Oddělení pneumologie a ftizeologie (Plicní) | Nemocnice AGEL Nový Jičín
Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍ Jsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Pracoviště

Oddělení pneumologie a ftizeologie (Plicní)

Oddělení pneumologie a ftizeologie je součástí Komplexního onkologického centra (KOC) v Novém Jičíně. Pracoviště je vybaveno nejmodernější bronchoskopickou diagnostickou technologií, která je na špičkové úrovni. Patří mezi nejlépe vybavená centra v ČR (HD videobronchoskopie, Autofluoerescenční a NBI bronchoskopie, EBUS bronchoskopie, rigidní videobronchoskopie, digitální 3D skiaskopická navigace, ultrasonografie, kryoterapie, elektrokoagulace, laser).  Spektrem poskytované péče, zejména v pneumoonkologii, daleko přesahuje regionální charakter. Úzká spolupráce s ostatními odděleními KOC Nový Jičín umožňuje poskytování péče na nejvyšší úrovni. Dobré technické a personální vybavení centra umožňuje péči o pacienty trpící nejzávažnějšími plicními onemocněními. Provádíme i nejnáročnější výkony intervenční pneumologie.

Naše pracoviště je zařazeno mezi 10 center pro diagnostiku a léčbu Intersticiálních plicních procesů (IPP).

V letech 2012-14 proběhla komplexní rekonstrukce celé budovy. Pracoviště disponuje 30 lůžky. Každý pokoj má vlastní sociální zařízení, je vybaven klimatizací. Pokoje jsou maximálně dvoulůžkové.

Bronchoskopické vyšetření a výkony intervenční bronchologie provádíme na komplexně vybaveném moderním operačním sále.

Součástí oddělení je plicní ambulance s výborně vybaveným pracovištěm funkční diagnostiky plic.

Lékaři oddělení přednášeli výsledky naší vědecké práce na významných českých i světových kongresech.  Pravidelně organizujeme workshopy pro kolegy z jiných pracovišť ČR a i ze zahraničí. Podílíme se i na klinickém zkoušení nových léků.