Logo

Vy a Vaše zdravíJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Pracoviště

Kanylační centrum nemocnice Nový Jičín

Sdružuje lékaře a zdravotní sestry různých odborností  za účelem optimální indikace a zavádění žilních vstupů dle aktuálních standardů péče, zejména dle doporučení Společnosti pro porty a permanentní katétry.   V nemocnici Nový Jičín je zavedeno cca 600 permanentních centrálních žilních vstupů ročně. Centrum řeší rovněž komplikace, které mohou vzniknout během péče o žilní vstupy.

Výkony:

  • zavádění midline
  • zavádění PICC (centrálních kanyl zaváděných z periferie)
  • zavádění PICC s tunelizací
  • zavádění netunelizovaných i tunelizovaných centrálních žilních katétrů
  • implantace Broviac katétrů
  • implantace Perm-A-Cath
  • implantace venózních portů
  • zajištění žilních vstupů u pacientů s obtížným žilním přístupem

Všechny žilní vstupy jsou zaváděny za ultrazvukové navigace v reálném čase,  v případě centrálních žilních vstupů je umístění distální porce katétru ověřeno intrakardiální EKG-navigací nebo skiaskopicky.  Součástí centra jsou i další pracoviště, kde školené sestry poskytují ošetřovatelskou péči o žilní vstupy, a to zejména  onkologické odd., stacionář Radioterapie a Poliklinika Agel, stacionáře onkologických ambulancí Ostrava-Vítkovice a Karviná. 

Kanylační týmy:

Portový tým:  vedoucí  prim.MUDr.Viktor Maňásek

Lékaři:  prim. MUDr. Viktor Maňásek (onkologie), prim. MUDr. Tomáš Mičkal (interní JIP), MUDr. Ludmila Olosová (onkologie), MUDr. Lukáš Chlachula (onkologie), MUDr. Martin Střelka (interní JIP), MUDr. Petra Jarolímová (onkologie), MUDr. Gyula Nyárs (onkologie).

Sestry:  Bc.Iveta Kociánová (onkologie), Andrea Chybová (onkologie), Věra Kolderová (Radioterapie), Iva Filáková (RTO), Miluše Pechová (RTO).Výkony na zákrokovém sálku interní JIP a brachysálku Radioterapie

Výkony na zákrokovém sálku interní JIP a brachysálku Radioterapie

 

PICC/midline tým: vedoucí Bc.Iveta Kociánová

Lékaři:    prim. MUDr. Viktor Maňásek (onkologie), MUDr. Ludmila Olosová (onkologie), MUDr. Lukáš Chlachula (onkologie), MUDr. Petra Jarolímová (onkologie), MUDr. Gyula Nyárs (onkologie)

Sestry: Bc. Iveta Kociánová (onkologie), Jana Bielešová (onkologie), Andrea Chybová (onkologie), Gabriela Mičkalová (onkologie), Andrea Šustková (interní odd.)

Výkony v zákrokové místnosti onkologického oddělení a zákrokovém sálku interní JIP

 

Tým pro zavádění žilních vstupů pro parenterální výživu (Brovic, PICC): vedoucí MUDr.Kamil Bezděk

Lékaři: MUDr. Kamil Bezděk (ARO, nutriční ambulance), prim. MUDr. Viktor Maňásek (onkologie)

Sestry: Pavla Jansová (ARO, nutriční ambulance), Bc. Iveta Kociánová (onkologie)

Výkony na angiolince RDG odd. a zákrokové místnosti onkologického oddělení

 

Hemodialyzační tým (HD CVK, Perm-A-cath): vedoucí MUDr. Václava Honová

Lékaři: MUDr. Václava Honová (nefrologie), prim.MUDr. Tomáš Mičkal (interní JIP), MUDr.Zuzana Zajacová (nefrologie)

Výkony na zákrokovém sálku interní JIP a zákrokové místnosti HD

 

Odd. intervenční radiologie:

Prim. MUDr. Marek Velkoborský, MUDr. Růžena Konvičná

 

Přístrojové vybavení:

Ultrazvuk:

SITE RITE 5

SN  DYTL 8014

r.2007 

 onkolog.odd.

ECHO SITE

HJ  1020317

r.2010

 onkolog.odd.

CTS- 8800 PLUS

062266140122R  

r.2014

 interní JIP

HS 1600

61210091

r.2018

 onkolog.odd.

Aloka ProSound Alpha 7

 

r.2010

 RDG

 

EKG-navigace:

C3 WAVE SYSTEM MEDCOMP r.2018 onkolog.odd.

 

Skia:

Pulsera Phillips  r.2015 interní JIP
Phillips Veradiuc r.2012 Radioterapie
Artis Zee Floor (Siemens) r.2015 RDG