Logo

Vy a Vaše zdravíJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Zaměstnanci nemocnice

Ing. Stanislav Machala

Ing. Stanislav Machala

vedoucí radiologický fyzik a dohlížející osoba

Vzdělání

 • Absolvent Elektrotechnické fakulty VŠDS Žilina

Kvalifikace

 • Atestace v oboru Technické spolupráce v radioterapii, radiodiagnostice a nukleární medicíny
 • Oprávnění SÚJB
  Zvláštní odborná způsobilost k vykonávání činností zvláště důležitých z hlediska radiační ochrany:
  • Soustavný dohled při práci se zdroji ionizujícího záření
  • Řízení prací se zdroji ionizujícího záření
  • Řízení zkoušek k ověřování shody vlastností a parametrů zdrojů ionizujícího záření se schváleným typem
  • Řízení přejímacích zkoušek
  • Řízení zkoušek dlouhodobé stability

Členství v odborných společnostech

 • Společnost radiační onkologie, biologie a fyziky
 • Česká společnost fyziků v medicíně