Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍ Jsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Rychlý kontakt

+420 556 773 111

O nemocnici

Inovace jako protipól nedostatku personálu a tlaku na produktivitu. Ocenění HARTMANN Innovation Award putovalo do Nemocnice AGEL Nový Jičín

19.6.2024

Tlak na produktivitu a nedostatek zdravotnického personálu jsou problémy, s nimiž bojuje většina tuzemských nemocnic. O to více začala v posledních letech nemocniční zařízení investovat do inovací. Moderní řešení v oblasti prevence infekcí či nemocniční hygieny totiž významně přispívají k jejich vyšší efektivitě a kvalitě. Příkladem za všechny je Nemocnice AGEL Nový Jičín, která obdržela ocenění HARTMANN Innovation Award.

Ocenění HARTMANN Innovation Award je určené nemocnicím za jejich proaktivní přístup v oblasti zvyšování kvality, bezpečnosti a efektivity, který je založen na jasných datech, zeštíhlování procesů, optimální organizaci práce, analýzách a zavádění standardů do každodenní praxe. Společnost HARTMANN – RICO cenu udělovala již podruhé, letos během konference Kvalita–Bezpečnost–Efektivita.

„Skupina AGEL, jíž je oceněná Nemocnice AGEL Nový Jičín součástí, je výjimečná v tom, že má obrovskou motivaci používat všechny smysluplné nástroje pro řízení kvality a efektivity. Celá skupina si velmi dobře uvědomuje, že úspory leží právě uvnitř nemocnice, že procesy v nemocnici jsou složité, těžkopádné a nedobře fungují,“ komentoval Václav Halama, Sales Unit Manager společnosti HARTMANN – RICO zodpovědný za nemocniční byznys.

Skupina AGEL se s HARTMANN – RICO coby dodavatelem řešení zaměřila na koncept prevence infekcí. Tedy to, jaká je reálná úroveň rizik infekcí spojených se zdravotní péčí v jejích nemocnicích, zda jsou současně nastavená opatření v souladu s doporučeními evropských a světových zdravotnických autorit a do jaké míry se standardy k preventabilním typům infekcí propisují do reálného života jednotlivých oddělení.

„Všichni si dobře uvědomují, že díky prevenci se významně zkracuje doba hospitalizace. Díky tomu dochází k jednoznačnému vytvoření prostoru pro realizaci dalších výkonů v souladu s úhradovou vyhláškou, významně se snižují náklady na pacienta a zvyšuje se tak úhrada za poskytnutou péči, ale zároveň se také výrazně zvyšuje komfort a bezpečnost hospitalizovaných pacientů,“ vysvětluje Václav Halama.

Novojičínská nemocnice jako průkopník v oblasti prevence infekcí

Průkopníkem v oblasti zavádění inovací je pak v rámci skupiny právě oceněná Nemocnice AGEL Nový Jičín. Do praxe v uplynulých měsících úspěšně zavedla systém EPIDIS, který je navržený pro aktivní sledování infekcí spojených se zdravotní péčí (HAI). Tento systém využívá pokročilé technologie a představuje zásadní krok vpřed v oblasti prevence a kontroly těchto infekcí.

„Díky schopnosti rozpoznávat text, poskytovat včasná varování a upozorňovat na rizikové pacienty EPIDIS výrazně přispívá ke zlepšení kvality péče a snižování nákladů spojených s léčbou nozokomiálních nákaz. Pravidelné vyhodnocování HAI a poskytování aktuálních informací o výskytu patogenů umožňuje efektivní prevenci šíření nebezpečných infekcí v nemocnicích. Systém je průkopníkem v digitální zdravotní péči a nastavuje nový standard pro budoucnost prevence a kontroly infekcí ve zdravotnických zařízeních,“ popsal předseda představenstva Nemocnice AGEL Nový Jičín MUDr. Jakub Fejfar.

Prevencí infekcí ovšem inovace v novojičínské nemocnici nekončí. Projektem navazujícím na EPIDIS bude implementace systému MICROBIS. Ten si klade za cíl pomocí strojového čtení dokumentace detailně zmapovat antibiotickou politiku nemocnice a pomoci tak v uvážené indikaci antibiotické terapie. Tím napomáhá i v boji proti narůstající resistenci antibiotik na mikroorganismy, která je závažným medicínským i ekonomickým problémem dneška. Další významnou inovací je podle Fejfara již zavedený Portál pacienta Můj AGEL, který nabízí například přístup ke zdravotnické dokumentaci pacienta a možnost objednání se na vybrané vyšetření v rámci sítě zdravotnických zařízení skupiny AGEL.

„Naše nemocnice neustále pracuje na celé řadě zdokonalování. Mezi ně patří zapojení umělé inteligence do procesu zdravotní péče, telemedicínská řešení pro vzdálenou péči, digitalizace dokumentů od pacientů, elektronické edukační materiály a informované souhlasy pro pacienty,“ doplnil předseda představenstva nemocnice.

Problémy současného zdravotnictví přispívají k zavádění inovací

Podle Václava Halamy se tuzemské nemocnice za posledních pět let v oblasti zavádění inovací významně posunuly. „S ohledem na úhradovou vyhlášku je na ně vyvíjen tlak na vyšší produktivitu, zdravotníci jsou přetíženi, mnohde chybí nebo chybět budou. Tyto problémy trápí všechny nemocnice a zároveň vedou právě k větší snaze investovat do inovací,“ upřesnil Václav Halama.

Zdroj: ČTK

Zpět

Kontakt pro média

Mgr. Radka Miloševská
tisková mluvčí AGEL
press@agel.cz

Kontakt neslouží k objednávání pacientů na vyšetření, očkování a výdeji výsledků vyšetření

Kontakty na veškeré společnosti skupiny AGEL najdete v sekci Společnosti skupiny AGEL

Online formuláře: