Logo

Vy a Vaše zdravíJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Pracoviště

Nukleární medicína PET/CT

Vážená paní, Vážený pane,

Váš ošetřující lékař Vám doporučil, na základě Vašeho zdravotního stavu a předchozích vyšetření, diagnostické vyšetření na našem Oddělení nukleární medicíny, aby získal upřesňující informace o Vašem zdravotním stavu. Před návštěvou si důkladně prostudujte následující materiály:

Materiály Vám budou k dispozici také na Oddělení nukleární medicíny Nemocnice Nový Jičín, které se nachází v Pavilonu interních oborů (č.5). Vchod na oddělení je z druhé strany budovy za Urologickou ambulancí.

Radioaktivní látka je objednávána předem a celé vyšetření je finančně nákladné. V případě, že jste objednán/a a nemůžete se dostavit k vyšetření, neprodleně, prosím, informujte naše oddělení na čísle 556 773 104, abychom mohli uvědomit dalšího pacienta! Děkujeme.