Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍ Jsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Rychlý kontakt

+420 556 773 111

Pracoviště

Onkologické oddělení - lůžková část

Onkologické oddělení se nachází ve 2. patře Pavilonu interních oborů

 • Kapacita 30 lůžek
 • 3 a 4-lůžkové pokoje
 • 3 nadstandartní pokoje (TV, WC, sprcha, telefon – účtován zvlášť), platba 500 Kč

Vznik oddělení

Samostatné onkologické oddělení Nemocnice v Novém Jičíně vzniklo v březnu 2009. Do té doby byla onkologická lůžka součástí interního oddělení. Komplexní onkologické centrum v Novém Jičíně usilovalo o vznik samostatného oddělení, což byl logický krok v rámci zlepšování péče o pacienty s malignitami v regionu.


Spektrum péče

Dominantní spektrum pacientů hospitalizovaných na onkologickém oddělení tvoří nemocní se solidními tumory, menší část představují rovněž pacienti s nádorovými onemocněními krvetvorby. Nejčastějším důvodem je podávání protinádorové léčby (převážně chemoterapie – podávání cytostatik a radioterapie - ozařování). Cytostatika jsou nejčastěji podávána formou nitrožilních infuzí (periferní nebo centrální žilní kanylou).

Onkologické oddělení se specializuje na zavádění trvalých žilních vstupů, tedy speciálních katetrů, které jsou pacientovi zavedeny dlouhodobě, např. po celou dobu léčby a odpadá tak nutnost opakovaného napichování žil. Jsme jedním z mála pracovišť v ČR, kde se zavádí tzv. PICC (periferní cestou implantované centrální kanyly), kdy je za kontroly ultrazvuku zaveden katetr žilkou na vnitřní straně paže až do horní duté žíly v blízkosti srdce. Takto zavedený katetr má životnost několik měsíců. Onkologické oddělení v Novém Jičíně disponuje největším souborem pacientů v ČR, u kterých byly PICC implantovány. Od ledna 2011 provádíme rovněž zavádění nitrožilních portů přímo v rámci onkologického oddělení. Jedná se o speciální zařízení, které je všito do podkoží v oblasti podklíčku a  při nutnosti odběru krve nebo podání léčiva je napíchnuta komůrka portu přes kůži.

Velkou skupinou hospitalizovaných jsou pacienti, kteří podstupují radioterapii. Některé náročné ozařovací techniky jsou navíc prováděny v ČR pouze v Nemocnici Nový Jičína hospitalizace pacientů je nutná. Oddělení je specializováno na léčbu akutních i chronických komplikací, jež nádorová onemocnění a jejich terapie doprovázejí. Typickým příkladem je rozvoj infekčních komplikací s nutností okamžitého odborného zásahu (febrilní neutropenie aj.). U pacientů s malignitou jsou také častější další stavy jako např. vyšší riziko trombózy, některé typické metabolické komplikace a orgánové dysfunkce, samostatnou kapitolu představuje léčba nádorové bolesti.

Personál onkologického oddělení má zkušenosti s diagnostikou a léčbou uvedených situací. Klademe velký důraz na podpůrnou léčbu v onkologii včetně nutriční a psychologické podpory. Důkazem je rovněž přítomnost nutriční terapeutky a klinických psychologů pro potřeby lůžkové části.


Prováděné zákroky:

 • Implantace venózního portu
 • Kanylace centrálních žil
 • Zavádění PICC (z periferie inzertované centrální katetry)  za ultrazvukové navigace v reálném čase
 • Pleurální drenáž
 • Drenáž ascitu
 • Lumbální punkce
 • Sternální punkce
 • Aplikace chemoterapie – nitrožilní, perorální, intraperitoneální, intrapleurální, intrathekální

Onkologie je oborem vyžadujícím těsnou mezioborovou spolupráci. Pro kvalitní péči o pacienty na onkologickém oddělení je důležitá především úloha intervenčních radiologů a internistů, máme těsnou návaznost na kolegy z chirurgických oborů, lékaře plicního oddělení, neurologie a patologie. Bez kvalitního zázemí mikrobiologie a laboratoří by léčba zhoubných onemocnění nebyla rovněž možná. Samozřejmostí je koordinace všech aktivit za pomoci speciálně školeného středního zdravotnického personálu. Zvlášť náročné situace jsou řešeny ve spolupráci s lékaři interní JIP v pavilonu interních oborů. Zásadní je kvalitní zpětná vazba mezi onkologickým oddělením a ambulancemi. Jedná se nejen o onkologické a hematologické ambulance v Novém Jičíně, ale i satelitní ambulance v dalších městech. Výsledky mezioborové spolupráce při péči o onkologické pacienty jsou prezentovány na pravidelných seminářích, konaných v areálu nemocnice. Onkologické oddělení se podílí na pregraduálním i postgraduálním vzdělávání ve zdravotnictví.


Informace pro pacienty

Návštěvní hodiny: denně 14,00 – 17,00 hod

Podávání informací rodinným příslušníkům: pondělí-pátek 14,30-15,00 hod

Kontaktní telefon: 556 773 563


Nezapomeňte si vzít s sebou do nemocnice při hospitalizaci:

 • Občanský průkaz, průkaz pojišťovny, neschopenku
 • Věci osobní hygieny, pyžamo, župan, domácí pevnou obuv
 • Stomici své pomůcky na dobu hospitalizace
 • Nepřinášejte k hospitalizaci cennosti, šperky a větší obnosy peněz