Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍ Jsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Rychlý kontakt

+420 556 773 111

Hormonální léčba

Působení androgenů na hormonální receptory vede k růstu a množení buněk karcinomu prostaty. Cílem hormonální léčby je navození útlumu androgenů, která povede i k útlumu buněk primárního tumoru i případných metastáz.

Kombinace hormonální léčby s radioterapií

V některých případech je vhodné léčbu zářením kombinovat s hormonální terapií (HT). Ta se zpravidla zahajuje několik měsíců před začátkem radioterapie. Hormonální léčba se používá u rizikovějších a pokročilejších skupin nádorů, ale slouží též ke zmenšení velikosti prostaty.

Jak dlouho je třeba hormonální léčbu aplikovat?

Kombinace injekcí a tablet před a po dobu radioterapie je užívána nejčastěji po dobu 4-6 měsíců. Hormonální léčba zpravidla pokračuje i po skončení radioterapie. Obvyklá doba podávání této zajišťovací HT je 2-3 roky. Je podávána nejčastěji ve formě tablet (u některých pacientů jsou aplikovány injekce 1x za 3 měsíce). Formu a předpokládanou délku podání HT Vám individuálně stanoví Váš ošetřující lékař.

Jaké jsou nežádoucí účinky hormonální terapie?

Nežádoucí účinky hormonální terapie jsou různé v závislosti na použitém preparátu. Často mezi ně patří návaly horka, snížené libido i snížení potence, únava, snížení tělesné výkonnosti, zvětšení event. i bolestivost prsou. Tyto projevy zkonzultujte se svým ošetřujícím lékařem na ambulanci. Velmi důležité je dodržování pravidel zdravé životosprávy včetně přiměřené tělesné aktivity (cvičení).

V případě, že budete mít jakékoliv potíže v mezidobí, je vhodné se telefonicky spojit s ošetřujícím lékařem. Také doporučujeme pravidelné kontroly u Vašeho urologa.

Paliativní hormonální léčba

V případě pokročilejších nádorů se volí paliativní hormonální léčba. Toto působení je však dočasné, po určité době dojde k rozvoji hormonorezistence a progresi onemocnění.
Metod hormonální léčby je celá řada, od provedení kastrace (odstranění varlat), přes aplikaci injekcí po tabletky.

zpět na úvodní stránku oddělení