Rakovina prsu se nevyhýbá ani dvacetiletým dívkám, ukazují statistiky novojičínského Komplexního onkologického centra | Nemocnice AGEL Nový Jičín
Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍ Jsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

O nemocnici

Rakovina prsu se nevyhýbá ani dvacetiletým dívkám, ukazují statistiky novojičínského Komplexního onkologického centra

3.2.2023

Každý třetí člověk onemocní během svého života rakovinou a každý čtvrtý na ni zemře. Tuto alarmující skutečnost má veřejnosti připomenout Světový den boje proti rakovině, který připadá na 4. února. Komplexní onkologické centrum Nemocnice AGEL Nový Jičín připravilo k této příležitosti seminář zaměřený na prevenci a léčbu nádoru prsu, který je nejčastěji se vyskytujícím nádorovým onemocněním u českých žen. Cílem této akce je šířit osvětu o prevenci a zároveň poskytnout informace a podporu ženám, kterým byl nádor diagnostikován.

Výskyt zhoubných nádorů prsu v České republice neustále stoupá, v posledních letech je každoročně nově diagnostikováno přes 7 tisíc žen s tímto onemocněním, přičemž více než polovinu tvoří pacientky starší 60 let. „Bohužel se karcinom prsu nevyhýbá ani velmi mladým ženám, v loňském roce měla naše nejmladší pacientka pouhých 21 let. Jedná se však o výjimky a pacientky mladší 40 let byly v našem centru zastoupeny z jen 2,5 procent v rámci souboru všech léčených žen. Avšak u nově diagnostikovaných pacientek byl tento podíl téměř dvojnásobný. Naše nejstarší pacientka měla 95 let,“ uvádí statistiky Komplexního onkologické centra Nemocnice AGEL Nový Jičín jeho přednosta doc. MUDr. David Vrána, Ph.D.

KLÍČOVÁ JE VČASNÁ DIAGNOSTIKA

Včasná diagnostika je i u nádorů prsou, stejně jako u ostatních onkologických diagnóz, nejdůležitějším faktorem pro úspěšné vyléčení. „V případě časných nálezů je šance na kompletní vyléčení přes 90 procent. A na druhou stranu může klesat téměř k nule v případě lokálně pokročilých či metastazujících nálezů. Tento trend byl bohužel zřejmý v době COVIDu, kdy pacientky často odkládaly screeningová mamografická vyšetření a my jsme se setkávali s výrazně pokročilejšími nálezy,“ vysvětluje docent Vrána a doplňuje, že v případě metastatického onemocnění je další léčba většinou pouze paliativní, a to bez ohledu na věk pacientek. Dobrou zprávou je, že se v posledních letech objevují stále nové druhy tzv. biologické léčby, která zásadním způsobem prodlužuje dobu přežití těchto pacientek. „Za všechny bych zmínil imunoterapii, která se nyní zařadila do léčby agresivních forem nádorů prsu, a to jak metastatických, tak lokálně pokročilých. Imunoterapie je obecně metoda, která dokáže stimulovat imunitní systém tak, aby sám začal bojovat proti nádorovému onemocnění,“ uvedl přednosta novojičínského Komplexního onkologického centra David Vrána.

MOŽNOSTI PREVENCE

Už žen všech věkových kategorií by mělo být samozřejmostí pravidelné domácí samovyšetření, při kterém by si měly všímat bulek či zatvrdlin. Varovným příznakem je také výtok z bradavky, změny kůže na prsou, tvaru bradavky či prsu. Dámy starší 45 let by dále měly každé dva roky pravidelně docházet na preventivní mamografické vyšetření, které je plně hrazeno zdravotní pojišťovnou, přesto tak činí

jen necelé dvě třetiny žen v cílové skupině od 45 do 69 let. V novojičínském AGEL Diagnostickém centrum v loňském roce vyšetřili v rámci preventivního screeningu 22 221 žen. „Novotvar jsme odhalili u 135 pacientek. Pozitivní zprávou ale je, že více než 90 procent karcinomů bylo diagnostikováno v časných stadiích a v téměř desetině případů šlo o stadium přednádorové,“ uvádí MUDr. Borek Frydrych, vedoucí lékař AGEL Diagnostického centra v Novém Jičíně.

Ženám mladším 40 let je doporučeno pravidelně absolvovat ultrazvukové vyšetření prsou. „V dnešní době mají lidé i další možnosti účinné prevence. Naše nemocnice například nabízí také komplexní balíčky onko-prevence speciálně uzpůsobené na míru ženám i mužům podle toho, jaká onkologická onemocnění každou kategorii nejvíce ohrožují,“ doplňuje docent Vrána.

NEVYHÝBÁ SE ANI MUŽŮM

Rakovina prsu se nevyhýbá ani mužům. Ty však ohrožuje v podstatně nižší míře. V roce 2022 léčili novojičínští specialisté v Komplexním onkologickém centru celkem 34 mužů s karcinomem prsu. „V porovnání s celkovými čísly, kdy jsme v loňském roce ošetřili přes 4100 nemocných s touto diagnózou, tvoří muži skutečně minoritu. Nicméně i oni by měli být na pozoru. Zatímco v roce 2006 bylo v celé České republice hlášeno pouze 37 případů rakoviny prsu u mužů, v roce 2020 už toto onemocnění postihlo téměř 70 mužů,“ upozorňuje docent David Vrána s tím, že věkově byli loni v jeho centru zastoupeni muži mezi 43 a 79 lety.

Závažnou skutečností týkající se rakoviny mužské prsní žlázy je fakt, že nádor bývá většinou zjištěn až v pokročilém stadiu. V době stanovení diagnózy je průměrně u téměř poloviny pacientů konstatováno stadium pokročilého nádoru o velikosti přes 30 milimetrů a u více než poloviny pacientů jsou již přítomna vzdálená ložiska v lymfatických uzlinách spádového podpaží. „Důvodů je v tomto případě vždy několik. V první řadě u mužů neexistuje mammární screening, který by umožnil záchyt časných stádií nemoci. Navíc, zatímco všeobecné povědomí o nádorovém onemocnění prsní žlázy u žen je poměrně široké, laická veřejnost mnohdy ani netuší, že by obdobným nádorovým onemocněním mohl onemocnět i muž,“ vysvětluje vedoucí lékař Borek Frydrych z AGEL Diagnostického centra.

Komplexní onkologické centrum Nemocnice AGEL Nový Jičín je jedním ze dvou Komplexních onkologických center v Moravskoslezském kraji a zabývá se onkologickou léčbou všech nádorů dospělého věku. Pacientům poskytujeme komplexní onkologickou péči zahrnující léčbu cytostatiky - chemoterapií, biologickou léčbu, hormonální léčbu, imunoterapii, léčbu zářením (zevní radioterapii a brachyterapii), léčbu podpůrnou a symptomatickou včetně léčby bolesti.

Zpět

Tiskový mluvčí

KONTAKT PRO MÉDIA

Mgr. Radka Miloševská
Email: radka.milosevska@agel.cz

Kontakt neslouží k objednávání pacientů na vyšetření, očkování a výdeji výsledků vyšetření

Kontakty na veškeré společnosti skupiny AGEL najdete v sekci Společnosti skupiny AGEL

Online formuláře: