Oddělení radiologie a zobrazovacích metod | Nemocnice AGEL Nový Jičín
Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍ Jsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Pracoviště

Oddělení radiologie a zobrazovacích metod

Současnost

Hlavní spolupráce oddělení probíhá s Komplexním onkologickým centrem, Vítkovickou nemocnicí (Iktové centrum, Centrum péče o zažívací trakt, Vaskulární centrum), Nemocnicí Hranice n.M., Nemocnicí Valašské Meziříčí, pracovištěm intervenční radiologie Nemocnice Podlesí Třinec a dalšími.


Radiodiagnostické oddělení tvoří funkčně členěný areál pracovišť rozdělený na 4 úseky:

Ambulantní úsek

slouží především pacientům z chirurgické, urologické a ortopedické ambulance a zajišťuje jejich komplexní základní diagnostiku.

Centrální úsek RDGO

kde jsou poskytované radiodiagnostické služby a prováděny výkony intervenční radiologie převážně hospitalizovaným pacientům, se nachází v budově nad operačními sály.

Pracoviště v interním pavilonu

skiagrafická vyšetřovna detašovaná v pavilonu interních chorob slouží pro konvenční skiagrafickou diagnostiku ambulantních i hospitalizovaných pacientů oddělení interního, onkologického, neurologického, plicního a rehabilitace.

Pracoviště zobrazovacích metod

vyšetřovna CT 2 s 16-ti řadým spirálním multidetektorovým výpočetním tomografem (dále jen MDCT) a vyšetřovna s přístrojem magnetické rezonance (dále jen MR) s magnetem 1,5 Tesla slouží k vyšetřování ambulantních i hospitalizovaných pacientů s převážně onkologickými diagnózami pomocí metod počítačové tomografie a magnetické rezonance.


Co je to radiologie?

Práce na radiologickém oddělení v dnešní době již neznamená „pouhé“ popisování rentgenových snímků. Radiologie je dynamicky se rozvíjející obor v souvislosti s rozvojem nového a technicky stále dokonalejšího přístrojového vybavení a instrumentária. Mnohem přesnějším označením než lidově známý „rentgen“ je v současnosti termín „zobrazovací metody“, který zahrnuje i jiné vyšetřovací modality (ultrazvuk, výpočetní tomografie (CT), magnetická rezonance a další).

Nezanedbatelnou součástí oboru jsou také intervenční metody, čímž se radiologie stává i oborem klinickým – podílí se tedy nejen na vlastní diagnostice, ale stále více zahrnuje i spoluúčast na miniinvazivní léčbě nejrůznějších onemocnění, jako například zavádění stentů do neprůchodných částí trávicí trubice a žlučových cest, provádění radiofrekvenční a mikrovlnné termoablace nádorů jater a ledvin, embolizace a chemoembolizace nádorů a mnoho dalších metod jako součást komplexní léčby onkologických onemocnění. Široký záběr radiologie vyplývá i z neoddělitelné úzké spolupráce s prakticky všemi ostatními klinickými obory.


O oddělení

Oddělení radiologie a zobrazovacích metod se v souladu s celkovou koncepcí Nemocnice Nový Jičín a.s. zabývá kromě klasických vyšetřovacích metod a obvyklého spektra onemocnění zejména vyšetřováním pacientů se zhoubnými onemocněními.

Díky všeobecnému rozvoji medicíny i medicínské techniky se také v onkologii i radiologii zavádějí do běžné praxe stále novější, účinnější a pro pacienta šetrnější léčebné postupy. Moderní léčba rakoviny však vyžaduje stálou a úzkou spolupráci prakticky všech lékařských oborů. O způsobu léčby  nerozhoduje nikdy pouze jediný lékař, ale plánuje se na tzv. indikačních komisích za účasti několika odborníků v úzké spolupráci s Komplexním onkologickým centrem. Jedině tak lze stanovit ideální model terapie, který je takříkajíc „ušit na míru“ individuálně každému pacientovi. Radiologové jsou pravidelnými účastníky vizit na klinických odděleních a indikačních komisích.

V současné době využíváme k diagnostice kromě klasických rentgenových přístrojů také tři moderní ultrazvukové přístroje, z nichž jeden je vybaven i speciálními sondami k vyšetřování konečníku a hlavně peroperační a laparoskopickou sondou k vyšetřování břišních orgánů (především jater) na operačním sále během operace. Zejména sonda zaváděná laparoskopicky je v našem kraji zatím jediná a umožňuje výrazně kvalitnější diagnostiku než při běžných předoperačních vyšetřeních.

Dále disponujeme dvěma multidetektorovými spirálními CT přístroji (výpočetní tomografie), na kterých vyšetřujeme pacienty ve dvousměnném provozu a akutní případy na pohotovostních službách. V březnu roku 2011 jsme uvedli do provozu přístroj magnetické rezonance (MRI), který je rovněž využíván ve dvousměnném provozu.


Jak nás najdete?

Pro orientaci, jak najít oddělení radiodiagnostiky Vám může pomoci barevné značení. Hledejte na podlaze budov vodícíčáru v tmavě červené (vínové) barvě.