Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍ Jsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Rychlý kontakt

+420 556 773 111

O nemocnici

Nemocnice AGEL Nový Jičín patří mezi 4 zdravotnická zařízení Moravskoslezského a Zlínského kraje, které budou společně léčit nádorová onemocní míchy a mozku

7.5.2024

Sdružené neuroonkologické centrum spolu založili zástupci Fakultní nemocnice Ostrava, Nemocnice AGEL Nový Jičín, Městské nemocnice Ostrava a Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně. Lékaři se specializací na nádory mozku a míchy v něm mohou nyní efektivněji využívat přístrojové vybavení a personální možnosti jednotlivých oddělení a klinik. Pacientům nově vzniklá spolupráce zajistí tu nejlepší možnou léčbu v co nejkratším čase.

Nádory mozku a míchy jsou stále četnější. V České republice je každoročně s touto diagnózou léčeno přes 3 500 pacientů. „Rád bych vzkázal našim pacientům, že ať přijdou do kteréhokoli centra v rámci tohoto Sdruženého neuroonkologického centra, tak dostanou vždycky špičkovou neuroonkologickou péči a budou vždycky odkázáni na to pracoviště, které má v tu chvíli nejlepší kapacity poskytnout péči na té nejvyšší úrovni,“ doplnil doc. MUDr. David Vrána, Ph.D., vedoucí Komplexního onkologického centra Nemocnice AGEL Nový Jičín. Konkrétní léčba onkologických pacientů bude jednou týdně konzultována na společných seminářích.

Pro onkology je podle náměstka ředitele Fakultní nemocnice Ostrava pro vědu, výzkum a výuku a přednosty Kliniky onkologické doc. MUDr. Ing. Jakuba Cveka, Ph.D., MBA, příkladem holandský model. V Amsterdamu spolupracuje na onkologické péči 5 nemocnic. „A to přesto, že každá ta nemocnice v různých čtvrtích má svoje partikulární zájmy. A jsem hluboce přesvědčen, že pokud se nám něco podobného podaří na úrovní regionální, tak můžeme dosáhnout vynikajících výsledků. Kromě toho, že významně zlepšíme péči o pacienty, tak posuneme i náš vědecko – výzkumný potenciál.“ Sdružené centrum poskytne neuroonkologickou péči pro spádovou oblast 1,8 milionu obyvatel a mělo by být inspirací pro koordinaci neuroonkologické péče i v ostatních regionech České republiky.

Komplexní onkologické centrum Nemocnice AGEL Nový Jičín je akreditovaným, špičkovým centrem vysoce specializované onkologické péče pro dospělé, které se zabývá prevencí a léčbou všech typů zhoubných nádorů, včetně hematoonkologických onemocnění. Poskytuje komplexní onkologickou péči zahrnující minimálně invazivní i klasické chirurgické přístupy, chemoterapii, hormonální léčbu, biologickou léčbu, imunoterapii, zevní radioterapii, brachyterapii a intraoperační radioterapii, paliativní péči, léčbu podpůrnou a symptomatickou, včetně léčby bolesti. Součástí péče je i sledování pacienta po léčbě. V rámci klinických studií je využívána také léčba nově vyvíjenými léky.

Zpět

Kontakt pro média

Mgr. Radka Miloševská
tisková mluvčí AGEL
press@agel.cz

Kontakt neslouží k objednávání pacientů na vyšetření, očkování a výdeji výsledků vyšetření

Kontakty na veškeré společnosti skupiny AGEL najdete v sekci Společnosti skupiny AGEL

Online formuláře: