Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍ Jsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Rychlý kontakt

+420 556 773 111

Trombóza a hemostáza

Hluboká žilní trombóza je onemocnění žilního řečiště. Jejím podkladem je krevní sraženina (trombus), která vede k ucpání žil (nejčastěji dolních končetin). Za určitých okolností může dojít k odlomení části trombu, která pak cestuje (embolizuje) vlivem krevního proudu do plicního řečiště (plicní vmetek, embolus). Je-li  plicní vmetek velký, dojde k ucpání významné části plicního řečiště, což může mít za následek těžké poškození zdraví (masivní embolizace) nebo dokonce smrt pacienta (fatální plicní embolizace). Riziko vzniku žilní trombózy závisí na řadě vrozených nebo získaných faktorů. Specializovaná hematologická pracoviště se zabývají diagnostikou změn krevní srážlivosti, které vedou ke vzniku trombózy (tzv. trombofilních stavů). Výskyt žilní trombózy lze snížit účinnými preventivními nebo léčebnými prostředky.

Poněkud jiný problém je trombotický uzávěr v tepenné části krevního řečiště, který vede k infarktu myokardu, mozkové příhodě nebo k ucpání tepen dolních končetin. I zde však hematologové přispávají významnou měrou k účinné prevenci i terapii.

Jiné změny krevní srážlivosti se projevují různě významným sklonem ke krvácení. Poruchy mohou být také vrozené (hemofilie A nebo B, von Willebrandova nemoc…) nebo získané (poruchy krevní srážlivosti při těžkých poruchách jater nebo ledvin, těžké snížení počtu krevních destiček…). Diagnostika i terapie těchto poruch je doménou hematologů.

zpět na úvodní stránku oddělení