Neurologické oddělení | Nemocnice AGEL Nový Jičín
Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍ Jsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Pracoviště

Neurologické oddělení

 

Neurologické oddělení nemocnice Nový Jičín zajišťuje diagnostickou, léčebnou a preventivní péči o nemocné s chorobami nervového a myoskeletálního systému. Součástí je lůžkové standardní oddělení, akutní a plánované ambulance (protizáchvatová, neurovaskulární, ambulance pro léčbu bolestí hlavy), EEG laboratoř, EMG laboratoř a sonografická ambulance. 

Zaměřujeme se na pacienty s cévní mozkovou příhodou včetně podání systémové trombolýzy, zajištění časné rehabilitace a logopedické terapie. Vedeme ambulanci pro bolesti hlavy, v rámci EMG laboratoře zahajujeme terapii spasticity s aplikací botulotoxinu do spastické končetiny u pacientů po cévní mozkové příhodě.

Návaznost péče o pacienty je zajištěna dobrou spoluprací s neurochirurgickou ambulancí (zajištěna neurochirurgy Městské nemocnice Ostrava), onkologickým oddělením, oddělením radiologie a zobrazovacích metod, interním a rehabilitačním oddělením. Úzce spolupracujeme s iktovým centrem Ostrava Vítkovice.

Video o oddělení:

 

Lůžková část oddělení se nachází v 4. patře pavilonu interních oborů 5a. Všechny neurologické ambulance, EMG a EEG laboratoře se nacházejí v přízemí pavilonu interních oborů, neurosonologická laboratoř ve 4.patře.

Prováděné výkony:

Při bolestivých onemocněních páteře provádíme speciální obstřiky paravertebrální, kořenové, epidurální. 
Za asistence radiologa nabízíme v indikovaných případech aplikaci směsi anestetika s kortikoidem pomocí CT navigovaného obstřiku PRT (periradikuloterapie a facetová denervace) přímo ke kořenu či aplikaci ozonu (ozonoterapie) do této oblasti.
Lumbální punkce - jedná se o odběr mozkomíšního moku z páteřního kanálu prováděný za krátkodobé hospitalizace. V určitých případech lze provést i ambulantní cestou za použití atraumatické jehly.