Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍ Jsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Rychlý kontakt

+420 556 773 111

O nemocnici

Zdravotní sestry, ošetřovatelky a sanitářky ze tří krajů se vzdělávaly na odborném ORL semináři v Nemocnici AGEL Nový Jičín

4.6.2024

Odborný seminář na téma „Pokroky v ošetřovatelství v Novém Jičíně“ pořádalo oddělení otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ORL Nemocnice AGEL Nový Jičín. Semináře se zúčastnili zdravotníci z Moravskoslezského, Zlínského, Olomouckého kraje i ze Slovenska.

„Nelékařský zdravotnický personál je v mnohých případech na velkých kongresech a seminářích opomíjen, popřípadě má k prezentaci pouze malý prostor. Oddělení ORL v Novém Jičíně se proto rozhodlo uspořádat vzdělávací akci se zaměřením právě na zdravotní sestry, ošetřovatelky a sanitářky a poukázat na jejich nezastupitelnou úlohu v péči o nemocného,“ říká primář oddělení Jakub Syrovátka. O tom, že je po těchto akcích poptávka, svědčí fakt, že byl přednáškový sál naplněn do posledního místa.

Garantem semináře byl zástupce primáře MUDr. Ivan Kalivoda, MBA, který představil s kolegy inovace v ošetřovatelství na ORL. Zdravotní sestry se stejně jako lékaři neustále vzdělávají. Rozvojem medicíny a nových léčebných metod, jsou kladeny čím dál větší nároky i na nelékařský zdravotnický personál. Na ORL v Novém Jičíně bylo jenom v posledních několika letech založeno Centrum pro poruchy dýchání ve spánku, Centrum pro biologickou léčbu u chronické rýmy, ambulance chronických ran a nutriční péče.

V rámci špičkové chirurgické léčby onkologických pacientů byly v Novém Jičíně zavedeny nejmodernější metody včetně CO2 laseru, robotické chirurgie, neuromonitoringu a plasmové koblace. „Nastavení těchto moderních přístrojů a jejich obsluhu během operačního výkonu dle potřeb chirurga mají na starosti právě zdravotní sestry“, doplnila Veronika Fuštejová, vrchní sestra oddělení ORL a chirurgie hlavy a krku.

Po přednášce následovala mezioborová diskuse mezi specialisty otorinolaryngologie. Všichni účastníci semináře ocenili odbornost a význam pro jejich každodenní praxi a zvýšení kvality péče o pacienty. Dle Veroniky Fuštejové je stěžejní, že mají nemocní možnost absolvovat specializovanou péči přímo v Novém Jičíně a nemusí za ní jezdit do vzdálených pracovišť. Seminář byl pořádán za finanční podpory společností Perfect Distribution a AGEL.

Zpět

Kontakt pro média

Mgr. Radka Miloševská
tisková mluvčí AGEL
press@agel.cz

Kontakt neslouží k objednávání pacientů na vyšetření, očkování a výdeji výsledků vyšetření

Kontakty na veškeré společnosti skupiny AGEL najdete v sekci Společnosti skupiny AGEL

Online formuláře: