Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍ Jsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Rychlý kontakt

+420 556 773 111

O nemocnici

Dětem s neurologickými obtížemi nabízí řešení Bobath terapie v Nemocnici Vítkov

18.3.2023

Nemocnice Vítkov, detašované pracoviště Nemocnice AGEL Nový Jičín, nabízí nově také rehabilitace nejmenších dětí. Zdravotníci zde využívají mimo jiné konceptu Bobath metody, která je neurovývojovou terapií vhodnou při léčbě rozličných neurologických obtíží včetně dětské mozkové obrny. Mimo to je malým pacientům a jejich rodičům k dispozici i senzomotorická terapie nebo PNF terapie, společně se spektrem standardních rehabilitačních metod.

Počet dětí, které potřebují rehabilitační péči už v raném věku, bohužel neustále roste. S ohledem na vysokou poptávku i četnost neurologických obtíží se proto Nemocnice Vítkov rozhodla spektrum nabízených terapií rozšířit a nabídnout dětem a rodičům i Bobath terapeutický přístup pracující na neurovývojovém podkladě.

„Bobath terapie využívá 24hodinový koncept zaměřený nejen na motorický vývoj dítěte, ale i rozvoj rozumové schopnosti, komunikace a vnímání. Pod vedením terapeutky se děti učí rozvíjet správné pohybové vzory, učí se samy zvládat pohyb a poznávat své tělo,“ popisuje Lucie Jílková, DiS., vedoucí fyzioterapeut rehabilitace Nemocnice Vítkov, s tím, že během terapie je v Nemocnici Vítkov doprovázející rodič zároveň instruován v handlingu – správné manipulaci s dítětem.

Pro tuto terapii, která je vhodná pro děti už od jednoho měsíce věku, byla nemocnice speciálně vybavena cvičebnou s propriopodložkami, labilními plochami, propriochodníčkem a dalšími pomůckami, které jsou k terapii nezbytné. Využít by ji měly zejména děti s dětskou mozkovou obrnou, děti s se sníženým svalovým tonusem, poruchami svalového napětí či mimovolnými pohyby.

Mimo Bobath metodu nabízí rehabilitační oddělení Nemocnice Vítkov celou paletu standartních i speciálních rehabilitačních metod - od manipulačních, mobilizačních a měkkých technik, přes metodu Ludmily Mojžíšové, metodu pana Smíška (SM systém), až po metody založené na neurofyzilogickém podkladu. K dispozici je také elektroléčba, magnetoterapie, tepelná léčba či vodoléčba, tejpování nebo mechanoterapie.

„Vhodné rehabilitační metody volíme vždy zcela individuálně, dle zdravotního stavu pacienta, jeho aktuálního rozpoložení i preferencí. Pokud jde o Bobath metodu u dětí, úzce spolupracujeme i s pediatrem, který dítě k rehabilitaci indikoval,“ uzavírá terapeutka.

Zpět

Kontakt pro média

Mgr. Radka Miloševská
tisková mluvčí AGEL
press@agel.cz

Kontakt neslouží k objednávání pacientů na vyšetření, očkování a výdeji výsledků vyšetření

Kontakty na veškeré společnosti skupiny AGEL najdete v sekci Společnosti skupiny AGEL

Online formuláře: