Novorozenecké oddělení | Nemocnice AGEL Nový Jičín
Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍ Jsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Porodnické oddělení

Novorozenecké oddělení

Jsme moderní porodnice s individuálním přístupem k matce i dítěti

Každé dítě vnímáme jako jedinečné a přistupujeme k němu individuálně. Poskytovaná péče je na vysoké odborné úrovni. V popředí máme maximální komfort dítěte i jeho matky.

Akceptujeme přání rodičky, umožňujeme vlastní porodní plán

Akceptujeme porodní plán. Příprava k porodu zahrnuje vypracování porodního plánu. Naše porodnice nabízí konzulce s porodním plánem při převzetí rodičky do péče. Vysvětlení pojmů a procesů s prohlídkou daných místností a možností položit doplňující otázky.

Ambulantní porod

Pokud zvažujete ambulantní porod, doporučujeme absolvovat fetální ECHO ve II. trimestru těhotenství v ambulanci dětské kardiologie. V případě propuštění do domácího prostředí před uplynutím 72 hod. mají rodiče možnost objednání do Novorozenecké ambulance, kde budou probíhat následné kontroly a doplnění screeningu.

Respektujeme utajený porod

Vítán otec u porodu, spolupráce s dulami či soukromými porodními asistentkami

Otec je rodičem a zákonným zástupcem dítěte. Má právo být přítomen u porodu. I u nás je na každém porodním boxe křeslo pro otce a počítáme s ním. Dodržujeme aktuálně platné vládní opatření a nařízení. Matka a otec pobývají na samostatném porodním boxe a nepřichází do styku s jinými rodičkami.

Samostatné boxy

plné soukromí, možnost masážní vany, volba hudby na porodním sále dle přání rodičky, pobyt otce po celou dobu porodu.

Pozdní podvaz pupečníku

Aktivní Bonding i po císařském řezu, dle stavu rodičky ev. bonding otce je samozřejmostí

Císařský řez

Pokud si rodiče při operačním porodu přejí bonding, může probíhat s matkou nebo otcem dítěte. Při volbě bondingu s otcem, je v bezprostřední blízkosti operačního sálu místnost pro otce. Tam najde tatínek zázemí a soukromí pro tyto jedinečné chvíle strávené se svým dítětem.

První ošetření novorozence na porodním sále, plný rooming-in

Zásady něžné péče v přístupu k novorozenci

 1. O každé dítě pečujeme individuálně a respektujeme jeho jedinečnost.
 2. Dítě je umístěno na pokoj (rooming-in) a většinu vyšetření provádíme právě tam, včetně denních vizit dětským lékařem.
 3. Každou maminku vedeme ke správné manipulaci s novorozencem, ošetřování miminka provádí nejdříve pod dozorem personálu, po zvládnutí pak samostatně.
 4. Koupání novorozence probíhá individuálně v čase, který zvolí matka.
 5. Ke screeningovým a jiným vyšetřením u novorozence respektujeme jeho režim spánku a bdění.
 6. U každé matky podporujeme kojení, snažíme se, aby každá matka šla domů plně kojící. Omezujeme hluk a přímé světlo, které by narušovaly vytvoření správného denního rytmu.
 7. Pokud stav dítěte neumožňuje kojení, každou matku vedeme ke správné technice dokrmování, k dispozici má nejmodernější odsávačku.
 8. Jsme přesvědčeni o tom, že něžná péče napomáhá uzdravování. V případě nutnosti sledování dítěte nezamezujeme rodičům přímý kontakt s dítětem (bonding, pokud to stav dítěte umožní).
 9. Novorozence v ranních hodinách běžně nevážíme, vyčkáváme doby před koupáním. Každá maminka má na pokoji k dispozici certifikovanou kojeneckou váhu.
 10. Minimalizujeme odběry u novorozence. Ke kontrole žloutenky máme k dispozici transkutánní měření.

Dítěti je nejlépe v domácím prostředí, jsme připravení i na časné propuštění z porodnice.

Plný komfort: výbava pro miminko během pobytu zdarma

Aby se každá maminka po porodu mohla plně věnovat dítěti, poskytujeme pro novorozence vše potřebné zdarma - postýlku s monitorem dechu,
- v případě potřeby vyhřívanou podušku,
- veškeré oblečení na dobu pobytu,
- zavinovačky, osušky, látkové pleny,
- kosmetiku (olej, mléko, přísady do koupele, mast na ošetřování zadečku),
- startovací balíček jednorázových plen (prosíme doneste si také své),
- vlhčené ubrousky.

Kompletní screening novorozence u lůžka

Péče o novorozence a vyšetření během pobytu na našem novorozeneckém oddělení.

 • První vyšetření a zhodnocení zdravotního stavu Vašeho miminka pediatrem je provedeno do 24 hod od narození.
 • screening vrozeného šedého zákalu (katarakty) provádí lékař u všech dětí vyvoláním červeného reflexu na sítnici pomocí oftalmoskopu. Vyšetření je rychlé a nebolestivé, výsledek je znám okamžitě – včasný záchyt a léčba vrozeného šedého zákalu sníží riziko těžkého a trvalého zrakového postižení.
 • screening sluchu u novorozenců: vyšetření tzv. otoakustických emisí (OAE) provádí sestra u klidného nejlépe spícího dítěte. Vyšetření je nebolestivé. Do zvukovodu se vloží malá sonda, přístroj vyvolává zvukový podnět a změří odpověď vláskových buněk vnitřního ucha. Pokud odpověď nelze vybavit, test se opakuje několikrát v průběhu hospitalizace, případně zajistíme termín kontrolního vyšetření ambulantně čipodrobné vyšetření na oddělení foniatrie. Přínosem screeningu sluchu je včasné sledování v odborné poradně a řešení případného problému.
 • novorozenecký screening: vyhledávání závažných metabolických chorob v jejich časném stadiu v rozmezí 48 - 72 hodin od narození. Provádí se odebíráním několika kapek krve z patičky, které se odesílají do specializovaných laboratoří Brno a Olomouc – výsledek negativního screeningu se nesděluje. Pokud by byl výsledek pozitivní /asi 14 dnů/ - laboratoř kontaktuje nemocnici, ošetřujícího lékaře, který zajistí případné další vyšetření krve novorozence.
 • ultrazvukové vyšetření ledvin: metoda, která nezatěžuje organismus zářením, slouží k vyhledávání vrozených vývojových vad ledvin a jiných odchylek od normy. Provádí se nejdříve 3. den po narození. Při pozitivním nálezu zajišťujeme termín kontrolního vyšetření v dětské nefrologické ambulanci.
 • vyšetření kyčlí ortopedem: dysplazie kyčelního kloubu je nejčastější ortopedické onemocnění v dětském věku. Lékař zhodnotí kyčle klinicky a následně pomocí ultrazvukového přístroje. V případě patologie ortoped ordinuje široké balení, ortopedickou peřinku a další kontroly.
 • pupeční pahýl: na našem oddělení se péče o pupeční pahýl řídí dle individuální domluvy s rodiči. Pokud je přáním rodičů pupečník odstřihnout, provádíme tak po jeho důkladném zaschnutí.Po odstřižení je pupek sterilně ošetřen a sledován přibližně 24 hodin. Variantou je ponechat pupečník do jeho samovolného odloučení.
 • aplikace Vitamínu K: prevence krvácivé choroby novorozence. Na našem oddělení standardně aplikujeme vitamín K do svalu na levém stehně – podává se jednorázově. Volitelnou variantou na přání rodičů je možné podat vitamín K v kapkách, v čemž se pokračuje ještě 1 x týdně do 12. týdne věku.
 • očkování proti TBC se plošně u novorozenců neprovádí – matky vypisují dotazník, a v případě indikace se očkování provádí po předchozí individuální konzultaci v plicní ambulanci.
 • vyšetření závažných imunitních poruch (TREC a KREC) –  Umí včas odhalit závažné poruchy vývoje buněčné a protilátkové imunity, a tím u dítěte umožňuje ihned zahájit adekvátní léčbu. U dětí s těmito poruchami buněčné imunity je kontraindikováno očkování živými vakcínami (např. proti rotavirům, tuberkulóze, spalničkám, příušnicím či zarděnkám).Toto vyšetření se tedy může stát základem pro bezpečnou vakcinaci dítěte,
 • Screening spinální muskulární atrofie (SMA) a těžké kombinované imunodeficience (SCID) - umožňuje u nově narozených dětí včas odhalit tato dvě závažná vzácná geneticky podmíněná onemocnění. Podmínkou úspěšné léčby je včasné odhalení těchto onemocnění, a to ještě v jejich presymptomatickém stadiu, tj. dříve, než se projeví svými typickými klinickými příznaky.

Nadstandardní pokoje, možnost pobytu otce na oddělení

Kineziotaping

Vyškolené laktační poradkyně po celou dobu pobytu

V rámci zkvalitňování služeb a propagace kojení poskytuje novorozenecké oddělení Nemocnice AGEL Nový Jičín a.s. telefonické konzultace a rady maminkám ohledně kojení po celých 24hod. Kontakt na linku kojení: Tel.: 556 773 723 Na této lince je i možnost objednání do laktační poradny. Jsme mezinárodně certifikování jako „Baby friendly hospital“.

Předporodní kurzy a cvičení těhotných

Aktuální informace o předporodních kurzech naleznete zde.

Návštěvy v porodnici

Na návštěvy v porodnici se vztahuje výjimka ze zákazu návštěv (zákonný zastupce dítěte) více info zde.

První ošetření novorozence

první ošetření novorozence se provádí na vyhřívaném lůžku přímo na porodním boxu za přítomnosti obou rodičů. Označení miminka provádí otec – na hrudník číslo, na levé stehno příjmení dítěte. Na levou ručku přikládáme náramek s identifikačními údaji. Doprovodným osobám umožňujeme focení, natáčení celého ošetřování dítěte. Novorozenec zůstává s maminkou a doprovodnou osobou 2 hod. na porodním boxe. Bonding je u nás samozřejmostí. Po tuto dobu je dle chuti dítě přikládáno pod dohledem sestry k prsu.

Plavání kojenců

Nemocnice AGEL Nový Jičín pořádá ve spolupráci s klubem vodních sportů Laguna kurz plavání kojenců v prostorách rehabilitačního oddělení. Více informací zde.

Bezepčnost na prvním místě

Na porodním sále pomáhá novorozenci k lepší poporodní adaptaci bonding. U nás je každý novorozenec při bondingu sledován pomocí pulzního oxymetru. Po celou dobu bondingu sestra hlídá stav dítěte a zaznamenává. Po dobu dalšího pobytu je dítě v nepřetržitém kontaktu s matkou v režimu plného Roamingu-in. V každé postýlce je baby sense monitor, který hlídá dech novorozence a v případě přerušení dýchání na 30 sec se spustí alarm.