Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Pracoviště

Rehabilitační oddělení

Rehabilitace se nachází v suterénu pavilonu interních oborů. Vstup do budovy i prostory oddělení jsou řešeny bezbariérově. Dostupnost je tedy snadná jak pro mobilní, tak těžce pohybově postižené občany včetně vozíčkářů.

Oddělení je rozděleno na příjmový trakt s vyšetřovnou, čekárnou, pracovištěm ambulantní sestry a na terapeutický trakt, který je rozdělen na 4 části: elektroléčba, vodoléčba, velká tělocvična a 7 individuálních cvičeben.

Vysoký standart RHB oddělení je zajištěn jak špičkovým personálním, tak kvalitním technickým vybavením v nově vybudovaných prostorách. Rehabilitační péči zajišťujeme ambulantním i hospitalizovaným pacientům na všech odděleních včetně ARO, JIP.

Na našem oddělení pracuje stabilně 1 lékař, 10 fyzioterapeutů, 1 ergoterapeut, 2 zdravotní sestry a 2 zdravotní maséři

Rehabilitační oddělení nabízí také širokou nabídku nadstandardních služeb.

V NEMOCNICI NOVÝ JIČÍN REHABILITUJE 250 DĚTÍ POMOCÍ VOJTOVY METODY  

Celkem 250 dětem cvičí pomocí Vojtovy metody na rehabilitačním oddělení Nemocnice Nový Jičín, která je členem skupiny AGEL. Vojtova metoda je neodmyslitelnou součástí moderní fyzioterapie napříč medicínskými obory, a to zejména pro pacienty s neurologickou, chirurgickou nebo ortopedickou diagnózou. U dětí je metoda používána při pohybové léčbě onemocnění mozku, míchy, skoliózy páteře.

Vojtova metoda je unikátní rehabilitační metoda, jejíž základy položil a rozpracoval český lékař, dětský neurolog, prof. MUDr. Václav Vojta v 50. letech 20. století. V roce 1968 emigroval do Německa, kde dále pracoval a kde také byla založena dodnes působící Mezinárodní Vojtova společnost. „Vojtův princip nahlíží na lokomoční projev člověka, tedy pohyb vpřed, jako na zcela automatický a slouží k dosažení motivací určeného cíle. Myslíme na cíl, ne na pohyb, který vykonáváme pro jeho dosažení. Tento je automaticky řízen centrální nervovou soustavou, takže se aktivuje, nikoliv učí,“ uvedla Bohuslava Kubínová.
V současné době se tato metoda dále rozvíjí a nachází široké uplatnění v léčebné rehabilitaci u řady onemocnění, zejména pak v dětské rehabilitaci, kde je při včasném zahájení léčby v kojeneckém věku velmi úspěšná a efektivní. „Nejdůležitější složkou Vojtovy metody je předání a edukace léčebného pohybového programu domácímu terapeutovi, nejčastěji matce. Musí být přesné, jasné a dodržováno dle instrukcí odborného terapeuta. Metoda se aplikuje 4x denně, je velmi kontaktní, fyzicky i psychicky náročná pro matku i dítě,“ říká fyzioterapeutka Ludmila Kavková, která nyní tuto metodu v Nemocnici Nový Jičín provádí.
Tato metoda je hrazena pojišťovnou.

Právě nemocnice Nový Jičín má v České republice bohaté zkušenosti s touto metodou, kterou začala jako jedna z prvních využívat již v roce 1975, když lékaři i pacienti si museli zvykat na zcela nový přístup k řešení pohybového problému dítěte. „V naší péči je nyní 250 dětí, především kojenců a batolat a také dětí v mladším školním věku. Vojtovu terapii kombinujeme i s ostatními léčebnými postupy, např. s Bobath conceptem atd”.
V nemocnici také funguje psychomotorická poradna, kde se rodiče mohou informovat o pohybovém vývoji, konzultovat nápadné držení u svého dítěte, získat rady o manipulaci s dítětem a doporučení ke správnému rozvoji pohybových dovedností z pohledu fyzioterapeuta. „Tato metoda má své uplatnění i při edukaci pohybu u dospělých, např. po mozkových příhodách, úrazech a operacích páteře, ovšem vzhledem ke kapacitě našeho oddělení se terapií dospělých pacientů zabýváme jen velmi okrajově,“ doplnila.
Poradna je již výkonem nadstandartním.

Skladba nejčastějších diagnoz

Chirurgické a traumatologické dg - např. zlomeniny krční, hrudní, bederní páteře, horních ,dolních končetin, dětské zlomeniny , ditorze ramen, kolen, kotníků… Stavy po komlikovaných zlomeninách řešených osteosynthesou, CKP, poranění svalů, šlach, stavy po břišních, hrudních, onkologických operacích.

Ortopedické - př. stavy po arthroskopiích všech kloubů, náhradách umělých kloubů kyčlí, kolen, ramen, a dalších kloubů, stavy po korekčních operacích na horních dolních končetinách.

Neurologické – vertebrogenní algické syndromy, bolesti hlavy ,kořenové syndromy stavy po poranění míchy, nervů na horních dolních končetinách, stavy po DMO.

U dětí – řešíme vadné držení těla, skoliosy…

Přednosti našeho rehabilitačního oddělení

  • Kvalitní profesionální tým
  • Vynikající organizace práce zajišťující minimální objednací doby - zvláště u postraumatických stavů je možno zahájit RHB ihned.
  • Dostatečná kapacita odd.
  • Přímá návaznost na ostatní odborné ambulance a oddělení s možností došetření komplikovaných stavů, event. snazší řešení náhlých akutních komplikací.

Díky důrazu na průběžné postgraduální vzdělávání všech pracovníků zajištějeme využití nejmodernějších RHB technik a metodik v provozu. Výhledově je plánováno další technické a materiální zdokonalení oddělení i možnost poskytování nadstandartních služeb - ošetření hyperalg zon, myogeloz instilací anestetik, i.a aplikace analgetik do všech kloubů, laserová terapie, léčení rázovou vlnou a další.

Objednávat se je možné i telefonicky a žádanku lze přinést dodatečně. U obtížně mobilních klientů- př. u traumat dolních končetin lze zajistit dopravu na rehabilitaci a zpět domů sanitkou.