Logo

Vy a Vaše zdravíJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Pracoviště

Kanylační centrum nemocnice Nový Jičín

Sdružuje lékaře a zdravotní sestry různých odborností  za účelem optimální indikace a zavádění žilních vstupů dle aktuálních standardů péče, zejména dle doporučení Společnosti pro porty a permanentní katétry.   V nemocnici Nový Jičín je zavedeno cca 600 permanentních centrálních žilních vstupů ročně. Centrum řeší rovněž komplikace, které mohou vzniknout během péče o žilní vstupy.

Výkony:

  • zavádění midline
  • zavádění PICC (centrálních kanyl zaváděných z periferie)
  • zavádění PICC s tunelizací
  • zavádění netunelizovaných i tunelizovaných centrálních žilních katétrů
  • implantace Broviac katétrů
  • implantace Perm-A-Cath
  • implantace venózních portů
  • zajištění žilních vstupů u pacientů s obtížným žilním přístupem

Všechny žilní vstupy jsou zaváděny za ultrazvukové navigace v reálném čase,  v případě centrálních žilních vstupů je umístění distální porce katétru ověřeno intrakardiální EKG-navigací nebo skiaskopicky.  Součástí centra jsou i další pracoviště, kde školené sestry poskytují ošetřovatelskou péči o žilní vstupy, a to zejména  onkologické odd., stacionář Radioterapie a Poliklinika Agel, stacionáře onkologických ambulancí Ostrava-Vítkovice a Karviná. 

Kanylační týmy:

Portový tým:  vedoucí  prim.MUDr.Viktor Maňásek

Lékaři:   prim.MUDr. Viktor Maňásek (onkologie), prim.MUDr. Tomáš Mičkal (interní JIP), MUDr.Ludmila Olosová (onkologie), MUDr. Lukáš Chlachula (onkologie), MUDr.Martin Střelka (interní JIP), MUDr.Petra Jarolímová (onkologie)

Sestry:  Věra Kolderová (Radioterapie), Iva Figarová (interní JIP), Miluše Pechová (Radioterapie), Iva Filáková (Radioterapie),  Lenka Červenková (interní JIP)

Výkony na zákrokovém sálku interní JIP a brachysálku Radioterapie

 

PICC/midline tým: vedoucí Bc.Iveta Kociánová

Lékaři:    prim.MUDr. Viktor Maňásek (onkologie), MUDr.Ludmila Olosová (onkologie), MUDr. Lukáš Chlachula (onkologie), MUDr.Petra Jarolímová (onkologie), MUDr.Gyula Nyárs (onkologie)

Sestry: Iveta Kociánová (onkologie), Iva Figarová (interní JIP),  Lenka Červenková (interní JIP), Jana Bielešová (onkologie)

Výkony v zákrokové místnosti onkologického oddělení a zákrokovém sálku interní JIP

 

Tým pro zavádění žilních vstupů pro parenterální výživu (Brovic, PICC): vedoucí MUDr.Kamil Bezděk

Lékaři: MUDr.Kamil Bezděk (ARO, nutriční ambulance), prim.MUDr. Viktor Maňásek (onkologie)

Sestry: Pavla Jansová (ARO, nutriční ambulance), Iveta Kociánová (onkologie)

Výkony na angiolince RDG odd. a zákrokové místnosti onkologického oddělení

 

Hemodialyzační tým (HD CVK, Perm-A-cath): vedoucí MUDr. Václava Honová

Lékaři: MUDr. Václava Honová (nefrologie), MUDr.Roman Černohorský (interní JIP), prim.MUDr. Tomáš Mičkal (interní JIP)

Výkony na zákrokovém sálku interní JIP a zákrokové místnosti HD

 

Odd. intervenční radiologie:

Prim.MUDr.Marek Velkoborský, MUDr.Růžena Konvičná

 

Přístrojové vybavení:

Ultrazvuk:

SITE RITE 5

SN  DYTL 8014

r.2007 

 onkolog.odd.

ECHO SITE

HJ  1020317

r.2010

 onkolog.odd.

CTS- 8800 PLUS

062266140122R  

r.2014

 interní JIP

HS 1600

61210091

r.2018

 onkolog.odd.

Aloka ProSound Alpha 7

 

r.2010

 RDG

 

EKG-navigace:

C3 WAVE SYSTEM MEDCOMP r.2018 onkolog.odd.

 

Skia:

Pulsera Phillips  r.2015 interní JIP
Phillips Veradiuc r.2012 Radioterapie
Artis Zee Floor (Siemens) r.2015 RDG