k dalšímu zdokonalování zdravotní péče, její kvality a bezpečnosti. Do budoucna je pak logickým krokem zapojení umělé inteligence (AI), která nám bude pomáhat ještě efektivněji pracovat s větším množstvím takto získaných dat," vysvětluje ředitel novojičínské nemocnice.

Právě zde, stejně jako v dalších nemocnicích skupiny AGEL, aktivně využívají zdravotníci digitální řešení, které má pozitivní přínos pro pacienty. Standardem se stala práce s IKISem od vývojářů z Medical Systems, člena Skupiny AGEL, a stále častěji dochází i k zapojení telemedicíny. "Pokud budu konkrétní, máme již připraveno řešení časného propuštění pacientů s vybavením pacienta telemetrickými pomůckami a technologií k propojení pacienta a zdravotníka (lékaře/sestry). Pacientovi se tak zkrátí pobyt v nemocnici na nejnižší možnou mez, přičemž propuštěním do domácí péče nepřichází o možnost být pod kontrolou jak přístrojů, tak lékaře či sestry. Taktéž z epidemiologického hlediska je jasně benefitní faktor časného propuštění, neboť pacient je v menším riziku infekce spojené s hospitalizací (HAI) při kratší hospitalizací. S ohledem na pandemii COVID je taktéž výhodu kratší setrvání v nemocničním zařízení, jak pro pacienta, tak pro samotné zdravotnické zařízení," má jasno garant pro elektronizaci a digitalizaci  v AGELu.

Nemocnice AGEL Nový Jičín chce využívat přínosy digitalizace  také ve svém špičkovém Komplexním onkologickém centru. "A to  jak pro aktivně léčené onkologické pacienty, tak již pro pacienty v rámci paliativní péče. Pacient zde bude mít šanci nejen na vzdálené spojení se s lékařem či sestrou, ale v řešení budou zahrnuty i informativní a edukační materiály týkající se konkrétní onkologické diagnózy, bude možnost se i vzdáleně objednat na vyšetření či konzultaci," potvrzuje ředitel nemocnice MUDr. Jakub Fejfar.

 

Zpět

Kontakt pro média

e-mail: press@agel.cz

Kontakt neslouží k objednávání pacientů na vyšetření, očkování a výdeji výsledků vyšetření

Kontakty na veškeré společnosti skupiny AGEL najdete v sekci Společnosti skupiny AGEL

Online formuláře: