Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍ Jsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Rychlý kontakt

+420 556 773 111

Pracoviště

Neurologické oddělení

Neurologické oddělení Nemocnice AGEL Nový Jičín zajišťuje širokospektrální diagnostiku, léčbu a preventivní péči nemocným s chorobami nervového a myoskeletárního systému. Zahrnuje lůžkové standardní oddělení, akutní příjmovou ambulanci a všeobecnou neurologickou ambulanci pro objednané pacienty včetně specializované protizáchvatové poradny a neurochirurgické ambulance. Součástí diagnostického komplementu jsou dále dvě EEG a dvě EMG laboratoře a ultrazvukové pracoviště. Péče o neurologické pacienty vyžadující intenzívní terapii je zajištěna ve spolupráci s interní a mezioborovou jednotkou intenzívní péče.
 
Diagnostikujeme a léčíme široké spektrum běžných i vzácnějších neurologických onemocnění:
 • Cévní mozkové příhody
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění
 • Vertebrogenní onemocnění
 • Autoimunitní choroby CNS, zejména roztroušená skleróza
 • Neurodegenerativní onemocnění, např. Parkinsonova choroba, Alzheimerova nemoc
 • Infekce nervového systému
 • Onemocnění periferního nervového systému – polyneuropatie apod.
 • Závrativé stavy, bolesti hlavy
Pacientům s cévními mozkovými příhodami zajišťujeme komplexní péči ve spolupráci s Iktovým centrem Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice. V rekonvalescenci mozkových příhod využíváme úzké spolupráce fyzioterapeutů, logopedek a nutričních sester. Konziliárně se podílíme na péči o pacienty Komplexního onkologického centra.
 
Úzká spolupráce je i s Oddělením radiologie a zobrazovacích metod, které pro naše pacienty zajišťuje nejen diagnostiku (MR, CT, UZ, PET/CT), ale i terapii bolestivých kořenových syndromů:
 • CT-navigované kořenové obstřiky (tzv. periradikulární terapii -PRT)
 • Ozonoterapii
 • Kombinovanou aplikaci PRT+ozón v jednom sezení
Lůžková část oddělení se nachází ve 4. patře Pavilonu interních oborů (5a). Zde se také provádí ultrazvukové vyšetření krčních tepen a některá EMG vyšetření (zejména VEP, BAEP) pro ambulantní pacienty. Ostatní EMG vyšetření a EEG jsou zajišťována laboratořemi v ambulantním traktu v přízemí pavilonu, kde jsou také situovány všechny neurologické i neurochirurgická ambulance. Našim pacientům můžeme dále v rámci nadstandardní péče nabídnout provedení lumbální punkce (odběr mozkomíšního moku z páteřního kanálu) s použitím atraumatické jehly, tedy s výrazně nižším rizikem rozvoje postpunkčních potíží a bez nutnosti hospitalizace.