Neurologické oddělení | Nemocnice AGEL Nový Jičín
Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍ Jsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Pracoviště

Neurologické oddělení

Neurologické oddělení Nemocnice AGEL Nový Jičín zajišťuje širokospektrální diagnostiku, léčbu a preventivní péči nemocným s chorobami nervového a myoskeletárního systému. Zahrnuje lůžkové standardní oddělení, akutní příjmovou ambulanci a všeobecnou neurologickou ambulanci pro objednané pacienty včetně specializované protizáchvatové poradny a neurochirurgické ambulance. Součástí diagnostického komplementu jsou dále dvě EEG a dvě EMG laboratoře a ultrazvukové pracoviště. Péče o neurologické pacienty vyžadující intenzívní terapii je zajištěna ve spolupráci s interní a mezioborovou jednotkou intenzívní péče.
 
Diagnostikujeme a léčíme široké spektrum běžných i vzácnějších neurologických onemocnění:
 • Cévní mozkové příhody
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění
 • Vertebrogenní onemocnění
 • Autoimunitní choroby CNS, zejména roztroušená skleróza
 • Neurodegenerativní onemocnění, např. Parkinsonova choroba, Alzheimerova nemoc
 • Infekce nervového systému
 • Onemocnění periferního nervového systému – polyneuropatie apod.
 • Závrativé stavy, bolesti hlavy
Pacientům s cévními mozkovými příhodami zajišťujeme komplexní péči ve spolupráci s Iktovým centrem Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice. V rekonvalescenci mozkových příhod využíváme úzké spolupráce fyzioterapeutů, logopedek a nutričních sester. Konziliárně se podílíme na péči o pacienty Komplexního onkologického centra.
 
Úzká spolupráce je i s Oddělením radiologie a zobrazovacích metod, které pro naše pacienty zajišťuje nejen diagnostiku (MR, CT, UZ, PET/CT), ale i terapii bolestivých kořenových syndromů:
 • CT-navigované kořenové obstřiky (tzv. periradikulární terapii -PRT)
 • Ozonoterapii
 • Kombinovanou aplikaci PRT+ozón v jednom sezení
Lůžková část oddělení se nachází ve 4. patře Pavilonu interních oborů (5a). Zde se také provádí ultrazvukové vyšetření krčních tepen a některá EMG vyšetření (zejména VEP, BAEP) pro ambulantní pacienty. Ostatní EMG vyšetření a EEG jsou zajišťována laboratořemi v ambulantním traktu v přízemí pavilonu, kde jsou také situovány všechny neurologické i neurochirurgická ambulance. Našim pacientům můžeme dále v rámci nadstandardní péče nabídnout provedení lumbální punkce (odběr mozkomíšního moku z páteřního kanálu) s použitím atraumatické jehly, tedy s výrazně nižším rizikem rozvoje postpunkčních potíží a bez nutnosti hospitalizace.