Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍ Jsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Rychlý kontakt

+420 556 773 111

Porodnické oddělení

Novorozenecké oddělení

Jsme moderní porodnice s individuálním přístupem k matce i dítěti

Každé dítě vnímáme jako jedinečné a přistupujeme k němu individuálně. Poskytovaná péče je na vysoké odborné úrovni. V popředí máme maximální komfort dítěte i jeho matky.

Akceptujeme přání rodičky, umožňujeme vlastní porodní plán

Akceptujeme porodní plán. Příprava k porodu zahrnuje vypracování porodního plánu. Naše porodnice nabízí konzulce s porodním plánem při převzetí rodičky do péče. Vysvětlení pojmů a procesů s prohlídkou daných místností a možností položit doplňující otázky.

Ambulantní porod

Pokud zvažujete ambulantní porod, doporučujeme absolvovat fetální ECHO ve II. trimestru těhotenství v ambulanci dětské kardiologie. V případě propuštění do domácího prostředí před uplynutím 72 hod. mají rodiče možnost objednání do Novorozenecké ambulance, kde budou probíhat následné kontroly a doplnění screeningu.

Respektujeme utajený porod

Vítán otec u porodu, spolupráce s dulami či soukromými porodními asistentkami

Otec je rodičem a zákonným zástupcem dítěte. Má právo být přítomen u porodu. I u nás je na každém porodním boxe křeslo pro otce a počítáme s ním. Dodržujeme aktuálně platné vládní opatření a nařízení. Matka a otec pobývají na samostatném porodním boxe a nepřichází do styku s jinými rodičkami.

Samostatné boxy

plné soukromí, možnost masážní vany, volba hudby na porodním sále dle přání rodičky, pobyt otce po celou dobu porodu.

Pozdní podvaz pupečníku

Aktivní Bonding i po císařském řezu, dle stavu rodičky ev. bonding otce je samozřejmostí

Císařský řez

Pokud si rodiče při operačním porodu přejí bonding, může probíhat s matkou nebo otcem dítěte. Při volbě bondingu s otcem, je v bezprostřední blízkosti operačního sálu místnost pro otce. Tam najde tatínek zázemí a soukromí pro tyto jedinečné chvíle strávené se svým dítětem.

První ošetření novorozence na porodním sále, plný rooming-in

Zásady něžné péče v přístupu k novorozenci

 1. O každé dítě pečujeme individuálně a respektujeme jeho jedinečnost.
 2. Dítě je umístěno na pokoj (rooming-in) a většinu vyšetření provádíme právě tam, včetně denních vizit dětským lékařem.
 3. Každou maminku vedeme ke správné manipulaci s novorozencem, ošetřování miminka provádí nejdříve pod dozorem personálu, po zvládnutí pak samostatně.
 4. Koupání novorozence probíhá individuálně v čase, který zvolí matka.
 5. Ke screeningovým a jiným vyšetřením u novorozence respektujeme jeho režim spánku a bdění.
 6. U každé matky podporujeme kojení, snažíme se, aby každá matka šla domů plně kojící. Omezujeme hluk a přímé světlo, které by narušovaly vytvoření správného denního rytmu.
 7. Pokud stav dítěte neumožňuje kojení, každou matku vedeme ke správné technice dokrmování, k dispozici má nejmodernější odsávačku.
 8. Jsme přesvědčeni o tom, že něžná péče napomáhá uzdravování. V případě nutnosti sledování dítěte nezamezujeme rodičům přímý kontakt s dítětem (bonding, pokud to stav dítěte umožní).
 9. Novorozence v ranních hodinách běžně nevážíme, vyčkáváme doby před koupáním. Každá maminka má na pokoji k dispozici certifikovanou kojeneckou váhu.
 10. Minimalizujeme odběry u novorozence. Ke kontrole žloutenky máme k dispozici transkutánní měření.

Dítěti je nejlépe v domácím prostředí, jsme připravení i na časné propuštění z porodnice.

Plný komfort: výbava pro miminko během pobytu zdarma

Aby se každá maminka po porodu mohla plně věnovat dítěti, poskytujeme pro novorozence vše potřebné zdarma - postýlku s monitorem dechu,
- v případě potřeby vyhřívanou podušku,
- veškeré oblečení na dobu pobytu,
- zavinovačky, osušky, látkové pleny,
- kosmetiku (olej, mléko, přísady do koupele, mast na ošetřování zadečku),
- startovací balíček jednorázových plen (prosíme doneste si také své),
- vlhčené ubrousky.

Kompletní screening novorozence u lůžka

Péče o novorozence a vyšetření během pobytu na našem novorozeneckém oddělení.

 • První vyšetření a zhodnocení zdravotního stavu Vašeho miminka pediatrem je provedeno do 24 hod od narození.
 • screening vrozeného šedého zákalu (katarakty) provádí lékař u všech dětí vyvoláním červeného reflexu na sítnici pomocí oftalmoskopu. Vyšetření je rychlé a nebolestivé, výsledek je znám okamžitě – včasný záchyt a léčba vrozeného šedého zákalu sníží riziko těžkého a trvalého zrakového postižení.
 • screening sluchu u novorozenců: vyšetření tzv. otoakustických emisí (OAE) provádí sestra u klidného nejlépe spícího dítěte. Vyšetření je nebolestivé. Do zvukovodu se vloží malá sonda, přístroj vyvolává zvukový podnět a změří odpověď vláskových buněk vnitřního ucha. Pokud odpověď nelze vybavit, test se opakuje několikrát v průběhu hospitalizace, případně zajistíme termín kontrolního vyšetření ambulantně čipodrobné vyšetření na oddělení foniatrie. Přínosem screeningu sluchu je včasné sledování v odborné poradně a řešení případného problému.
 • novorozenecký screening: vyhledávání závažných metabolických chorob v jejich časném stadiu v rozmezí 48 - 72 hodin od narození. Provádí se odebíráním několika kapek krve z patičky, které se odesílají do specializovaných laboratoří Brno a Olomouc – výsledek negativního screeningu se nesděluje. Pokud by byl výsledek pozitivní /asi 14 dnů/ - laboratoř kontaktuje nemocnici, ošetřujícího lékaře, který zajistí případné další vyšetření krve novorozence.
 • ultrazvukové vyšetření ledvin: metoda, která nezatěžuje organismus zářením, slouží k vyhledávání vrozených vývojových vad ledvin a jiných odchylek od normy. Provádí se nejdříve 3. den po narození. Při pozitivním nálezu zajišťujeme termín kontrolního vyšetření v dětské nefrologické ambulanci.
 • vyšetření kyčlí ortopedem: dysplazie kyčelního kloubu je nejčastější ortopedické onemocnění v dětském věku. Lékař zhodnotí kyčle klinicky a následně pomocí ultrazvukového přístroje. V případě patologie ortoped ordinuje široké balení, ortopedickou peřinku a další kontroly.
 • pupeční pahýl: na našem oddělení se péče o pupeční pahýl řídí dle individuální domluvy s rodiči. Pokud je přáním rodičů pupečník odstřihnout, provádíme tak po jeho důkladném zaschnutí.Po odstřižení je pupek sterilně ošetřen a sledován přibližně 24 hodin. Variantou je ponechat pupečník do jeho samovolného odloučení.
 • aplikace Vitamínu K: prevence krvácivé choroby novorozence. Na našem oddělení standardně aplikujeme vitamín K do svalu na levém stehně – podává se jednorázově. Volitelnou variantou na přání rodičů je možné podat vitamín K v kapkách, v čemž se pokračuje ještě 1 x týdně do 12. týdne věku.
 • očkování proti TBC se plošně u novorozenců neprovádí – matky vypisují dotazník, a v případě indikace se očkování provádí po předchozí individuální konzultaci v plicní ambulanci.
 • vyšetření závažných imunitních poruch (TREC a KREC) –  Umí včas odhalit závažné poruchy vývoje buněčné a protilátkové imunity, a tím u dítěte umožňuje ihned zahájit adekvátní léčbu. U dětí s těmito poruchami buněčné imunity je kontraindikováno očkování živými vakcínami (např. proti rotavirům, tuberkulóze, spalničkám, příušnicím či zarděnkám).Toto vyšetření se tedy může stát základem pro bezpečnou vakcinaci dítěte,
 • Screening spinální muskulární atrofie (SMA) a těžké kombinované imunodeficience (SCID) - umožňuje u nově narozených dětí včas odhalit tato dvě závažná vzácná geneticky podmíněná onemocnění. Podmínkou úspěšné léčby je včasné odhalení těchto onemocnění, a to ještě v jejich presymptomatickém stadiu, tj. dříve, než se projeví svými typickými klinickými příznaky.

Nadstandardní pokoje, možnost pobytu otce na oddělení

Kineziotaping

Vyškolené laktační poradkyně po celou dobu pobytu

V rámci zkvalitňování služeb a propagace kojení poskytuje novorozenecké oddělení Nemocnice AGEL Nový Jičín a.s. telefonické konzultace a rady maminkám ohledně kojení po celých 24hod. Kontakt na linku kojení: Tel.: 556 773 723 Na této lince je i možnost objednání do laktační poradny. Jsme mezinárodně certifikování jako „Baby friendly hospital“.

Předporodní kurzy a cvičení těhotných

Aktuální informace o předporodních kurzech naleznete zde.

První ošetření novorozence

první ošetření novorozence se provádí na vyhřívaném lůžku přímo na porodním boxu za přítomnosti obou rodičů. Označení miminka provádí otec – na hrudník číslo, na levé stehno příjmení dítěte. Na levou ručku přikládáme náramek s identifikačními údaji. Doprovodným osobám umožňujeme focení, natáčení celého ošetřování dítěte. Novorozenec zůstává s maminkou a doprovodnou osobou 2 hod. na porodním boxe. Bonding je u nás samozřejmostí. Po tuto dobu je dle chuti dítě přikládáno pod dohledem sestry k prsu.

Plavání kojenců

Nemocnice AGEL Nový Jičín pořádá ve spolupráci s klubem vodních sportů Laguna kurz plavání kojenců v prostorách rehabilitačního oddělení. Více informací zde.

Bezepčnost na prvním místě

Na porodním sále pomáhá novorozenci k lepší poporodní adaptaci bonding. U nás je každý novorozenec při bondingu sledován pomocí pulzního oxymetru. Po celou dobu bondingu sestra hlídá stav dítěte a zaznamenává. Po dobu dalšího pobytu je dítě v nepřetržitém kontaktu s matkou v režimu plného Roamingu-in. V každé postýlce je baby sense monitor, který hlídá dech novorozence a v případě přerušení dýchání na 30 sec se spustí alarm.


OBJEDNEJTE SE K PORODU DO NOVÉHO JIČÍNA, ZAVOLÁME VÁM:

OBJEDNAT