Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Pracoviště

Interní oddělení

Interní oddělení zajišťuje léčebnou péči a diagnostickou činnost, jak pro pacienty spádové oblasti novojičínska, tak i pro mimorajónní pacienty – klienty Komplexního onkologického centra v Novém Jičíně.  Jako  interní oddělení s neselektovaným příjmem se stará o pacienty se širokou škálou interních diagnos ve všech podoborech vnitřního lékařství a zároveň  v oblasti intenzivní péče poskytuje vysoce specializovanou péči o pacienty s život ohrožujícími onemocněními onkologickými, neurologickými,  plicními, infekčními a o pacienty vyžadujícími speciální metabolickou péči.

 Pracoviště je umístěno v nově vystavěném komfortně vybaveném pavilónu interních oborů a disponuje 55 standardními lůžky, 16 intenzivními lůžky na JIP, 10 lůžky hemodialyzační stanice pracující ve třech směnách a obvyklým zázemím odborných ambulancí a vyšetřoven:  konziliární a příjmovou interní ambulancí, stacionářem se třemi lůžky, kardiologickou, gastroenterologickou, nefrologickou, diabetologickou, revmatologickou a cévní ambulancí a pracovišti funkční, echokardiografické a ultrasonografické diagnostiky.

Spektrum poskytované léčebné péče

Standardní oddělení poskytují péči o pacienty s kompletním rozsahem interních diagnóz. Jsou vybavena telemetrickým monitorováním EKG (14 telemetrických jednotek) umožňujícím nepřetržitou monitoraci srdeční akce pacientů, pokoje pacientů mají vlastní sociální zařízení a k dispozici jsou také tři nadstandardní pokoje. 

Jednotka intenzivní péče o celkovém počtu 16 lůžek má charakter „mezioborové nechirurgické JIP" a jsou zde hospitalizováni pacienti s život ohrožujícími stavy- akutní koronárními syndromy a plicními emboliemi, závažnými arytmiemi, akutním srdečním selháním, akutním krvácením do trávicího a respiračního traktu, akutním respiračním selháváním, akutními cévními mozkovými  příhodami, otravami, septickými a šokovými  stavy a celou řadou dalších diagnóz vyžadujících intenzivní péči. Sedm jednolůžkových boxů pak umožňuje specializovanou péči o těžce imunosuprimované pacienty například s febrilní neutropenií vyžadujícími izolaci a zvýšený hygienický režim. S pěti přístroji pro umělou plicní ventilaci a dvěma přístroji pro kontinuální eliminační (hemodialyzační) metody je jednotka intenzivní péče schopna postarat se o pacienty s nejtěžšími formami multiorgánového selhání. Tým lékařů a sester JIP dále zajišťuje  kardiopulmonální resuscitace v pavilónu interních oborů a poskytuje péči o pacienty po resuscitaci včetně  léčebné hypotermie. Dočasné kardiostimulace, pravostranné srdeční katetrizace a invazivní monitorování krevních tlaků pak doplňují škálu metod zajišťujících péči o široké spektrum pacientů.

 Hemodialyzační stanice v současné době zajišťuje péči o cca 60 pacientů s chronickým selháním ledvin a nefrologický tým má v péči několik pacientů odkázaných na peritoneální dialýzu. Kromě soustavné péče o pacienty v chronickém hemodialyzačním programu se zaměřuje na zajišťování permanentních žilních vstupů a ultrasonografickou diagnostiku onemocnění ledvin.

 Ambulantní část s výše vyjmenovanými ambulancemi poskytuje zázemí pacientům vyžadujícím ambulantní a dispenzární péči v daných podoborech vnitřního lékařství. Součástí gastroenterologické ambulance je endoskopické pracoviště, kde se provádí obvyklé diagnostické a léčebné endoskopické zákroky (gastroskopie, kolonoskopie, polypektomie, léčba krvácení do trávicího traktu, perkutánní gastrostomie, balónkové dilatace stenóz, zavádění stentů apod.) a hepatologická poradna, kde jsou prováděny biopsie jaterní. Součástí kardiologické ambulance je pracoviště funkční diagnostiky s možností vyšetřit pacienty Holterovským monitorováním EKG, ambulantním monitorováním krevního tlaku, ergometrií a HUT.  Ultrasonografické pracoviště disponuje možností transthorakální, jícnové a dobutaminové echokardiografie, dopplerovské cévní sonografie, ultrazvukové diagnostiky břicha, pánve a hrudníku.

Přednosti pracoviště

Návaznost na Komplexní onkologické centrum si vynutila specializaci na péči o pacienty s komplikacemi onkologických onemocnění. Tomu odpovídají i požadavky na teoretické a praktické dovednosti personálu a technické vybavení JIP. Aktuálně mají dva lékaři specializovanou způsobilost v oboru intenzivní medicína, kurzy klinické výživy a metabolické péče s danou licencí, další lékaři si aktuálně vzdělání v oblasti intenzivní péče a klinické výživy rozšiřují. Zdravotnický personál je vyškolen v péči o dlouhodobé cévní vstupy jako jsou venosní porty a permanentní žilní katetry.

Ostatní

Lékaři oddělení přednášejí na celostátních i zahraničních odborných sjezdech a publikují v českých i zahraničních časopisech.