Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍ Jsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Rychlý kontakt

+420 556 773 111

Pracoviště

EMG a EP laboratoř

Ordinační hodiny, provozní doba

Pondělí: 7:00 - 11:30 12:30 - 14:00
Úterý: 7:00 - 11:30 12:30 - 14:00
Středa: 7:00 - 11:30 12:30 - 14:00
Čtvrtek: 7:00 - 11:30 12:30 - 14:00
Pátek: 7:00 - 11:30 12:30 - 14:00

EMG (elektromyografie)

je  vyšetřovací metoda užívaná pro měření elektrické aktivity svalu a nervu, který daný sval řídí. Cílem vyšetření je prokázat poškození svalové  či nervové tkáně.

Provádí se ambulantně, není třeba žádná speciální příprava. Vyšetření jen v omezeném rozsahu je možné i u pacientů s kardiostimulátorem či léčených antikoagulační terapií.
Při poranění nervu lze pomocí EMG určit nejen místo, ale i rozsah poškození. Vyšetření se provádí stimulační elektrodou- měření kvality vedení nervem a  jehlovou eletrodou- vyšetření funkce svalu. Používáme jednorázové sterilní elektrody.

Před EMG vyšetřením není třeba žádná zvláštní příprava, pouze před repetitivní stimulací se na 24 hodin vysazují inhibitory cholinesterázy (léky používané při léčbě myastenie), pokud je pacient užívá. V den vyšetření se nedoporučuje nanášet na vyšetřované končetiny mastné krémy, končetiny by měly být čisté, volně přístupné (např. ne v sádrové fixaci). EMG nelze provést, pokud je v místě vyšetření akutní zánětlivý proces. Otoky v místě vyšetření snižují jeho výpovědní hodnotu.

EP (evokované potenciály)

vyšetřovací metody k funkčnímu zhodnocení zejména centrálních drah různých senzorických modalit. Mezi základní patří evokované potenciály senzitivní (SEP), sluchové (BAEP), zrakové (VEP) a motorické (MEP).

Zpět na Neurologické ambulance

Kontakty:

Objednání k vyšetření
556 773 252 (11:30 - 12:30)