Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍ Jsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Rychlý kontakt

+420 556 773 111

Pracoviště

Nukleární medicína PET/CT

Diagnostické vyšetření, kdy lze získat morfologický a metabolický obraz tkáně během jednoho vyšetření. CT přístroje zabudované do hybridních kompletů poskytují kompletní anatomické a morfologické zhodnocení vyšetřovaného pacienta. PET kamery naopak poskytují funkční informaci a ozřejmují etiologii CT obrazů. Kombinovaná metoda využívá výhod obou integrovaných přístrojů a řeší mnohá úskalí samostatně prováděných vyšetření. Kromě vyšší diagnostické přesnosti zvyšuje i komfort pacienta.

Vyšetření prováděné na našem pracovišti:

Zdvořile žádáme lékaře aby jednotlivé žádanky vyplňovali v programu MS Word a obdobných.

POZOR! U INDIKACÍ: Infekční endokarditida, sarkoidóza srdce  - speciální příprava pacienta za účelem redukce akumulace 18F-FDG v myokardu - postup ke stažení zde.

Informace pro lékaře na PET-CT vyšetření

Pokyny pro lékaře ohledně objednání a přípravy pacientů na vyšetření PET/CT s radiofarmakem 18F–FDG na pracovišti nukleární medicíny v Novém Jičíně


Objednání

Pacient je na plánované vyšetření PET/CT objednán na základě:

 • Řádně vyplněné a podepsané  ŽÁDANKY. Žádanku je nutné zaslat elektronicky nebo poštou předem! Pokud je žádanka zaslána elektronicky nebo faxem, přinese si originál podepsané žádanky pacient s sebou v den vyšetření
 • informovaného souhlasu pacienta s PET/CT vyšetřením, který pacient obdrží od odesílajícího lékaře k prostudování a přinese si jej s sebou na vyšetření ! Indikující, odesílající lékař obeznámí pacienta s přínosem a také s možnými komplikacemi spojenými s vyšetřením pomocí ionizujícího záření a poučí jej o přípravě na vyšetření. Je důležité pacientům zdůraznit, aby měli zapnutý telefon a také že se na vyšetření musí dostavit včas!
 • Telefonní číslo pro objednání pacienta: 556 773 104
 • Doporučujeme objednávat pacienty až po 9. Hodině
 • Pokud chcete poslat jen obrazovou dokumentaci z PACSu volejte: 556 773 104

Zrušení objednání

 • Zrušit objednání plánovaného vyšetření je nutné co nejdříve, aby bylo možné  uvolněný termín  nabídnout  dalšímu  pacientovi, který potřebuje čas k  přípravě!
 • Telefonní číslo pro zrušení objednání pacienta: 556 773 104

Doporučení po vyšetření

 • radioaktivní látka se většinou rozpadne do druhého dne a část se vylučuje močí, takže se doporučuje zvýšit denní přísun tekutin
 • všichni pacienti po vyšetření pomocí PET/CT by se měly alespoň 12 hodin zdržet kontaktu s těhotnými ženami a malými dětmi.
 • kojící pacientky by měly po vyšetření alespoň do následujícího dne přerušit kojení a mléko odstříkávat a zejména se zdržet blízkého kontaktu s dítětem alespoň na dobu 12 hodin po vyšetření
 • radioaktivní látka nemá žádný vliv na řízení auta
 • zákaz řízení vozidla platí pro případ, že pacient užil léky, které mohou změnit jeho pozornost
 • pacient není nijak omezen v návratu do práce
 • v případě, že pacient plánuje cestu letadlem nebo do zahraničí, je potřeba si na recepci pracoviště vyžádat při odchodu tzv. Potvrzení o podání radiofarmaka, aby se předešlo případným nedorozuměním při kontrole pomocí detektorů na hranicích nebo na letišti

V případě nejasností neváhejte kontaktovat pracoviště nukleární medicíny:

Telefon recepce: 556 773 104
FAX  recepce: 556 773 105