Logo

Vy a Vaše zdravíJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Zaměstnanci nemocnice

MUDr. Matej Škrovina, Ph.D., FEARCS

MUDr. Matej Škrovina, Ph.D., FEARCS

primář chirurgického oddělení

556 773 645, 523, 606 630 419
matej.skrovina@nnj.agel.cz

MUDr. Matej Škrovina, Ph.D., FEARCS

narozen 3. července 1970, Brezno, Slovenská republika

 

Vzdělání:

 

 • 1988 – l994 studium na Jesseniové lékařské fakultě Univerzity Komenského v Martine, Slovenská republika
 • 1997 atestace z chirurgie 1. stupně
 • 2002 atestace z chirurgie 2. stupně
 • 2005 - 2010 studium na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci v doktorandském studijním programu, 6. prosince 2010 obhájená disertační práce „Minimální residuální choroba u kolorektálního karcinomu (se zaměřením na laparoskopickou resekci)“
 • 2011 atestace z koloproktologie, IPVZ, Praha
 • 2012 atestace z onkochirurgie, IPVZ, Praha
 • 2017 kvalifikace v robotické kolorektální chirurgii, European Academy of Robotic Colorectal Surgery (EARCS)
 • 2019 proktor pro robotickou kolorektální chirurgii

 

Pracovní a profesionální zkušenosti:

 

 • 1994 – 1995 sekundární lékař, Oční klinika, Nemocnice F.D. Roosevelta Banská Bystrica, Slovenská republika
 • 1995 – 2002 sekundární lékař, Chirurgické oddělení, Nemocnice s poliklinikou v Žiline, Slovenská republika
 • 2003 – 2004 sekundární lékař, Oddělení miniinvazivní a cévní chirurgie, Nemocnice Podlesí Třinec, Česká republika
 • 2005 – 2010 zástupce primáře, Chirurgické oddělení, Nemocnice v Novém Jičíně, p.o.  a Komplexní onkologické centrum Nový Jičín, Česká republika
 • 24. únor 2010 – dosud, primář, Chirurgické oddělení, Nemocnice v Novém Jičíně a.s. a Komplexní onkologické centrum Nový Jičín, Česká republika
 • 20. červenec 2011 – 2012, jmenování do funkce krajského odborného garanta za obor chirurgie – Moravskoslezský kraj
 • 1. února 2012 – dosud, odborný asistent, I. Chirurgická klinika, LF UP Olomouc, Česká republika
 • 9. březen 2012 – jmenování členem zkušební komise pro závěrečné zkoušky certifikovaného kurzu v oboru koloproktologie 
 • 1. březen 2014 – jmenován garantem pro obor chirurgie společnosti AGEL a.s.
 • 18. březen 2014 – jmenován členem Grantové komise AGEL (GKA)
 • 2014 – národní delegát World Society of Emergency Surgery (WSES) pro Českou republiku pro období 2014-2016
 • 2015 – člen redakční rady časopisu Miniinvazívna chirurgia a endoskopia (ISSN: 1336-6572, EAN – 9771336657008); časopis Sekce endoskopickej chirurgie Slovenskej chirurgickej spoločnosti SECH pri SCHCS, Sekce endoskopické a miniinvazivní chirurgie při České chirurgické společnosti J.E. Purkyně SEMCH pri ČCHS
 • 2016 – člen výboru Koloproktologické sekce ČCHS ČLS JEP
 • 2016 – člen výboru SGO ČLS JEP (Společnost pro gastrointestinální onkologii ČLS JEP) pro období 2016 – 2019
 • 2017 – člen Akreditační komisie MZ ČR pro specializovaný obor Chirurgie

 

 

Publikační a přednášková činnost:

 

     Autor a spoluautor 72 publikací v českých a zahraničních odborných časopisech (23 publikací v odborních časopisech s IF) a 8 knižních publikací,  366 přednášek, posterových a video prezentací na odborných setkáních v České republice a zahraničí. Organizátor, spoluorganizátor a lektor řady workshopů se zaměřením na laparoskopickou kolorektální chirurgii.

 

 

Pedagogická činnost:

 

 • od roku 2003 lektor kurzů miniinvazivní chirurgie a koloproktologie na workshopech a odborných akcích v České republice a zahraničí
 • 2007 - 2010 semináře s přednáškami pro studenty 5. ročníku LF UP v Olomouci na téma miniinvazivní chirurgie (vedoucí: prof. MUDr. Miloslav Duda, DrSc.)
 • člen zkušební komise č. I pro státní rigorózní zkoušky z Chirurgie ve studijním programu M5103 Všeobecné lákařství, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci (2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018)
 • 2010 – dosud účast na výučbě studentů na 1. chirurgické klinice LF UP v Olomouci (přednosta: prof. MUDr. Čestmír Neoral, CSc. )

 

Vědecko-výzkumná činnost:

 

 • účast v mezinárodní prospektivní studii: PIPAS study (Physiological Parameters for Prognosis in Abdominal Sepsis) – WSES (World Society of Emergency Surgery) multicentre prospective observational study. February 1 – May 31, 2018
 • účast v mezinárodní prospektivní studii: ESCP (European Society of Coloproctology) Snapshot Audit 2017: Left colon, sigmoid and rectal resections audit (prospective multicentre international audit, observational cohort study). 2017
 • účast v mezinárodní prospektivní studii: POSAW study (Prospective Observational Study on Acute Appendicitis Worldwide) – prospective multicenter observational study. April 1 – September 30, 2016  
 • účast v mezinárodní prospektivní studii:The 2015 European Society of Coloproctology collaboration group – The relationship between method of anastomosis and anastomotic failure: an international snapshot audit (prospective multicentre international audit, observational cohort study, ESCP right hemicolectomy audit). January – March 2015 
 • účast v mezinárodní studii:: WISS study (World Society of Emergency Surgery Intra-abdominal Infections Score Study) – multicenter observational study October 2014 – February 2015
 • účast v mezinárodní prospektivní studii:: ESCP Pan-European snapshot audit of Right Hemicolectomy / Ileo-caecal resection operations 2015
 • účast v mezinárodní prospektivní studii: European working group, Complicated intra-abdominal infections in a worldwide context, observational prospective study (CIAOW Study), 2013
 • účast v mezinárodní prospektivní studii: Europen working group, Intra-abdominal infections: Complicated Intra-abdominal infections, Observational european study (CIAO study), leden – červen 2012
 • účast v národní multicentrické retrospektivní studii: PATOD C20 Study 2013. National (Czech Republic) multicentric retrospective study of complete pathological response after preoperative chemoradiotherapy for rectal cancer 2011 – 2012.
 • účast na projektu detekce minimální residuální choroba u kolorektálního karcinomu, 2005 – 2010.

 

Ocenění:

 

 • The Best Poster Presentation: Macháčková M, Škrovina M, Benčurik V, DaVinci totálne mezorektálne excízie u pacientov s primárnym karcinómom rekta (poster presentation). Sympozium AGEL IX., Nové techniky a technologie v medicíně. Olomouc, Czech Republic, October 5 – 6, 2017
 • The Best E-poster Presentation: Škrovina M, Benčurik V, Holášková E, Macháčková M, Bartoš J, Klos K, Anděl P, Hodnotenie perfúzie anastomózy metódou ICG fluorescenčnej angiografie u pacientov s resekčným výkonom v oblasti sigmy a rekta (e-poster presentation). XXXXII. Česko-slovenský chirurgický kongres, IX. Český chirurgický kongres, Praha, Czech Republic, September 14 – 16, 2016
 • Zlatý Aeskulap 2014, Najlepší odborná publikace roku; Anděl P, Škrovina M, Ducháč V, Klos K, Inkontinence stolice a obstipace pohledem chirurga. Galén 2014, ISBN 978-80-749-140-7
 • Gold memorable medal: Skrovina M., Duda M., Srovnal J., Bartos J., Radova L., Hajduch M., Soumarova R., Adamcik L., Detection and clinical significance of minimal residual disease in colorectal cancer patients with laparoscopic resection (Oral Presentation). 10th meeting of endoscopic and laparoscopic surgeons of Asia (ELSA),  Incorporated with the 3rd congress of Vietnam association of endoscopic surgeons (VAES), Hanoi, Vietnam, November 25 – 27, 2010
 • Best Video Award 2008: Bartos P., Skrovina M., Trhlik M., Videopresentation technique of anterior, posterior & total laparoscopic exenteration (video presentation), 17th Annual Congress, European Society for Gynaecological Endoscopy, Amsterdam, The Netherlands, October 8 – 11, 2008

 

Specializační kurzy:

 

 • Bariatric Surgery, incl. Post-Graduate Course, Hamburg-Norderstedt, Germany, 26 – 28.5.2003
 • Colorectal Cancer – Postgraduate Course I, 12th International Congress of the European Association for Endoscopic Surgery, Barcelona, Spain, 9.6.2004
 • International Symposium for Laparoscopic Colorectal Surgery – post-graduate course, Hamburg-Norderstedt, Germany, 22 – 24.11.2004
 • MasterClass on Laparoscopic Colo-Rectal surgery, René Descartes University – U.F.R. des Saint Péres, Ecole Européene de Chirurgie (E.E.C), Paris, Fance, 15 – 17.5.2006
 • The hands-on training in laparoscopic colorectal surgery, Department of Surgery, Caritas-Krankenhaus St. Josef, Kooperations- und Akademisches Lehrkrankenhaus der Universität Regensburg, Regensburg, Germany, 13 – 15.11.2006
 • Colorectal Masterclass, IRCAD Center (Institut de Recherche contre les Cancers de l´Appareil Digestif) and EITS Center (European Institute of Telesurgery), Strasbourg, France, 12 – 13.4.2007
 • Colorectal Workshop, Department of General and Colorectal Surgery, Medical University of Lodz, Poland, 16.5.2007

Pre-meeting Colorectal course, Second Scientific ans Annual General Meeting, European Society of Coloproctology – ESCP, Portomaso, Malta, 26.9.2007

 • Bipolar instruments use in laparoscopic surgery course, Ospedali Riuniti di Bergamo, Italy, 19 – 21.11.2007
 • Rectal Cancer, St. Gallen, Switzerland, 28.11 – 1.12.2007
 • Rectal Cancer Surgery: TME Impact on Results, Workshop organised by Kaunas University of Medicine, Department of Surgery and Kaunas Club of Coloproctologists, Lithuania, 27.3.2008
 • Emerging Technologies for N.O.T.E.S. and endoluminal surgery, Postgraduate Course during the 16th International E.A.E.S. Congres in Stockholm, Sweden, 11.6.2008
 • V.A.C. (Vacuum Assisted Closure) International symposium and workshop, Velke Bilovice, Czech Republic, October 15, 2008 and AKH Central Hospital, Wien, Austria, 16.10.2008
 • Colon Cancer and Inflammatory Bowel Diseases (IBD), St. Gallen, Switzerland, 3 – 6.12.2008
 • Off-Site Training program in the role of a Console surgeon using the da Vinci® Surgical System and Endo Wrist® Instruments, IRCAD-EITS, Strasbourg, France, 29 – 30.1.2009
 • TachoSil® practice course, Organized by Department of Experimental Surgery, Copenhagen Medical University and Nycomed Denmark, Copenhagen, Denmark, 22.3.2009
 • Anorectal and Pelvic Floor Ultrasound Course, includes Hands-On-Lab, 4th Annual Congress of European Society of Coloproctology, Prague, Czech Republic, 23.9.2009
 • Laparoscopic Total Mesorectal Excision for Rectal Cancer, Symposium (Rectal cancer: new challenges and new strategies) and workshop, Organized by Department of Surgery, Hradec Kralove Medical University, Czech Republic, (live TME presented by Prof. Eric Rullier, MD., Chirurgie Viscérale, Hôpital Saint-André, Bordeaux, France), 27.1.2010
 • Off-Site Training program in the role of a Console surgeon using the da Vinci® Surgical System, Celebration-Florida, Orlando, FL, USA,  21 – 23. 6. 2010
 • Workshop 1: Laparoscopic Colostomy (Chair: Paolo Delrio, MD, Chief of Colorectal Surgery Section, Division of Surgical Oncology C, National Cancer Institute, Naples, Italy); Workshop 2: Laparoscopic Ileostomy & Urostomy (Chair: Hiten Patel, MD, BMSc. Hons, BM, BCh, MRCS, PhD, FRCS(Urol), FRCS(Eng.Hon), Director of Men´s Health and Head of the Section of Laparoscopic Urology at UCLH, Co-lead Robotic Surgery Implementation Group, Deputy Director Minimal Access Surgery/Simulation Centre UCLH); Workshop 3: Complicated cases – Hernia (Chair: Ioannis G Papaconstantinou, MD, PhD, Lecturer of General Surgery, 2nd Department of Surgery, Areteion Hospital, University of Athens, Greece), International Surgical Symposium, London, UK, September 2 – 3, 2010
 • Workshop – Řešení inguinálních hernií pomocí samofixační síťky PROGRIP® Covidien ECE s.r.o. Nemocnice Karlovy Vary – Ostrov, ČR, March 17, 2011
 • Workshop – Live Gastrointestinal and Thoracic Surgery: sharing experiences on the optimal tissue treatment through Ethicon Endo-Surgery new technology (Scientific coordinator – J.F. Amaral, M.D., Vice president Surgical Technology, Corporate Office Science and Technology, Johnson & Johnson, USA; Moderator – prof. A. Pietrabissa, IRCCS Policlinico San Matteo, Pavia, Italy; Faculty – Matej Skrovina, M.D., Ph.D., Hocpital & Oncological Centre Novy Jicin, Czech Republic; Video Session: Laparoscopic right colectomy – R. Petri, M.D.; Gastric resection – prof. N. De Manzini; Lung lobectomy – A. Morelli, M.D.), Department of General Surgery, University Hospital Santa Maria della Misericordia, Udine, Italy, head: Roberto Petri, M.D., April 20, 2011
 • Laparoscopic Colorectal Surgery Clinical Immersion (supervised by prof. Antonio M. de Lacy and prof. Salvadora Delgado). Hospital Clinic, University of Barcelona, Spain, May 9 – 10, 2011
 • Negative Pressure Wound Therapy (supervised by prof. Dr. Hans Smola). Wien, Austria, September 6, 2011
 • Workshop – „TME – History & Perspectives“ presentation leaded by Prof. R.J. Heald; „TME Live case / Video Session – Tip & Tricks“ performed by Prof. R.J. Heald (Surgical Director of the Pelican Cancer Foundation, Hampshire, UK), Charles University, Medical faculty, Teaching Hospital, Hradec Kralove, Czech Republic, October 27, 2011
 • Workshop – Total Mesorectal Excison; Live operation performed by Prof. Sartori C.A. (Department of Surgery, Trevisio, Italy), Brno, Czech Republic, November 4, 2011
 • Workshop II – Laparoscopic Sigmoid resection, Hands-on-training on Virtual Reality Simulators & Hands-on-training on „Tübinger“ Training-equipment performed by Prof. Dr. Hendrik Schimmelpenning (Chefartz der Klinik für Chirurgie and Unfallchirurgie, Schön Klinik Neustadt, Neustadt, Germany), European Colorectal Congress. What´s new in rectal cancer? St. Gallen, Switzerland, November 29 – December 2, 2011
 • Workshop – Surgical stapling across specialities: how to manage and avoid complications. European Surgical Institute in Hamburg-Norderstedt, Geramany, March 8, 2012
 • Parallel Workshop – IV. Pathology: Quality of surgery for colon and rectal cancer. Chair: Iris Nagtegaal, M.D., Ph.D., Professor of Pathology, Department of Pathology, Radboud University Nijmegen Medical centre, Nijmegen, The Neherlands; Co-Chair: S. Bosch, P. Quirke, H. de Wilt, W. Hohenberger, N. West. 6th European Multidisciplinary Colorectal Cancer Congress 2012, Prague, Czech republic, April 15 – 17, 2012.
 • Ethicon Endo-Surgery, Professional education, Active participation and great contribution to EES key opinion leaders faculty meeting, Split, Croatia, May 23 – 24, 2012. 
 • Advanced Laparoscopic Colorectal Surgery Workshop, June 2, 2012; Director: Conor Delaney, MD, PhD, Cleveland OH; Annual scientific meeting, The American Society of Colon & Rectal Surgeons, San Antonio, TX, USA, June 2 – 6, 2012
 • Workshop: Anorektální fyziologie, funkční vyšetření a jeho klinická aplikace (MUDr. Šlauf Petr, Chirurgická klinika, 1. LF UK a IPVZ, FN Na Bulovce, Praha). Pracovní den Koloproktologické sekce ČCHS ČLS JEP, Praha, Czech Republic, February 7, 2013 
 • Advanced Laparoscopic Symposium and Workshop: Pearls from the Pros, April 27, 2013; Director: Bradley Champagne, MD; Co-director: Jammie Cannon, MD; Annual scientific meeting, The American Society of Colon & Rectal Surgeons, Phoenix, Arizona, USA, April 27 – May 1, 2013
 • Asia  Endosurgery Task Force (AETF) Workshop: Laparoscopic Colorectal Surgery. (Course Director: Jun-Gi Kim, M.D., Professor, Department of Surgery, Seoul St.Mary´s Hospital, The Catholic University of Korea, Korea; President AETF: Yoshiharu Sakai, M.D., Professor of Surgery, Graduate School of Medicine, Kyoto University, Japan), Osong, Korea, August 21 – 22, 2013
 • Postgraduate course in collaboration with the department of Surgery, 2nd Faculty of Medicine, Charles University and Central Military Hospital, Prague; Multidisciplinary approach to the treatment of colorectal liver metastases, Chairs: Treska V., Kothaj P., Andrasina T.; Pancreatic carcinoma – current treatment, Chairs: Kala Z., Oláh A., Andrasina T., 40. česko-slovenský chirurgický kongres s mezinárodní účastí & 6. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu, Pilsen, Czech Republic, September 11 – 13, 2013
 • Workshop: The future of transanal surgery: TAMIS and beyond. Eighth Scientific & Annual Meeting European Society of Coloproctology (ESCP), Belgrade, Serbia, September 25, 2013
 • Workshop: Spotlight endoscopic coloproctology. Speakers/course directors: Muller B. (Heidelberg, Germany), Bintintan V. (Cluj-Napoca, Romania), Serra-Araci X. (Barcelona, Spain), Morino M. (Torino, Italy). Eighth Scientific & Annual Meeting European Society of Coloproctology (ESCP), Belgrade, Serbia, September 26, 2013
 • Workshop: How to lower the risk of surgery (Anastomotic risk). Chairs: Lehur PA. (France), Adamina M. (Switzerland), Parker M. (UK). Eighth Scientific & Annual Meeting European Society of Coloproctology (ESCP), Belgrade, Serbia, September 26, 2013 
 • Laparoscopic vs Open Colorectal Surgery – Live Surgery Event. Chairs: Tom Scheinin, M.D., Ph.D., FRCS, Ass. Prof., Department of GI Surgery, Helsinki University Hospital, Finland; Monika Carpelan-Holmström, M.D., Ph.D., Department of GI Surgery, Helsinki University Hospital, Finland; Martin Sabol, M.D., Ph.D., Department of Surgery, St. Elisabeth Cancer Institute, Bratislava, Slovakia; Matej Skrovina, M.D., Ph.D., Department of Surgery,  Oncological Centre Novy Jicin, Czech Republic; Bratislava, Slovakia, March 20, 2014
 • Workshop: TAMIS – transanální mezorektální excize. Chairs: Knol J. (Belgium), Ferko A.(Czech Republic). Hradec Kralove, Czech Republic, April 29, 2014.
 • Transanal Endoscopic Surgery Workshop. Director: Joshua Bleier, MD, Philadelphia, PA; Assistant Director: Peter Cataldo, MD, Burlington, VT. May 17, 2014; 7:00 am – 5:00 pm, The American Society of Colon and Rectal Surgeons, Annual Scientific Meeting, May 17 – 21, 2014, Hollywood, FL, USA.
 • Workshop: New tech training event, Da Vinci Xi-System; IRCAD – EITS, 1 Place de l´Hopital, Strasbourg, France, September 9, 2015
 • „Hands On“ seminar: DaVinci Surgery advanced Training Session under clinical conditions; Heads: Dr. med. Gintautas Virakas, Dr. med. Tilman Schlick, Dr. rer. nat. H. Ziervogel, Wendisch Rietz, Germany, November 27, 2015. 
 • DaVinci Xi system training as a Console Surgeon, Da Vinci Training Center IRCAD, Training conducted by Eric Leplat, Strasbourg, France, December 21, 2015
 • Swiss TaTME Workshop, Institut fur Anatomie, Universität Bern, Switzerland (Hands-on practice on high-quality human cadavers) & Department of Surgery, Kantonsspital St. Gallen, Switzerland (Experience a live TaTME procedure in OR); Faculty: Dr. Walter Brunner, MSC MBA FRGS (local faculty), Prof. Stephan Vorburger MCR (local faculty), Dr. Colin Sietses (European Colorectal Expert and Guest faculty), Switzerland, December 6 – 7, 2016
 • Workshop and hands-on practice: Robotic right colectomy with extended lymphadenectomy and intracorporeal anastomosis, European Academy for Robotic Colorectal Surgery (EARCS), Chair: Dr. Marcos Gomez, Hospital virtual Valdecilla, Santander, Spain, April 6 – 7, 2017
 • Ethicon colorectal expert conference: Management of complexities in colorectal surgery, Chairmen of course: Michael Parker (UK), Per Nilsson (Sweden), European Surgical Institute, Norderstedt, Germany, May 9, 2017
 • Symposium and Workshop: Transanal Total Mesorectal Excision (taTME), Chair: Atallah S, MD; Sylla P, MD; June 10, 2017, 7:30AM – 4:30PM; American Society of Colon & Rectal Surgeons, Annual Scientific Meeting, Tripartite Meeting, Seattle, Washington, USA, June 10 – 14, 2017
 • Colorectal Mini Fellowship, Chair: Jose Maria Navascues, MD, Hospital Donostia, San Sebastian, Spain, November 6 – 8, 2017
 • Colorectal Mini Fellowship, Chair: Pedro Correira da Silva, MD, Hermani Monteiro, MD, Centro Hospilar de Sao Joao, Alameda, Porto, Portugal, October 24 – 26, 2018
 • Masterclass in Colorectal Surgery, European colorectal congress, St. Gallen, Switzerland, December 2, 2018
 • Colorectal Faculty Summit, da Vinci Si, X, Xi system, IRCAD, Strasbourg, France, January  10, 2019

 

 

Studijní pobyty a oficiální návštěvy:

 

 • Department of Surgical Oncology, MD Anderson Cancer Center, The University of Texas, Houston, USA, 3 – 7.10.2005  (Jean-Nicolas Vauthey, M.D., F.A.C.S., Professor of Surgery, Chief, Liver Service)
 • Department of Surgery, Carl-Thiem-Klinikum, Cottbus, Germany, 29.10.2007. Transanal endoscopic microsurgery (T.E.M.) – operation technique, live surgery (Dr. med. M. Bereuter – colorectal surgery, Prof. Dr. med. I. Gastinger – Chief of Department)
 • Department of Surgery, University of Hong Kong Medical Centre, Queen Mary Hospital, Hong Kong, 5 – 8.11.2007 (John Wong, Professor and Haed, Department of Surgery and Law Wai Lun, Honorary Clinical Associate Professor, Division of Colorectal Surgery)
 • Department of Clinical Oncology, The Chinese University of Hong Kong, Prince of Wales Hospital, Hong Kong, 9.11.2007 ( Professor Anthony T.C.Chan and Professor Tony S.K. Mok)
 • Official visitor: Department of Surgery (Unita Operativa Autonoma, Dipartmento Area Chirurgica), Azienda U.L.S.S. 15, P.O. Camposampiero, Alata Padova, Regione del Veneto, Italy; Head of department: Emilio Morpurgo, MD; workshop: Laparoscopic and robotic colon and rectal cancer surgery, transanal total mesorectal surgery; May 28 – 29, 2015
 • Official visitor: Minimally invasive surgery department, University of Insubria, Varese, Italy; Head of department: Professor Luigi Boni, MD, FACS; workshop: Indocyanine green fluorescent imaging during laparoscopic surgery; September 16, 2015
 • Official visitor: Queen Alexandra Portsmouth Hospital NHS Trust, Portsmouth, UK, Professor Amjad Parvaiz, MD, FRCS; hands on training on DaVinci colorectal cancer surgery, December 10, 2015

 

 

Členství v odborných organizacích:

 

 • since 1995 Slovak Surgical Association

                        (Slovenská chirurgická spoločnosť)

since 2005 Society of Enedoscopic Surgery of the Slovak Surgical Association 

                  (Sekcia endoskopickej chirurgie SCHS)                    

 • since 2003 Czech Medical Association of the J.E.Purkyně
 • since 2003 Czech Surgical Association of the J.E.Purkyně Czech Medical Association

                        (Česká chirurgicka společnost ČLS JEP)

since 2003 Society of Endoscopic – Miniinvasive Surgery

                  (Sekce miniinvazicní chirurgie ČCHS ČLS JEP)

      since 2005 Society of Coloproctology

                        (Koloproktologická sekce ČCHS ČLS JEP)

                        Člen výboru Koloproktologické sekce ČCHS ČLS JEP od 2016

      since 2005 Society of Hepatopancreatobiliary Surgery

                        (Hepatopankreatobiliární sekce ČCHS ČLS JEP)

 • since 2011 Society of Robotic Surgery

                        (Česká společnost robotické chirurgie ČLS JEP)

 • since 2006 Czech Oncological Society of the J.E.Purkyně Czech Medical Association

                        (Česká onkologická společnost ČLS JEP)

since 2006 Society of Surgical Oncology

                  (Onkochirurgická sekce ČOS ČLS JEP)

 • since 2007 European Society of Coloproctology (ESCP)
 • since 2007 European Association for Endoscopic Surgery (E.A.E.S.)
 • since 2014 World Society of Emergency Surgery (WSES)

                  WSES National Delegate for Czech Republic for the period 2014-2016

 • since 2015 Society of Gastrointestinal Oncology

                  (Společnost pro gastrointestinální onkologii ČLS JEP)

                  Člen výboru SGO ČLS JEP 2016 – 2019 

 • since 2015 Member of Editorial Board of Miniinvazívna chirurgia a endoskopia (ISSN: 1336-6572, EAN – 9771336657008); časopis Sekce endoskopickej chirurgie Slovenskej chirurgickej spoločnosti SECH pri SCHCS, Sekce endoskopické a miniinvazivní chirurgie při České chirurgické společnosti J.E. Purkyně SEMCH pri ČCHS