Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍ Jsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Rychlý kontakt

+420 556 773 111

Pracoviště

Rehabilitační oddělení

Rehabilitace se nachází v suterénu pavilonu interních oborů. Vstup do budovy i prostory oddělení jsou řešeny bezbariérově. Dostupnost je tedy snadná jak pro mobilní, tak těžce pohybově postižené občany včetně vozíčkářů.

Oddělení je rozděleno na příjmový trakt s vyšetřovnou, čekárnou, pracovištěm ambulantní sestry a na terapeutický trakt, který je rozdělen na 4 části: elektroléčba, vodoléčba, velká tělocvična a 7 individuálních cvičeben.

Vysoký standart RHB oddělení je zajištěn jak špičkovým personálním, tak kvalitním technickým vybavením v nově vybudovaných prostorách. Rehabilitační péči zajišťujeme ambulantním i hospitalizovaným pacientům na všech odděleních včetně ARO, JIP.

Na našem oddělení pracuje stabilně 1 lékař, 10 fyzioterapeutů, 1 ergoterapeut, 2 zdravotní sestry a 2 zdravotní maséři

Rehabilitační oddělení nabízí také širokou nabídku nadstandardních služeb, které najdete v ceníku.

Skladba nejčastějších diagnoz

Chirurgické a traumatologické dg - např. zlomeniny krční, hrudní, bederní páteře, horních ,dolních končetin, dětské zlomeniny , ditorze ramen, kolen, kotníků… Stavy po komlikovaných zlomeninách řešených osteosynthesou, CKP, poranění svalů, šlach, stavy po břišních, hrudních, onkologických operacích.

Ortopedické - př. stavy po arthroskopiích všech kloubů, náhradách umělých kloubů kyčlí, kolen, ramen, a dalších kloubů, stavy po korekčních operacích na horních dolních končetinách.

Neurologické – vertebrogenní algické syndromy, bolesti hlavy ,kořenové syndromy stavy po poranění míchy, nervů na horních dolních končetinách, stavy po DMO.

U dětí – řešíme vadné držení těla, skoliosy…

Přednosti našeho rehabilitačního oddělení

  • Kvalitní profesionální tým
  • Vynikající organizace práce zajišťující minimální objednací doby - zvláště u postraumatických stavů je možno zahájit RHB ihned.
  • Dostatečná kapacita odd.
  • Přímá návaznost na ostatní odborné ambulance a oddělení s možností došetření komplikovaných stavů, event. snazší řešení náhlých akutních komplikací.

Díky důrazu na průběžné postgraduální vzdělávání všech pracovníků zajištějeme využití nejmodernějších RHB technik a metodik v provozu. Výhledově je plánováno další technické a materiální zdokonalení oddělení i možnost poskytování nadstandartních služeb - ošetření hyperalg zon, myogeloz instilací anestetik, i.a aplikace analgetik do všech kloubů, laserová terapie, léčení rázovou vlnou a další.

Objednávat se je možné i telefonicky a žádanku lze přinést dodatečně. U obtížně mobilních klientů- př. u traumat dolních končetin lze zajistit dopravu na rehabilitaci a zpět domů sanitkou.