Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍ Jsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Rychlý kontakt

+420 556 773 111

Pracoviště

Anesteziologicko-resuscitační oddělení / mezioborová JIP

Lůžková část ARO poskytuje komplexní resuscitační a intenzivní péči pro pacienty s ohrožením a selháváním základních životních funkcí, specializovanou péči o pacienty po rozsáhlých a komplikovaných operačních výkonech.

Vybavení komplexním monitoringem životních funkcí, možnost kontinuálního sledování hemodynamických (oběhových) parametrů, bed-side (u lůžka) základní laboratorní diagnostika, přístroje pro umělou plicní ventilaci na každé lůžko, přístroj pro mimotělní očišťovací metody („kontinuální dialýza“).
 
Organizačně spadá pod ARO také Mezioborová jednotka intenzivní péče operačních oborů, k dispozici 12 lůžek poskytující komplexní intenzivní péči (především pooperační).

Návštěvy:

Po - Pá: 15:00 - 16:00
So - Ne: 13:00 - 15:00

Lůžková část ARO:

  • 10 resuscitačních lůžek
  • 6 v samostatných boxech
  • 4 v otevřené části oddělení

Anesteziologický úsek:

  • Anesteziologická ambulance
  • Anesteziologická pracoviště na jednotlivých operačních sálech, na CT a oddělení intervenční medicíny RDG oddělení, na Radioterapii

Mezioborová JIP operačních oborů

  • 12 lůžek