Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍ Jsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Rychlý kontakt

+420 556 773 111

O nemocnici

Paliativní tým Nemocnice AGEL Nový Jičín pomáhá pacientům se závažným onemocněním již několik let

20.10.2023

Až 50 lidí měsíčně využije služby paliativního týmu Nemocnice AGEL Nový Jičín. Paliativní medicína a klinická psychologie jsou dvě klíčové oblasti, které zásadním způsobem zvyšují kvalitu života nejen onkologických pacientů, ale i dalších pacientů s nevyléčitelným onemocněním. Tým odborníků pomáhá nejen pacientům, ale i jejich rodinným příslušníkům.

Ambulance paliativní medicíny a služby klinického psychologa zasahují do všech aspektů léčby pacientů od diagnostiky přes vlastní terapeutický proces až do fáze terminální (symptomatické léčby). Tyto služby jsou nezbytné pro poskytování ucelené péče, která bere v potaz fyzické, psychické, sociální a duchovní aspekty pacienta a samozřejmě také jejich rodin.
 
Ambulantní paliativní medicína je obor zdravotní péče, který se zaměřuje na poskytování úlevy od symptomů a stresu závažné nemoci. Hlavním cílem je zlepšit kvalitu života pro pacienty i jejich rodiny v průběhu léčby onemocnění a také v době, kdy jsou již možnosti léčby (onkologické i neonkologické) vyčerpány. 
 
„Součástí našeho paliativního týmu je lékař, všeobecná sestra, sociální pracovník, klinický psycholog, duchovní (zejména pro věřící) a nutriční terapeut. Všichni tito odborníci pracují na společném cíli celého týmu a to zlepšit kvalitu života pacienta,“ říká doc. MUDr. David Vrána, Ph.D. – vedoucí komplexního onkologického centra a člen představenstva Nemocnice AGEL Nový Jičín a. s. 
 
Klinický psycholog hraje důležitou roli v péči o onkologické pacienty tím, že poskytuje psychosociální podporu a jeho intervence pomáhá pacientům zvládat náročnou léčbu a její dopady na život. Pacienti s nádorovým onemocněním často čelí významnému psychickému stresu, včetně úzkosti, depresí a strachu z nejistoty. Klinický psycholog může poskytnout techniky pro zvládání stresu, poskytnout terapii pro řešení depresí a pomoci pacientům a jejich rodinám při zvládání emocionálních výzev spojených s vlastním onemocněním. Terapie může zahrnovat jednotlivé sezení, skupinovou terapii nebo rodinnou terapii. Psycholog může také poskytnout výcvik pro lékaře a ostatní zdravotnický personál, aby lépe rozuměli psychologickým aspektům péče.
 
„Služby paliativní medicíny a klinického psychologa jsou nezbytnou součástí péče o onkologické pacienty. Nejenže pomáhají zvládat fyzické symptomy a vedlejší účinky léčby, ale také se zabývají psychickým a emocionálním zdravím pacientů. Je důležité, aby pacienti a jejich rodiny věděli, že tyto služby jsou k dispozici a mohou zásadním způsobem pomoci se zvládáním jejich složité situace,“ dodává docent Vrána.
 
Paliativní tým také spolupracuje s dalšími institucemi, které pečují o pacienty. Ať už se jedná o mobilní či kamenné hospice, agentury domácí péče, půjčovny zdravotních pomůcek, úřady, apod. S úřady komunikuje zejména sociální pracovník, který pomáhá i s vypsáním úředních dokumentů týkajících se např. žádostí o příspěvky, péče o osobu blízkou, apod. Pacienty podporuje rovněž lékárna, která nabízí možnost dovozu speciální výživy domů v rámci celého kraje. V nabídce má také speciální zdravotní pomůcky a individuálně připravované léčivé přípravky.
 
Komplexní onkologické centrum Nemocnice AGEL Nový Jičín je akreditovaným, špičkovým centrem vysoce specializované onkologické péče pro dospělé, které se zabývá prevencí a léčbou všech typů zhoubných nádorů, včetně hematoonkologických onemocnění. Poskytuje komplexní onkologickou péči zahrnující minimálně invazivní i klasické chirurgické přístupy, chemoterapii, hormonální léčbu, biologickou léčbu, imunoterapii, zevní radioterapii, brachyterapii a intraoperační radioterapii, paliativní péči, léčbu podpůrnou a symptomatickou, včetně léčby bolesti. Součástí péče je i sledování pacienta po léčbě. V rámci klinických studií je využívána také léčba nově vyvíjenými léky.

 

Zpět

Kontakt pro média

Mgr. Radka Miloševská
tisková mluvčí AGEL
press@agel.cz

Kontakt neslouží k objednávání pacientů na vyšetření, očkování a výdeji výsledků vyšetření

Kontakty na veškeré společnosti skupiny AGEL najdete v sekci Společnosti skupiny AGEL

Online formuláře: