Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍ Jsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Rychlý kontakt

+420 556 773 111

Pracoviště

Oddělení klinické farmacie

Na oddělení klinické farmacie poskytujeme klinickofarmaceutickou péči dle zákona o zdravotních službách (372/2011 Sb.). Tato péče si klade za cíl účelnou a bezpečnou farmakoterapii. Zaměřujeme se například na hodnocení lékových interakcí, dávkování léčiv při změnách funkce eliminačních orgánů nebo nežádoucí účinky léčiv. Veškeré naše intervence jsou konzultovány s ošetřujícími lékaři, klinický farmaceut medikaci sám nemění.

Klinický farmaceut je farmaceut se specializací v oboru klinická farmacie a je součástí multidisciplinárního týmu v péči o pacienta.

Oddělení klinické farmacie se v této nemocnici zabývá:

  1. komplexní klinickofarmaceutickou péčí na oddělení onkologie, interny,
  2. konziliární klinickofarmaceutickou činností pro všechna oddělení nemocnice,
  3. zpracováním odborných informací pro lékaře/sestry,
  4. vzdělávacími aktivitami pro všechna oddělení nemocnice,
  5. edukací týkající se podávané medikace pro hospitalizované pacienty.