Akreditace MZČR | Nemocnice AGEL Nový Jičín
Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍ Jsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Chirurgické oddělení

Akreditace MZČR

Akreditované pracoviště Ministerstva zdravotnictví České republiky pro vlastní specializovaný výcvik pro specializační obor CHIRURGIE (dle § 13 odst. 1 písm. b, zákona č. 95/2004 Sb., Vzdělávací program uveřejněný ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví, částka 3, březen 2019) ze dne 26. října 2020; platnost akreditace: 5 let; počet školících míst v oboru specializačního vzděláváni: max. 15)


Akreditované pracoviště Ministerstva zdravotnictví České republiky pro uskutečňování vzdělávacího programu certifikovaného kurzu ONKOCHIRURGIE (č.j. 30162/2012/VZV; ze dne 03.04.2013; platnost akreditace 6 let; počet školících míst v oboru certifikovaného kurzu: max. 2) – Pozn.: v současnosti není možná vzhledem k neustanovení Akreditační komise reakreditace pracovišť 


Akreditované pracoviště Ministerstva zdravotnictví České republiky pro uskutečňování vzdělávacího programu certifikovaného kurzu KOLOPROKTOLOGIE (č.j. 30164/2012/VZV; ze dne 03.04.2013; platnost akreditace 5 let; počet školících míst v oboru certifikovaného kurzu: max. 2) – Pozn.: v současnosti není možná vzhledem k neustanovení Akreditační komise reakreditace pracovišť 


Školící zařízení Katedry chirurgie IPVZ (Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví) pro kolorektální chirurgii, platnost od roku 2017


Case Observation Centre pro robotickou kolorektální chirurgii; platnost od roku 2019, proktor: MUDr. Matej Škrovina, Ph.D.

 

Certifikát ke stažení:

zpět na úvodní stránku oddělení