Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍ Jsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Rychlý kontakt

+420 556 773 111

Pracoviště

Urologické oddělení

Video: Robotická urologická operativa

Urologické oddělení Nemocnice AGEL Nový Jičín a.s. poskytuje svým pacientům velmi širokou zdravotní péči, zahrnující diagnostiku urologických onemocnění, jejich následnou léčbu a další potřebné ambulantní sledování jejich zdravotního stavu. Úzce spolupracuje s Komplexním onkologickým centrem, v Nemocnici AGEL Nový Jičín a.s., přičemž hlavní strategií je zaměření na léčbu onkologicky nemocných pacientů v komplexním pojetí moderní medicíny.

Jako jedno z mála specializovaných pracovišť v České Republice se úzce profiluje na laparoskopické operace prováděné v širokém rozsahu, počínaje operací na ledvině s úplným, či částečným odstraněním orgánu pro nádor, pokračující přes laparoskopické operace na močovodech, konče náročnými radikálními výkony pro nádor prostaty, či močového měchýře ve smyslu kompletního odstranění postiženého orgánu. Těmito metodami již byli odoperováni mnozí pacienti jak ze širokého regionu, tak i z Čech a ze Slovenska, a konkrétně u laparoskopické radikální prostatektomie prováděné pro nádor prostaty se pracoviště může pyšnit největším souborem pacientů z České Republiky takto odoperovaných. Používané přístrojové vybavení se řadí mezi nejmodernější techniku. Samozřejmostí je i pravidelná obnova přístrojů podle aktuálních trendů v oboru. V rámci multioborové spolupráce s onkologickým pracovištěm zajišťuje onkologickou péči zahrnující léčbu cytostatiky - chemoterapií, imunoterapii, léčbu zářením - zevní radioterapii a brachyterapii.

Operační sály

Kompletní vybavení pro moderní laparoskopickou, otevřenou i endoskopickou urologickou operativu, vybavení pro robotickou operativu.

Specializovaná pracoviště

Mimo onkologicky zaměřené laparoskopické operativy naše pracoviště rovněž nabízí konzervativní, minimálně invazivní (endoskopickou, perkutánní), či běžnou chirurgickou léčbu celého spektra urologických onemocnění, jak zhoubných, tak nezhoubných. V neposlední řadě se zaobírá léčbou poruch funkcí mužských pohlavních orgánů a změn spojených se stárnutím muže.

Popis oddělení v číslech

  • 2 podlaží
  • 26 lůžek
  • 1x nadstandardní pokoj
  • 2x jednolůžkový pokoj
  • 3 lůžka stacionáře

Pobyt na oddělení

Ať již po delší dobu při Vašem pobytu na urologickém oddělení, nebo pouze při Vaší ambulantní návštěvě se o Vás stará erudovaný tým sedmi stálých lékařů a tří externistů, pro něž jedním z hlavních z cílů je dopomoci Vám cítit se opět tak, jako v dobách Vašeho pevného zdraví.