Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍ Jsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Rychlý kontakt

+420 556 773 111

Pracoviště

Oddělení radiologie a zobrazovacích metod

Současnost

Hlavní spolupráce oddělení probíhá s Komplexním onkologickým centrem, Vítkovickou nemocnicí (Iktové centrum, Centrum péče o zažívací trakt, Vaskulární centrum), Nemocnicí Hranice n.M., Nemocnicí Valašské Meziříčí, pracovištěm intervenční radiologie Nemocnice Podlesí Třinec a dalšími.


Radiodiagnostické oddělení tvoří funkčně členěný areál pracovišť rozdělený na 4 úseky:

Ambulantní úsek

slouží především pacientům z chirurgické, urologické a ortopedické ambulance a zajišťuje jejich komplexní základní diagnostiku.

Centrální úsek RDGO

kde je poskytované široké spektrum zobrazovacích metod - RTG, USG, CT a prováděny výkony intervenční radiologie převážně hospitalizovaným pacientům, se nachází v budově nad operačními sály.

Pracoviště v interním pavilonu

skiagrafická vyšetřovna detašovaná v pavilonu interních chorob slouží pro klasickou skiagrafickou diagnostiku ambulantních i hospitalizovaných pacientů oddělení interního, onkologického, neurologického, plicního a rehabilitace.

Pracoviště zobrazovacích metod

vyšetřovna CT 2 s 16-ti řadým spirálním multidetektorovým výpočetním tomografem (dále jen MDCT) a vyšetřovna s přístrojem magnetické rezonance (dále jen MR) s magnetem 1,5 Tesla slouží k vyšetřování ambulantních i hospitalizovaných pacientů s převážně onkologickými diagnózami.


Co je to radiologie?

Práce na radiologickém oddělení v dnešní době již neznamená „pouhé“ popisování rentgenových snímků. Radiologie je dynamicky se rozvíjející obor v souvislosti s rozvojem nového a technicky stále dokonalejšího přístrojového vybavení a instrumentária. Mnohem přesnějším označením než lidově známý „rentgen“ je v současnosti termín „zobrazovací metody“, který zahrnuje i jiné vyšetřovací modality (ultrazvuk, výpočetní tomografie (CT), magnetická rezonance a další).

Nezanedbatelnou součástí oboru jsou také intervenční metody, čímž se radiologie stává i oborem klinickým – podílí se tedy nejen na vlastní diagnostice, ale stále více zahrnuje i spoluúčast na miniinvazivní léčbě nejrůznějších onemocnění, jako například zavádění stentů do neprůchodných částí trávicí trubice a žlučových cest, provádění radiofrekvenční a mikrovlnné termoablace nádorů jater a ledvin, embolizace a chemoembolizace nádorů a mnoho dalších metod jako součást komplexní léčby onkologických onemocnění. Široký záběr radiologie vyplývá i z neoddělitelné úzké spolupráce s prakticky všemi ostatními klinickými obory.


O oddělení

Oddělení radiologie a zobrazovacích metod se v souladu s celkovou koncepcí Nemocnice AGEL Nový Jičín a.s. zabývá kromě klasických vyšetřovacích metod a obvyklého spektra onemocnění zejména vyšetřováním pacientů se zhoubnými onemocněními.

Díky všeobecnému rozvoji medicíny i medicínské techniky se také v onkologii i radiologii zavádějí do běžné praxe stále novější, účinnější a pro pacienta šetrnější léčebné postupy. Moderní léčba rakoviny však vyžaduje stálou a úzkou spolupráci prakticky všech lékařských oborů. O způsobu léčby  nerozhoduje nikdy pouze jediný lékař, ale plánuje se na tzv. indikačních komisích za účasti několika odborníků v úzké spolupráci s Komplexním onkologickým centrem. Jedině tak lze stanovit ideální model terapie, který je takříkajíc „ušit na míru“ individuálně každému pacientovi. Radiologové jsou pravidelnými účastníky vizit na klinických odděleních a indikačních komisích.

V současné době využíváme k diagnostice kromě klasických rentgenových přístrojů také tři moderní ultrazvukové přístroje, z nichž jeden je vybaven i speciálními sondami k vyšetřování konečníku a hlavně peroperační a laparoskopickou sondou k vyšetřování břišních orgánů (především jater) na operačním sále během operace. 

Dále disponujeme dvěma multidetektorovými spirálními CT přístroji (výpočetní tomografie), na kterých vyšetřujeme pacienty a akutní případy na pohotovostních službách. V březnu roku 2011 jsme uvedli do provozu přístroj magnetické rezonance (MRI).